Н У Х Т

Захисти магістерських робіт фахівцями з автоматизації виробництва – поступ у майбутнє науково-технічного прогресу

15 лютого 2020

Захисти магістерських робіт фахівцями з автоматизації виробництва – поступ у майбутнє науково-технічного прогресу

З 13 лютого 2020 року на кафедрі автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління розпочалися захисти магістерських робіт за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітніми програмами  «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» та  «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування».

У цьому навчальному році магістранти отримали найбільш сучасні методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління» денної та заочної форм навчання (укладачі – Олександр Пупена, Ігор Ельперін, Віктор Трегуб) і методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування» денної та заочної форм навчання (укладачі – Анатолій Ладанюк, Наталія Луцька, Ярослав Смітюх, Василь Кишенько).

Традиційна тематика магістерських робіт за даною спеціальністю має чітке спрямування для розроблення необхідного забезпечення комп’ютерних систем та інтелектуальних методів для складних технологічних об’єктів. Перша освітня програма дає необхідні рекомендації щодо інформаційного та програмного забезпечення систем розподіленого керування. Друга освітня програма спрямована на розроблення інтелектуальних методів керування з використанням сучасних підходів, зокрема системної інженерії.

Підвищенню якості підготовки фахівців сприяє ряд заходів, проведених кафедрою. Наприклад, головами ЕК запрошуються досвідчені фахівці з підприємств і науково-технічних закладів.

За останні роки кафедрою проведено ряд робіт щодо затвердження освітніх програм, покращення навчальних планів і можливості випускниками поєднувати як теоретичні, так і  науково-технічні практичні заходи.

Магістранти представили на публічний захист набуті теоретичні знання,  продемонстрували вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань. Члени екзаменаційної комісії відзначають гарну підготовку здобувачів, вільне володіння фаховою термінологією, глибоке опрацювання тем кваліфікаційних робіт, ґрунтовні відповіді на питання.

Вітаємо здобувачів кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління із успішними захистами!

Опублікований: 15-02-2020
Читайте також:
Поради від Стіва Джобса на черговому засіданні movie club

15 грудня відбулося обговорення промови Стіва Джобса перед студентами Стенфордського університету, яке організувала доцентка кафедри іноземних мов професійного спрямування Інна Форостюк. Кожний студент планує своє майбутнє, яке очікує його після закінчення університету. Що їм обрати? Яка робота буде цікава? Тож поради відомих людей завжди корисні....

ЧИТАТИ ДАЛІ

Поради від Стіва Джобса на черговому засіданні movie club 16 грудня 2021

Відгримів ярмарок талантів у Полтавському коледжі харчових технологій НУХТ

З метою національно-патріотичного, естетичного виховання молоді засобами мистецтва, забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей, підтримки талановитої молоді 23 жовтня 2019 року у Полтавському коледжі харчових технологій НУХТ відбувся фестиваль-конкурс художньої самодіяльності серед студент...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Відгримів ярмарок талантів у Полтавському коледжі харчових технологій НУХТ 24 жовтня 2019

Інженер-технолог компанії «SiccaDania» прочитав гостьову лекцію нашим здобувачам

Доцентки кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Наталія Сабадаш та Олена Подобій запросили до університету інженера-технолога компанії «SiccaDania» Євгена Ребенка, який у рамках дисциплін «Інновації в технології харчових добавок та косметичних засобів», «Хімія та технологія харчових добавок», «Хімія та...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Інженер-технолог компанії «SiccaDania» прочитав гостьову лекцію нашим здобувачам 09 грудня 2022