Н У Х Т

ЄВІ, ДВВ, ФАХ та зарахування на магістра

Увага! Інформація про спеціально організовану сесію ЄВІ - 2020

Списки зареєстрованих на спеціально організовану сесію ЄВІ

 

Потенційні вступники звертаються до відбіркових комісій для реєстрації на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в термін з 12 травня до 1800 05 червня 2020 року.

Увага! Реєстрація на ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Подання електронної заяви на участь у конкурсному відборі здійснюється вступником через особистий електронний кабвнет на вебсайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Для участі у конкурсі для зарахування на навчання в НУХТ за освітнім ступенем магістра вступники обов'язково подають результати зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 2020 року у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі - ЄВІ) та мають скласти фахове вступне випробування.

Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти.

Додаткове фахове вступне випробування (далі - ДВВ) для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у 2020 році проводитися не буде.

Звертаємо вашу увагу, що під час карантину дирекції і деканати навчальних підрозділів не приймають відвідувачів, приймальна і відбіркові комісії працюють дистанційно і можуть не відповідати на дзвінки по вказаних телефонах з кодом +38044. Для зв'язку користуйтесь електронним листуванням на вказані електронні поштові скриньки.

Дати вступної кампанії

Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах

на період з 12 травня по 06 червня:

Навчально‑науковий інженерно‑технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого:

На спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика» та 186 «Видавництво та поліграфія» реєстрація здійснюється в дирекції навчально‑наукового інженерно‑технічного інституту ім.акад. І.С.Гулого (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А‑303, телефон (+38044) 287‑97‑70); e-mail: nniti@ukr.net

Навчально‑науковий інститут харчових технологій:

На спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»), 161 «Хімічні технології та інженерія» та спеціальності 181 «Харчові технології» (на освітні програми окрім освітніх програм «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві») реєстрація здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту харчових технологій (вул. Володимирська, 70, корпус "Б", третій поверх, кімната Б‑310, телефон (+38044) 287‑93‑22) або вул. Володимирська, 72, корпус "Ж", третій поверх, кімната Ж‑316, телефон (+38044) 287‑97‑82);   e-mail:   nniht_abit@ukr.net

 Навчально‑науковий інститут економіки і управління:

 На спеціальності 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Управління персоналом та економіка праці) та 292 «Міжнародні економічні відносини» реєстрація здійснюється в дирекції Навчально‑наукового інституту економіки і управління (вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В‑203, телефони для довідок: (+38044) 287‑90‑31;   e-mail:  nnieiu@gmail.com

Факультет автоматизації і комп'ютерних систем:

На спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно‑інтегровані технології» реєстрація здійснюється в деканаті факультету автоматизації і комп'ютерних систем (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А‑430, телефони для довідок: (+38) 096-666-78-51, (+38044) 287‑94‑40); e-mail: aks_vstup@ukr.net

Факультет біотехнології та екологічного контролю:

На спеціальності 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» реєстрація здійснюється в деканаті факультету біотехнології та екологічного контролю (вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А‑442, телефон для довідок (+38044) 287‑91‑23);   e-mail:  btec.nuft@gmail.com

Факультет готельно‑ресторанного та туристичного бізнесу:

На спеціальності 181 «Харчові технології та інженерія» (освітні програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві»), 241 «Готельно‑ресторанна справа» та 242 «Туризм» реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно‑ресторанного та туристичного бізнесу (вул. Володимирська, 68, корпус "З" (прохід через корпус "А"), третій поверх, кімната З‑1, телефон для довідок (+38044) 287‑94‑95);   e-mail:  grtb_pk@ukr.net

Процедура реєстрації на ЄВІ - інфографіка

За матеріалами сайту УЦОЯО

Процедура реєстрації на ЄВІ - детальний опис

Увага! Якщо особа бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими визначеними спеціальностями, вона реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) триватиме до 18:00 5 червня включно і відбуватиметься повністю онлайн. Для здійснення процедури онлайн-реєстрації та отримання екзаменаційного листка учасника ЄВІ особа має надіслати електронний лист на офіційну електронну скриньку відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу НУХТ (див. на цій сторінці "Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах").

У темі листа слід обов’язково зазначити: "ЄВІ" і прізвище ім'я та по батькові вступника.

У тексті листа слід  зазначити:
прізвище, ім’я та по батькові вступника (повністю);
реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);
номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
іноземну мову, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
перелік доданих до листа документів.

