Н У Х Т

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Носенко Тамара Тихонівна
професор, доктор технічних наук

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів створена 1 січня 2019 р. в результаті структурних змін в університеті.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів за спеціальностями 161 «Хімічні технології та інженерія» та 181 «Харчові технології», магістрів за освітніми програмами «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів», «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної і заочно-дистанційної форми навчання, а також докторів філософії за освітньою програмою «Харчові технології».

У фокусі кафедри є підготовка фахівців за всіма освітніми рівнями для:

  • хімічної,
  • олійно-жирової,
  • косметичної галузей.

Колектив кафедри – це висококваліфіковані фахівці в галузі харчових та хімічних технологій, у тому числі 2 доктори наук, професори та 10 кандидатів наук, доцентів. Викладачі кафедри є активними науковцями, мають наукові публікації у провідних наукових виданнях України та зарубіжних виданнях, є авторами наукових посібників. На кафедрі виконуються 3 держбюджетні науково-дослідні теми.

Кафедра бере активну участь у міжнародній науковій співпраці. У 2021-22 році під керівництвом завідувачки кафедри Тамари Носенко на кафедрі виконано українсько-австрійський науково-дослідний проєкт «Використання ферментативних методів для сталого виробництва рослинної олії». Згідно з програмою проєкту аспірантка Ганна Вовк проводила дослідження в Університеті природних ресурсів та наук про життя у Відні. У 2023 році науково-дослідна робота кафедри «Удосконалення ензимного дегумінгу соняшникової олії» була відібрана для фінансування українсько-австрійських науково-дослідних проєктів. Аспірантка кафедри Діана Жупанова проводить дослідження згідно з проєктом у лабораторії університету БОКУ в Австрії.

Кафедра приділяє велику увагу співпраці з роботодавцями, представники провідних підприємств беруть участь у засіданнях екзаменаційних комісій із захистів кваліфікаційних робіт здобувачів. Представники кафедри – як викладачі, так і студенти є активними учасниками галузевих конференцій, форумів, зустрічей.

Кафедра пишається успіхами наших студентів хіміків-технологів. Серед них  5 переможців Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт студентів зі спеціальності «Хімічна технологія»,  переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», переможці конкурсів бізнес-проєктів тощо.

Нині кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів є членом Асоціації «Парфумерія та Косметика України», тісно співпрацює з Асоціацією «Укроліяпром», Науково-дослідним інститутом олій та жирів, спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів.

Велику увагу кафедра приділяє роботі студентського наукового товариства. Студенти проводять наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри та доповідають про одержані результати на щорічних наукових конференціях. Результати наукової діяльності студентів є складовою частиною їх кваліфікаційних робіт та публікуються у наукових виданнях. Під керівництвом доцентки Галини Білої на кафедрі функціонує науковий гурток «Барвничок», де студенти розглядають і досліджують роль барвників у харчових продуктах, декоративній косметиці, а також експериментально створюють нові харчові та косметичні продукти. На кафедрі також функціонує сертифікатна програма «Косметологія» (менеджерка – доцентка Ірина Радзієвська).

Для одержання фахових компетенцій і практичних навичок надзвичайно важливою є виробнича практика. Здобувачі кафедри проходять виробничу практику на передових підприємствах хімічної, олійно-жирової та косметичної галузей, таких як ПАТ «Фармак», ТОВ фірма «Новофарм-Біосинтез», ПрАТ «Київський маргариновий завод», ПрАТ «Вінницький ОЖК», «Полтавський олійноекстракційний завод Кернел груп», «Волиньхолдинг», ТОВ «Астра-косметик», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ «Ремос» та багатьох інших.

Кафедра активно долучається до виховної роботи зі студентами, викладачі кафедри є наставниками академічних груп. Головною метою навчально-виховного процесу є підготовка фахівців високої кваліфікації, вмілих організаторів виробництва, особистостей з високим загальноосвітнім і культурним рівнем, громадян із активною життєвою позицією, патріотів та захисників України.

