Н У Х Т

Кафедра фінансів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Шірінян Лада Василівна
професор, доктор економічних наук

(створена у 2003 році)

Кафедра фінансів здійснює професійну підготовку студентів за напрямом «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за денною та заочною формами навчання. Крім нормативних дисциплін, бакалаври вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, фінансів страхових організацій, інноваційні технології електронної комерції, сучасних платіжних систем.

Магістри спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» денної та заочної форм навчання освоюють сучасні управлінські технології у фінансовій діяльності банків, страхових компаній, підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності.

З метою покращення якості підготовки фахівців і розширення можливостей працевлаштування низка фахових обов’язкових і вибіркових дисциплін викладається англійською мовою, що дає змогу здобувачам брати участь у багатьох зарубіжних проектах і грантах. Крім того, такий диплом відіграє велику роль в резюме кандидатів на посади в компаніях з іноземним капіталом (філіях іноземних банків, страхових компаній, корпорацій і т. д.) і стане основою для плідної роботи і кар'єрного зростання.

Отримання студентами ґрунтовної економічної освіти і практичних навичок з управління фінансами забезпечують висококваліфіковані досвідчені фахівці - доктори і кандидати наук.

Крім традиційних методів при підготовці студентів на кафедрі застосовуються і сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями, заняття із запрошеними лекторами, участь студентів у престижних міжнародних конкурсах студентських робіт.

Для поліпшення якості навчання студентів на кафедрі фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку. 

Куратори академічних груп, а також викладачі кафедри допомагають студентам вирішувати не тільки питання, пов'язані з навчанням, але і організовувати дозвілля. Так, на кафедрі проводиться фестиваль страхової реклами, тематичні брейн-ринги, турнір молодих фінансистів. Студенти постійно відвідують театри, музеї, виставки. Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь у спортивних змаганнях, культурних заходах факультету і університету, святкових концертах.

Кафедра фінансів ННІ ЕіУ дає можливість проходити практику не тільки на харчових підприємствах, зокрема на хлібокомбінатах, заводах алкогольних і слабоалкогольних напоїв, а й в Національному банку України, багатьох банківських установах та страхових компаніях. Налагоджено постійний партнерство з ПАТ «КБ« Приватбанк», ВАТ« Райффайзенбанк Аваль», СК« ВІП-КАПІТАЛ », СК «ТАС», СК «Уніка» та ін.

Кафедра фінансів допомагає знайти роботу найкращим студентам.

на сайт кафедри

Остання зміна: 12 червня 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та освітньою програмою:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок» та освітньою програмою:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Детальніше...

Спеціальність зорієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні проводити фінансову роботу фінансових служб підприємств, організацій та установ різних організаційно-правових форм, контролювати діяльність фінансово-кредитних установ, у тому числі з організацією фінансово-аналітичної роботи, фінансовим плануванням та прогнозуванням та ін.

Основні напрями професійної діяльності: контролююча, фінансово-економічна, фінансово-кредитна, податково-бюджетна, організаційно-управлінська, науково-дослідна, нормативно-методична та адміністративно-господарська. Магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльності, як маркетингова, бухгалтерська, економічна, менеджмент, податкова та митна служби.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Аналіз банківської діяльності     072 (ФБСС) спеціальність 072
Банківська система   072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Банківська справа   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)  
Банківська справа та страхування 071 (ОА)      
Бюджетна система 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Гроші і кредит 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Гроші і кредит (англомовний курс)       спеціальність 072
Електронна комерція     072 (ФБСС) 072
Електронний бізнес   072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072
Інвестиційна діяльність 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Інформаційні системи і технології у фінансах   072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072
Корпоративні фінанси     072 (ФБСС) спеціальність 072
Корпоративні фінанси І (Фінанси підприємства)   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)  
Корпоративні фінанси ІІ 072 (ФБСС) 072 (ФБСС)    
Малий бізнес   072 (ФБСС)    
Методика розв’язування економічних задач 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Міжнародні фінанси 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
спеціальність 292
Міжнародні фінансові ринки        
Податкова система 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спец.071
спец.072
Публічні фінанси 072 (ФБСС)      
Ринок фінансових послуг   072 (ФБСС)    
Системи оподаткування України та світу   071 (ОА) 071 (ОА) спец.071
Страхові послуги 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Страхові послуги (англомовний курс)       спеціальність 072
Страхування 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Страхування (англомовний курс)     072 (ФБСС) спеціальність 072
Страхування в зовнішньоекономічній діяльності (англомовний курс)        
Фінанси       071
Фінанси І 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінанси ІІ (Фінанси галузей економіки) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінанси II (Фінанси за видами економічної діяльності) 072 (ФБСС)      
Фінанси, гроші і кредит   051 (ЕП)
071 (ОА)
073 (МП)
075 (М)
051 (ЕП)
071 (ОА)
073 (М)
073 (МП)
075 (М)
спеціальність 071
спеціальність 075
спеціальність 292
Фінанси підприємства 071 (ОА) 073 (М)   спеціальність 072
Фінанси підприємства (англомовний курс)   073 (М)    
Фінанси страхових організацій 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінанси страхових організацій (англомовний курс)   072 (ФБСС)    
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінансова звітність та управлінські рішення   072 (ФБСС)    
Фінансовий аналіз     072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінансовий аналіз (англомовний курс)        
Фінансовий аналіз I 072 (ФБСС) 072 (ФБСС) 072 (ФБСС)  
Фінансовий аналіз II (Аналіз банківської діяльності)   072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінансовий контролінг   072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Фінансовий ринок 072 (ФБСС)      
Фінансові ринки та інститути   072 (ФБСС) 072 (ФБСС) спеціальність 072
Центральні банки і кредитно–грошова політика     072 (ФБСС) 072
Центральні банки і кредитно–грошова політика (англомовний курс)        

