Н У Х Т

Кафедра фінансів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Шірінян Лада Василівна
професор, доктор економічних наук

(створена у 2003 році)

Кафедра фінансів здійснює професійну підготовку студентів за напрямом «Фінанси, банківська справа і страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною та заочною формами навчання. Крім нормативних дисциплін, бакалаври вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, фінансів страхових організацій, інноваційні технології електронної комерції, сучасних платіжних систем.

Магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит») денної та заочної форм навчання освоюють сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності.

На кафедрі діє англомовний проект. Диплом випускників, що навчаються за цією програмою, дає змогу брати участь у багатьох зарубіжних проектах і грантах. Крім того, такий диплом відіграє велику роль в резюме кандидатів на посади в компаніях з іноземним капіталом (філіях іноземних банків, страхових компаній, корпорацій і т. д.) і стане основою для плідної роботи і кар'єрного зростання.

Отримання студентами ґрунтовної економічної освіти і практичних навичок з управління фінансами забезпечують висококваліфіковані досвідчені фахівці - доктори і кандидати наук.

Крім традиційних методів при підготовці студентів на кафедрі застосовуються і сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями, заняття із запрошеними лекторами, участь студентів у престижних міжнародних конкурсах студентських робіт.

Для поліпшення якості навчання студентів на кафедрі фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку. На базі кафедри фінансів з 2008 року діє навчально-практичний центр страхового бізнесу НУХТ, оснащений сучасною технікою, програмним забезпеченням і мультимедійним обладнанням. Це сприяє більш якісній не тільки теоретичній, але і практичній підготовці студентів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Куратори академічних груп, а також викладачі кафедри допомагають студентам вирішувати не тільки питання, пов'язані з навчанням, але і організовувати дозвілля. Так, на кафедрі проводиться фестиваль страхової реклами, тематичні брейн-ринги, турнір молодих фінансистів. Студенти постійно відвідують театри, музеї, виставки. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь у спортивних змаганнях, культурних заходах факультету і університету, святкових концертах.

Кафедра фінансів ННІ ЕіУ дає можливість проходити практику не тільки на харчових підприємствах, зокрема на хлібокомбінатах, заводах алкогольних і слабоалкогольних напоїв, а й в Національному банку України, багатьох банківських установах та страхових компаніях. Налагоджено постійний партнерство з ПАТ «КБ« Приватбанк», ВАТ« Райффайзенбанк Аваль», СК« ВІП-КАПІТАЛ », СК «ТАС», СК «Уніка» та ін.

Кафедра фінансів допомагає знайти роботу найкращим студентам.

на сайт кафедри

Остання зміна: 02 жовтня 2018

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітньою програмою:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітньою програмою:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

наукового ступеня «доктор філософії»

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

наукового ступеня «доктор наук»

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

Спеціальність зорієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні проводити фінансову роботу фінансових служб підприємств, організацій та установ різних організаційно-правових форм, контролювати діяльність фінансово-кредитних установ, у тому числі з організацією фінансово-аналітичної роботи, фінансовим плануванням та прогнозуванням та ін.

Основні напрями професійної діяльності: контролююча, фінансово-економічна, фінансово-кредитна, податково-бюджетна, організаційно-управлінська, науково-дослідна, нормативно-методична та адміністративно-господарська. Магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльності, як маркетингова, бухгалтерська, економічна, менеджмент, податкова та митна служби.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Аналіз банківської діяльності   072 (ФБСС) спеціальність 072 спеціальність 072
Банківська система   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Банківська справа   072 (ФБСС)    
Бюджетна система   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Гроші і кредит   072 (ФБСС) спеціальність 072 спеціальність 072
Гроші і кредит (англомовний курс)     спеціальність 072 спеціальність 072
Електронна комерція   072 (ФБСС) 072  
Електронний бізнес   072 (ФБСС) 072  
Інвестиційна діяльність   072 (ФБСС) спеціальність 072 спеціальність 072
Інвестиційна діяльність суб’єктів господарської діяльності        
Інвестиційна діяльність суб’єктів господарської діяльності (англомовний курс)        
Інформаційні системи і технології у фінансах   072 (ФБСС) 072  
Корпоративні фінанси   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Корпоративні фінанси І (Фінанси підприємства)   072 (ФБСС)    
Корпоративні фінанси ІІ        
Методика розв’язування економічних задач   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Міжнародні фінанси   072 (ФБСС) спеціальність 072
спеціальність 292
 
Міжнародні фінансові ринки       спеціальність 056
Місцеві фінанси        
Податкова система   072 (ФБСС) спец.071
спец.072
спец. 072 (вкладка змін)
Системи оподаткування України та світу   071 (ОА) спец.071  
Страхові послуги   072 (ФБСС) спеціальність 072 спеціальність 072
Страхові послуги (англомовний курс)     спеціальність 072 спеціальність 072
Страхування   072 (ФБСС) спеціальність 072 спеціальність 072
Страхування (англомовний курс)   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Страхування в зовнішньоекономічній діяльності        
Страхування в зовнішньоекономічній діяльності (англомовний курс)        
Фінанси     071  
Фінанси (англомовний курс)        
Фінанси І   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Фінанси ІІ (Фінанси галузей економіки)   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Фінанси, гроші і кредит   051 (ЕП)
071 (ОА)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
спеціальність 071
спеціальність 075
спеціальність 292
 