До листа слід додати скановані копії (фотокопії) необхідних документів:
заповненої та підписаної заяви-анкети (далі - Анкета) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо заздалегідь скористатися спеціальним сервісом на сайті університету, роздрукувати отриманий бланк заяви, у відповідних графах проставити свій особистий підпис та вписати свої прізвище та ініціали, проставити галочки у нижній частині заяви відповідно документів, що додаються, відсканувати/сфотографувати заяву);
паспорта (тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, потрібно додати тип документа «РНОКПП», вказавши серію (за наявності) та номер паспорта);
документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);
медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (тільки для осіб, які за станом здоров’я звільняються від проходження ЄВІ або для яких необхідно створити особливі умови для проходження вступного випробування).

Файли зображень документів та заяви мають бути збережені у форматі jpg, jpeg, gif, png або pdf.
Файл фото має містити зображення тільки одного фото розміром 3 × 4 см (354 × 472 пікс.) - у форматі jpg, jpeg, gif або png.
Перед створенням цифрової копії фотокартки - ознайомтесь з можливими правильними і неправильними прикладами.
Перед надсиланням перевірте, що завантажувані зображення є чіткими, правильними і повними. За потреби редагування зображень - спробуйте скористатися цим стороннім сервісом.

Реєстрацію здійснюють члени відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу Національного університету харчових технологій.

Після оформлення екзаменаційного листка представник приймальної комісії надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка (у тому числі наявність чіткого фото, печатки приймальної комісії та прізвища і підпису особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка), та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.
Якщо помилок немає – вступник має у відповідь надіслати електронний лист з підтвердженням правильності оформлення.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку за рахунок отримувача, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Після отримання екзаменаційного листа вступник має отримати і роздрукувати запрошення-перепустку на ЄВІ на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ»). Доступ до кабінету учасника ЄВІ здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:
надання вступником недостовірної інформації;
подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Увага! Реєстрація на ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Телефон для довідок по вступу: (+38044) 287-96-36; e-mail: pk_nuft@ukr.net

Списки зареєстрованих на ЄВІ

Реєстрація електронного кабінету

Створення особистого електронного кабінета

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня і завершується 30 вересня. Рекомендуємо попередньо ознайомитися з цим документом, або переглянути відео.

Реєстрація здійснюється на сторінці Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/ (сторінка доступна лише у період реєстрації електронних кабінетів).

      Під час реєстрації електронного кабінету вступник вносить:

 • ЛОГІН (адреса електронної пошти)
 • ПАРОЛЬ (Підтвердження паролю)
 • Дані сертифіката ЄВІ:

Номер – 7 цифр номера сертифіката ЄВІ;
Пін – 4 цифри пін-коду сертифіката ЄВІ;
Рік отримання – 2020

 • Дані документа про вищу освіту:

Серія диплома бакалавра (магістра, спеціаліста) (літера - латиницею);
Номер диплома бакалавра (магістра, спеціаліста)

Після заповнення форми натисніть кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИ». У разі успішної реєстрації Ви отримаєте на екрані повідомлення:
На вказану Вами адресу електронної пошти надійде лист для АКТИВАЦІЇ електронного кабінету вступника (не знищуйте цей лист!).

Виконайте вказані у листі рекомендації. Це дозволить активувати електронний кабінет та здійснити перший вхід до нього.

Зверніть увагу, що після активації електронного кабінету потрібно при вході на сторінку електронного кабінету натискати кнопку «Електронний кабінет», яка розміщена зверху праворуч на головній сторінці.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить:

- номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв'язку закладу освіти з вступником;

- одним файлом розміром до 3 МБ (скановану копію (фотокопію) у форматі pdf) додаток до документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

- скановану копію однієї кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що подає до закладу вищої освіти (файл розміром до 1 МБ).

Вступник може замінити інформацію у особистому електронному кабінеті до моменту подання першої заяви.

Увага! За електронною поштовою скринькою pk_nuft@ukr.net прийом заяв та документів НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ!
Тримайте зв'язок з вашою відбірковою комісією!

Подання електронної заяви на участь у конкурсі

Відбіркові комісії

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

- тільки в електронній формі, крім визначених тут випадків;

- тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Для отримання додаткових балів за творчі та професійні досягнення - зверніться до своєї відбіркової комісії.

Бали за творчі та професійні досягнення - 2020

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Вступники для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Подання електронної заяви на участь у конкурсі здійснюється вступником через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Прийом заяв та документів здійснюємо з 05 по 22 серпня.

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурcному відборі.

Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи.

Подані вступником дані перевіряються в ЄДЕБО.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі. Інформація знаходиться у електронному кабінеті вступника у розділі "Подані заяви", у вкладці "Загальна інформація", у частині "Час та місце проведення творчого конкурсу/творчого заліку/вступного іспиту".
Також розподіл вступників на вступні випробування може бути оприлюднений ближче до екзаменів. Відтермінування призначення дат пов'язано із перерозподілом учасників випробувань по аудиторіях по кількості під час карантину.