Гордістю кафедри є випускники, які працюють на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах із виробництва рослинних олій, кондитерських і спеціальних жирів, харчових добавок, фармацевтичних препаратів, косметичних засобів, майонезів, маргаринів, соусів тощо.

  

На сайт кафедри

Остання зміна: 15 жовтня 2023

Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

 

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології»

  • за спеціальністю 181 «Харчові технології»
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

 

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

 

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ, ОП «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Біотехнологічні та фізико-хімічні основи харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)
181 (ХТІ) скор.
181
Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти   181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181
Вхідний контроль сировини харчових виробництв 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)  
Жири і олії у харчових продуктах       181
Інжинірінг харчових виробництв. Модуль 2. Технологічне проєктування 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)    
Комплексна дисципліна. Контроль якості та безпечності харчових продуктів   181 (ХТІ) дфн, ск
181 (ХТІ) зфн
   
Комплексна дисципліна. Харчові технології 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) дфн, ск
181 (ХТІ) зфн
   
Контроль якості та безпечності харчових продуктів     181 (ХТІ) 181(2к)
181(ден.скор.зао)
Моніторинг виробничих процесів 181 (ХТІ) 181 (ХТІ) дфн, зфн.ск
181 (ХТІ) дфн.ск
   
Науково-практичні основи технології жирів   181 (ХТІ) 181 (ХТІ)  
Основи наукових досліджень        
Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 1.Нормативні документи в харчовій промисловості 181 (ХТІ) 181 (ХТІ)   181
Рафінація і модифікація жирів     181 (ХТІ)  
Сировина для харчових продуктів   181 (ХТІ)   181
Технології парфумерно-косметичних виробів.        
Технології рослинних білків   181 (ХТІ)    
Технології рослинних олій        
Харчові технології   181 (ТЕБХП) 181 (ХТІ)
181 (ТЕБХП)
181(2к)
181(ден.скор.зао)
181(ТЕБХП)
БАКАЛАВРИ, ОП «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ»
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Вступ до хімічної технології       161
Загальна хімічна технологія   161 (ХТ)   161
Зберігання сировини і готової продукції парфумерно-косметичної галузі        
Комп`ютерні розрахунки в хімічній технології        
Корозія матеріалів     161 (ХТ)  
Організація хімічної лабораторії   161 (ХТ)    
ПАР для харчових та косметичних виробництв       161
Техніка лабораторного практикуму в хімії   161 (ХТ)    
Фізико-хімічні основи технологічних процесів   161 (ХТ)    
Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів   161 (ХТ)    
Хімія та технологія пігментів     161 (ХТ)  

 

МАГІСТРИ, ОП «ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ, ЖИРОВИХ І КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ»
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Інновації у технологіях олійної та косметичної галузей   181 (ТРОЖКП) 181 (ТРОЖКП)
Косметичні інгредієнти   181 (ТРОЖКП) 181 (ТРОЖКП)
Менеджмент якості та безпеки жирових і косметичних продуктів   181 (ТРОЖКП) 181 (ТРОЖКП)
Науково-дослідницький практикум   181 (ТРОЖКП)  
Оптимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях. Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва жирових продуктів   181 (ТРОЖКП) 181 (ТРОЖКП)
Розробка жирових і косметичних продуктів   181 (ТРОЖКП)  
Сучасні методи   181 (ТРОЖКП)  
Технології емульсійних продуктів   181 (ТРОЖКП)  
Технології ефірних олій та парфумерних композицій      
Технології мийних засобів   181 (ТРОЖКП)  
МАГІСТРИ, ОП «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Виконання та презентація наукових досліджень   161 (ХТХДКЗ)  
Інновації в технології харчових добавок та косметичних засобів      
Сучасні хімічні системи та методи досліджень      
Нанотехнології та наноматеріали   161 (ХТХДКЗ)  

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій 181 (ХТ)     181
Ензимні технології добування та переробки олій   181 (ХТ)   181
Косметичні емоленти   181 (ХТ)   181 (ХТ)
Нутріціологія жирів   181 (ХТ)   181