Фінанси, гроші та кредит (англомовний курс)        
Фінанси галузей народного господарства        
Фінанси підприємства 073 (М)   спеціальність 072  
Фінанси страхових організацій   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва   072 (ФБСС) спеціальність 072 спеціальність 072
Фінансовий аналіз   072 (ФБСС) спеціальність 072 спец. 072 (вкладка змін)
Фінансовий аналіз (англомовний курс)        
Фінансовий аналіз I 072 (ФБСС) 072 (ФБСС)    
Фінансовий аналіз II (Аналіз банківської діяльності)   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Фінансовий контролінг   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Фінансовий ринок        
Фінансові ринки та інститути   072 (ФБСС) спеціальність 072  
Фінансові ринки та інститути (англомовний курс)        
Центральні банки і кредитно–грошова політика   072 (ФБСС) 072 спеціальність 072
Центральні банки і кредитно–грошова політика (англомовний курс)       спеціальність 072

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Банківський менеджмент   072 (ФБСС) спеціальність 072
Бюджетний менеджмент   072 (ФБСС) спеціальність 072
Методологія наукових досліджень   072 (ФБСС) спец.072
Податковий менеджмент   072 (ФБСС) спец.072
Ринок фінансових послуг      
Страховий менеджмент   072 (ФБСС) спеціальність 072
Торгівля цінними паперами   072 (ФБСС) спеціальність 072
Управління фінансовою санацією підприємства   072 (ФБСС) спеціальність 072
Управління фінансовими ризиками   072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінансова аналітика та обчислення в фінансах   072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінансове моделювання   072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінансове планування на підприємствах   072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінансовий менеджмент   072 (ФБСС) спеціальність 072

 

АРХІВ робочих програм за попередні роки перейти

Тематика наукових досліджень на кафедрі здійснюється у таких основних напрямках:

 • «Вдосконалення механізму фінансового регулювання ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів»
 • «Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів фінансового ринку України в контексті європейської інтеграції»
 • «Мікрофінансування і мікрострахування як нові соціально спрямовані інструменти фінансового регулювання ринків»
 • «Державно-приватне партнерство в галузі фінансів і страхування»

На кафедрі активно розвивається аспірантура. За період з 2009 р. по 2016 р. аспірантами і докторантами кафедри захищено десять дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук, захищено 6 вчених звань професора і доцента, здійснюється керівництво магістрами за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий доробок групи науковців під керівництвом професора Шірінян Лади Василівни отримав міжнародне визнання в економічному суспільстві, що підтверджується міжнародними грантами і програмами, стажуванням професорсько-викладацького складу і студентів кафедри як в Україні так і за кордоном.

Наукові результати колективу кафедри сукупно розв'язують важливу наукову проблему – формування теоретико-методологічних засад та обґрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового регулювання, а, саме:

 1. розроблено наукову концепцію фінансового регулювання суб'єктів фінансового ринку України.
 2. запропоновано новий інтегральний показник конкурентоспроможності ринку як середнє геометричне коефіцієнта концентрації й індексу Герфіндаля – Гіршмана і визначено критерії застосування такого показника на основі використання авторської системи кількісних оцінок.
 3. удосконалено методи і прийоми фінансової діагностики компаній, що дають змогу оптимізувати рівень капіталізації та використання фінансових ресурсів з метою здійснення інвестицій на ринку фінансових послуг. Встановлено, що іноземні інвестиції та валютний курс є найвагомішими факторами впливу на обсяг виробництва підприємств.
 4. удосконалено методику проведення фінансової аудиторської перевірки підприємств з врахуванням елементів фінансового аналізу. Обґрунтовано шляхи удосконалення ефективності управління діяльністю суб'єктів ринку на основі показника вартості.
 5. виявлено розмірний ефект у страхуванні, доведено кореляцію між показником рентабельності активів і розміром активів страхових компаній України, що дає змогу оптимізувати управління активами на ринку.
 6. розроблено концептуальні засади мікрофінансування в частині забезпечення функції захисту майнових інтересів населення, домогосподарств i бізнесу з низькими доходами.
 7. запропоновано нові форми і моделі державно-приватного партнерства на фінансовому ринку шляхом створення державно-приватних фондів.

Студентські наукові гуртки

Викладачі кафедри фінансів проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів. На кафедрі діє науковий гурток «Фінансовий аналітик» під керівництвом д.е.н., проф. Лади Василівни Шірінян. Науковий пошук в рамках роботи гуртка покликаний залучати талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців. Робота гуртка здійснюється за такими напрямами:

 1. виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри фінансів;
 2. участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 3. виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, тощо;
 4. робота студентів з провідними науковцями кафедри.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.

1998 рік

Перший набір студентів спеціальності «Фінанси» в НУХТ. Ініціатором відкриття спеціальності виступив доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович.

2003 рік

Створена кафедра фінансів. Кафедра увійшла до складу факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності в складі НУХТ. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Дем’яненко Микола Якович.

2003 рік

Кафедра отримала акредитаційне свідоцтво на право підготовки фінансистів освітньо–кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

2005 рік

На чолі кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Говорушко Тамара Андріївна, яка спрямувала діяльність кафедри на покращення матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу.

2008 рік

Створений навчально-практичний центр страхового бізнесу.

2013 рік

Пройдена повторна акредитація по освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

2014 рік

На кафедрі започаткований англомовний проект для студентів, який дає можливість брати участь у зарубіжних навчальних програмах.

з 2015 року

Кафедру очолює відомий вчений галузі фінансів і страхування, доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна, яка продовжила активну роботу кафедри в напрямку наукової діяльності, покращення фахової компетентності викладацького складу і студентів.