Відбіркові комісії

Телефон для довідок по вступу: (+38044) 287-96-36; e-mail: pk_nuft@ukr.net

Увага! За електронною поштовою скринькою pk_nuft@ukr.net прийом заяв та документів НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ!
Тримайте зв'язок з вашою відбірковою комісією!

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

 
Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника заре-єстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
   • вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
   • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
   • вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «<Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти за кошти державного бюджету;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • «Відраховано» - вступника відраховано із закладу або скасовано його зарахування.

ДВВ - додаткове фахове вступне випробування

ДВВ для вступників на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у 2020 році проводитися не буде.

ЄВІ - єдиний вступний іспит з іноземної мови

   Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — форма вступного випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
   2020 року реєстрація для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) триватиме з 13 травня до 3 червня 2020 року включно. Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.
  Матеріали для підготовки розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) в розділі «Вступні до магістратури». Перед усім, це програми, на основі яких укладатимуть тестові завдання і характеристики тестів, де подано кількість та типи завдань, час, відведений на їх виконання. Також майбутні учасники випробувань можуть ознайомитися із тестами минулих років.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови01 липня 2020 року.

Спеціально організована сесія ЄВІ з іноземної мови – 31 жовтня 2020 року

 Для допуску до пункту тестування (складання ЄВІ) вступник має своєчасно до нього прибути і особисто пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄВІ», створеній на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Іноземна мова - вступне випробування

Вступне випробування з іноземної мови проводиться тільки для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції згідно з розкладом у період з 05 по 26 серпня 2020 року.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі. Інформація знаходиться у електронному кабінеті вступника у розділі "Подані заяви", у вкладці "Загальна інформація", у частині "Час та місце проведення творчого конкурсу/творчого заліку/вступного іспиту".
Також розподіл вступників на вступні випробування може бути оприлюднений ближче до екзаменів. Відтермінування призначення дат пов'язано із перерозподілом учасників випробувань по аудиторіях по кількості під час карантину.

За бажанням вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для конкурсного відбору можуть подати результати ЄВІ.

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

ФАХ - фахове вступне випробування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з 05 по 26 серпня 2020 року.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі. Інформація знаходиться у електронному кабінеті вступника у розділі "Подані заяви", у вкладці "Загальна інформація", у частині "Час та місце проведення творчого конкурсу/творчого заліку/вступного іспиту".
Також розподіл вступників на вступні випробування може бути оприлюднений ближче до екзаменів. Відтермінування призначення дат пов'язано із перерозподілом учасників випробувань по аудиторіях по кількості під час карантину.

Програми вступних випробувань

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

Конкурсний бал

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра обчислюється за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де      П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – складова, що формується із середнього балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ і балів за творчі та професійні досягнення.

Особи, рівень знань яких на єдиному вступному іспиті з іноземної мови оцінено нижче ніж 100 балів, до участі у конкурсі щодо зарахування за цими результатами не допускаються.

Особи, рівень знань яких на фаховому вступному випробуванні оцінено нижче ніж 100 балів, до участі у конкурсі щодо зарахування за цими результатами не допускаються.

Перелік документів

Бали за творчі та професійні досягнення - 2020

Документи

Пред'явіть оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
диплома та додатку до нього;
екзаменаційного листка ЄВІ з відміткою про складання вступних випробувнь;
документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
медичної довідки за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Додайте до заяви:
копію документа, що посвідчує особу (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
копію військово-облікового документа для військовозобов'язаних;
копію диплома та додатку до нього;
копію екзаменаційного листка ЄВІ;
4 кольорові фотокартки 3 х 4 см (без головного убору, на однорідному світлому фоні);
копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
копію медичної довідки за формою 086-о;
копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові);
копії опублікованих наукових праць і винаходів, сертифікатів та дипломів.

Конкурс та зарахування на магістра

Бали за творчі та професійні досягнення - 2020

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше 01 вересня.

Отримавши рекомендації, виконайте вимоги до зарахування - до 18.00 години 06 вересня особисто подайте оригінали:

диплома та додатку до нього;
екзаменаційного листка ЄВІ (з отриманим результатом);
медичної довідки за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО).

Наказ про зарахування за державним замовленням видається 11 вересня.

Надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 07 вересня.

Гранична дата подачі оригіналів документів для зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб - 1300 12 вересня.

Основне зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - 15 вересня 2020 року.

Подача оригіналів документів для зарахування

Вступники, рекомендовані до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до відповідної відбіркової комісії, а також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО у визначені терміни. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відповідної відбіркової комісії у визначені терміни. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Про кваліфікований електронний підпис

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 

Остання зміна: 28 червня 2021