 

Наукова діяльність кафедри охоплює такі основні напрями:

  • Розроблення та удосконалення технологій перероблення олієжирової сировини
  • Розроблення технологій олієжирових продуктів оздоровчої та профілактичної дії
  • Розроблення рецептур та технологій косметичних виробів на основі олієжирової сировини, ефірних олій, ПАР та екстрактів цілющих рослин
  • Розроблення наукових основ вилучення ліпідів і білків з олійної сировини та методів оцінки їх якості
  • Удосконалення технології виробництва майонезної продукції з використанням натуральних рецептурних компонентів

Над розробленням та удосконаленням технологій перероблення олієжирової сировини працюють професори Осейко М.І., Манк В.В., доцент Носенко Т.Т. Науковим напрямком професора Осейко М.І. є ліпідологія, нанотехнологія, якість і безпека сировини та продукції оліє-жирової галузі, розвиток концепції ендоекології особистості в системі КТІОЛ (комплексна терапія індивідуального оздоровлення людини). Ця система направлена на створення нових харчових продуктів оздоровчо-профілактичної та лікувальної дії. Професор Манк В.В. працює над розробленням сучасних інструментальних методів аналізу сировини і харчових продуктів.

Завідувачем кафедри Носенко Т.Т. розроблені технології переробки шротів насіння олійних культур для виробництва білкових ізолятів з покращеними властивостями, які можуть використовуватись у виробництві м'ясних виробів, хлібо-булочних, кондитерських тощо. В лабораторії кафедри, під керівництвом доц. Бабенка В.І. та Бахмача В.О. проводяться дослідження з розроблення нових рецептур майонезів із використанням харчових компонентів, що сприяють підвищенню якості продукції та розширенню їх асортименту.

Для проведення спільних досліджень укладена угода про співробітництво з Інститутом Біоколоїдної хімії НАН України. З науковцями Інституту плідно співпрацює завідувач кафедри доцент Носенко Т.Т., якою розроблено технологію білкових продуктів із насіння олійних культур. Нині кафедра ТЖПКП є членом Асоціації «Парфумерія та Косметика України», тісно співпрацює з Асоціацією «Укроліяпром», Науково-дослідним інститутом олій та жирів, спорідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів. Це розширює зв'язки кафедри з представниками промисловості та провідними науковцями Україні і світу в галузі виробництва олій, жирів та ліпідовміщуючих продуктів. Кафедра ТЖПКП разом з ТОВ «Агроінком», Інститутом агроекології та природокористування НААНУ, Міністерством аграрної політики та продовольства України є організатором круглого столу на тему: «Олійно-жирова індустрія». В рамках міжнародного співробітництва з 2012 р. налагоджено співпрацю з кафедрою ефірних олій, косметичних та парфумерних продуктів (етеричните масла, козметичните и парфюмерийни продукти) Університету харчових технологій м. Пловдів, Болгарія.

Важливим напрямком діяльності кафедри на перспективу є підготовка наукових кадрів, яка ведеться в магістратурі, аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів» з 1997 року. Дві випускниці аспірантури кандидати технічних наук Радзієвська І.Г., та Шеманська Є.І. успішно працюють на кафедрі. Сьогодні в аспірантурі навчається 6 аспірантів – випускниці НУХТ Кот Тетяна, Земелько Марина, Бондарєва Вікторія, технолог Мелітопольського олієекстракційного заводу Голодна Олена В'ячеславівна, провідний спеціаліст фірми «Vexhold» Пещера Любов Сергіївна та фармацевт-технолог фірми «ТАС» Сідоренко Таїсія.

1930 р.

Створена кафедра фізичної, колоїдної та аналітичної хімії. Першим завідувачем кафедри був відомий вчений у галузі фізико–хімічних та колоїдно–хімічних процесів цукрового виробництва, доктор хімічних наук, професор Архипович Олександр Георгійович, якому належать перші роботи щодо застосування електрохімічних процесів для очищення соку у виробництві цукру.