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Актуальні питання фінансової науки   072 (ФБСС)  
Банківське регулювання та нагляд   072 (ФБСС)  
Банківський менеджмент   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Бюджетний менеджмент   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Казначейська справа   072 (ФБСС)  
Методологія наукових досліджень     072 (ФБСС)
Податкове адміністрування   072 (ФБСС)  
Податковий менеджмент   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Страховий менеджмент   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Торгівля цінними паперами     072 (ФБСС)
Управління фінансовою санацією підприємства   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Управління фінансовими ризиками   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Фінанси підприємств харчової промисловості   072 (ФБСС)  
Фінансова аналітика та обчислення в фінансах   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Фінансова економетрика   072 (ФБСС)  
Фінансове моделювання   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Фінансове планування на підприємствах   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Фінансовий менеджмент   072 (ФБСС) 072 (ФБСС)
Цінні папери та фондовий ринок 072 (ФБСС) 072 (ФБСС)  

 

Тематика наукових досліджень на кафедрі здійснюється у таких основних напрямках:

 • «Вдосконалення механізму фінансового регулювання ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів»
 • «Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності суб’єктів фінансового ринку України в контексті європейської інтеграції»
 • «Мікрофінансування і мікрострахування як нові соціально спрямовані інструменти фінансового регулювання ринків»
 • «Державно-приватне партнерство в галузі фінансів і страхування»

На кафедрі активно розвивається аспірантура. За період з 2009 р. по 2016 р. аспірантами і докторантами кафедри захищено десять дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук, захищено 6 вчених звань професора і доцента, здійснюється керівництво магістрами за напрямом «Фінанси, банківська справа та страхування».

Науковий доробок групи науковців під керівництвом професора Шірінян Лади Василівни отримав міжнародне визнання в економічному суспільстві, що підтверджується міжнародними грантами і програмами, стажуванням професорсько-викладацького складу і студентів кафедри як в Україні так і за кордоном.

Наукові результати колективу кафедри сукупно розв'язують важливу наукову проблему – формування теоретико-методологічних засад та обґрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності фінансового регулювання, а, саме:

 1. розроблено наукову концепцію фінансового регулювання суб'єктів фінансового ринку України.
 2. запропоновано новий інтегральний показник конкурентоспроможності ринку як середнє геометричне коефіцієнта концентрації й індексу Герфіндаля – Гіршмана і визначено критерії застосування такого показника на основі використання авторської системи кількісних оцінок.
 3. удосконалено методи і прийоми фінансової діагностики компаній, що дають змогу оптимізувати рівень капіталізації та використання фінансових ресурсів з метою здійснення інвестицій на ринку фінансових послуг. Встановлено, що іноземні інвестиції та валютний курс є найвагомішими факторами впливу на обсяг виробництва підприємств.
 4. удосконалено методику проведення фінансової аудиторської перевірки підприємств з врахуванням елементів фінансового аналізу. Обґрунтовано шляхи удосконалення ефективності управління діяльністю суб'єктів ринку на основі показника вартості.
 5. виявлено розмірний ефект у страхуванні, доведено кореляцію між показником рентабельності активів і розміром активів страхових компаній України, що дає змогу оптимізувати управління активами на ринку.
 6. розроблено концептуальні засади мікрофінансування в частині забезпечення функції захисту майнових інтересів населення, домогосподарств i бізнесу з низькими доходами.
 7. запропоновано нові форми і моделі державно-приватного партнерства на фінансовому ринку шляхом створення державно-приватних фондів.

Студентські наукові гуртки

Викладачі кафедри фінансів проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів. На кафедрі діє науковий гурток «Фінансовий аналітик» під керівництвом д.е.н., проф. Лади Василівни Шірінян. Науковий пошук в рамках роботи гуртка покликаний залучати талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців. Робота гуртка здійснюється за такими напрямами:

 1. виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень кафедри фінансів;
 2. участь студентів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 3. виступи студентів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, тощо;
 4. робота студентів з провідними науковцями кафедри.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і науки України.

1998 рік

Перший набір студентів спеціальності «Фінанси» в НУХТ. Ініціатором відкриття спеціальності виступив доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович.

2003 рік

Створена кафедра фінансів. Кафедра увійшла до складу факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності в складі НУХТ. Очолив кафедру доктор економічних наук, професор Дем’яненко Микола Якович.

2003 рік

Кафедра отримала акредитаційне свідоцтво на право підготовки фінансистів освітньо–кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

2005 рік

На чолі кафедри стала кандидат економічних наук, доцент Говорушко Тамара Андріївна, яка спрямувала діяльність кафедри на покращення матеріально-технічного та методичного забезпечення навчального процесу.

2008 рік

Створений навчально-практичний центр страхового бізнесу.

2013 рік

Пройдена повторна акредитація по освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

2014 рік

На кафедрі започаткований англомовний проект для студентів, який дає можливість брати участь у зарубіжних навчальних програмах.

з 2015 року

Кафедру очолює відомий вчений галузі фінансів і страхування, доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна, яка продовжила активну роботу кафедри в напрямку наукової діяльності, покращення фахової компетентності викладацького складу і студентів.