1946-1953 рр.

Кафедру очолював доктор хімічних наук, професор, академік АН СРСР Думанський Антон Володимирович, якого по праву називають засновником колоїдної хімії у бувшому СРСР. В 1932 р. Думанський А. В. заснував Інститут колоїдної хімії АН УРСР, він був фундатором наукового журналу “Колоїдна хімія”. З ініціативи та за редакцією Думанського А. В. вийшли збірники “Коллоиды в процессах пищевой индустрии” (1946), “Коллоиды в пищевой промышленности” (1949), він є автором книги “Вчення про колоїди”.

1954 р.

Від кафедри в самостійний підрозділ була відокремлена кафедра загальної та неорганічної хімії.

1953-1962 рр.

Кафедру очолював доктор хімічних наук, професор, член–кореспондент АН УРСР Куриленко Онисим Данилович. Саме він заклав основи наукового напряму «Взаємодія дисперсної фази з дисперсійним середовищем у колоїдних системах».

1965 р.

Була виділена у самостійну структурну одиницю кафедра аналітичної хімії.

1970-1992 рр.

Кафедру фізичної і колоїдної хімії очолював Фесенко Валентин Васильович – доктор хімічних наук (1968 р.), професор, лауреат Державної премії України (1985 р.) у галузі науки і техніки.

1992-2008 рр.

Кафедру фізичної і колоїдної хімії очолював доктор хімічних наук, професор, академік ІА України, лауреат премії Ленінського комсомолу ім. Артема (1968 р.) Манк Валерій Веніамінович.

2008-2013 рр.

Кафедру фізичної і колоїдної хімії очолювала доктор технічних наук, професор Грабовська Олена В’ячеславівна.

2011 р.

Кафедрою фізичної і колоїдної хімії розпочато підготовку фахівців за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» (спеціалізація «Хімічна технологія») та освітнім ступенем «Магістр» (спеціалізація «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів») денної і заочно/дистанційної форми навчання.

2015 р.

Розпочато підготовку магістрів зі спеціальності «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів».

2016 р.

Успішно завершено процедури акредитації та ліцензування освітніх програм «Хімічна технологія» та «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів».

2017 р.

Кафедру фізичної і колоїдної хімії перейменовано на кафедру хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів.

2013-2018 рр.

Кафедру очолював доктор хімічних наук Георгій Володимирович Сокольський.

1992 р.

На кафедрі технології м'яса та м'ясних продуктів університету було відкрито спеціальність «Технологія жирів і жирозамінників» на кафедрі технології м’яса, м’ясних та олієжирових продуктів. У її витоків стояли професор Осейко Микола Іванович, доценти Олена Володимирівна Дядечко та Тамара Тихонівна Носенко.

1997 р.

Відбувся перший випуск спеціалістів за спеціальністю «Технології жирів і жирозамінників».

1997 р.

Розпочато підготовку наукових кадрів у аспірантурі університету за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів».

1999 р.

Розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Технології жирів і жирозамінників».

2011 р.

Створено кафедру технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів як окремий структурний підрозділ Національного університету харчових технологій. Першим завідувачем кафедри став доктор хімічних наук, професор, академік Інженерної академії наук України Манк Валерій Веніамінович.

2012 р.

Розпочато підготовку наукових кадрів у докторантурі університету за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів». У докторантурі пройшла підготовку доктор технічних наук Носенко Тамара Тихонівна, нинішній завідувач кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів.

2015 р.

Кафедра розпочала підготовку магістрів за освітньою програмою «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів».

2015-2018 рр

Кафедру очолювала доктор технічних наук Носенко Тамара Тихонівна.

2017 р.

Кафедра здійснила ХХ-ий випуск фахівців для олійно-жирової та парфумерно-косметичної галузі.

2019 р.

Шляхом об'єднання двох кафедр: кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних засобів та кафедри хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів створена кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів.