Н У Х Т

Підведені підсумки локального моніторингу бакалаврської освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія»

02 лютого 2024

Підведені підсумки локального моніторингу бакалаврської освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія»

У Навчально-науковому інституті харчових технологій відбулося розширене засідання робочої групи з удосконалення освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» бакалаврського рівня, яке очолила директорка інституту, гарантка освітньої програми Оксана Кочубей-Литвиненко. До роботи долучилися завідувачі кафедр та викладачі інституту, задіяні у реалізації освітньої програми, зовнішні стейкхолдери – директорка ТОВ «Б.МК» групи компаній «TERR FOOD Group» Тетяна Смітюх і начальниця лабораторії ТОВ «КИЇВ ХЛІБ» цехів №7-8, к.т.н. Тетяна Васильченко, випускники освітньої програми Ренат Танчик та Юлія Бірюк, здобувачі вищої освіти Анна Гармаш і Ярослав Вдовенко.

У ході зустрічі обговорили результати проведеного моніторингу якості реалізації освітньої програми «Харчові технології та інженерія», під час якого було здійснено аналіз унікальності та відповідності цілей освітньої програми місії та стратегії НУХТ; вчергове перевірено відповідність загальних, фахових компетентностей і програмних результатів вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології»; акцентовано увагу на результатах моніторингу інформаційного та актуального методичного забезпечення освітніх компонент освітньо-професійної програми.

У своїй доповіді Оксана Кочубей-Литвиненко наголосила на здобутках 2023 року на шляху розвитку освітньої програми «Харчові технології та інженерія». Учасники зустрічі говорили і про досягнення колективу інституту в реалізації міжнародних програм обмінів і стажування, програм практичної підготовки в Україні та за кордоном, у науковій діяльності, удосконаленні матеріально-технічної бази та залученні провідних фахівців-практиків і закордонних лекторів до освітнього процесу. Гарантка освітньої програми довела до відома присутніх пропозиції з удосконалення освітньо-професійної програми, запропоновані робочою групою та викладачами кафедр, задіяних у її реалізації.

Стейкхолдери подякували колективу університету за підготовку висококваліфікованих фахівців і зауважили, що потреба підприємств харчової промисловості у фахівцях з харчових технологій завжди є актуальною. Вони також запевнили, що зміни, запропоновані робочою групою, на їх переконання, сприятимуть поглибленню теоретичних і практичних знань і працюватимуть на бажаний результат – підвищення конкурентоспроможності випускника освітньої програми.

Опублікований: 02-02-2024
Читайте також:
Зміна парадигми: екологічні холодоагенти у галузі штучного холоду

23 жовтня 2023 року на кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки відбулась відкрита лекція доцента кафедри Романа Грищенка. Тема лекції – «Природні холодоагенти для галузі штучного охолодження: перехід від HFC/HCFC до природних холодоагентів». Лектор розглянув питання використання екологічно чистих холодоагентів у секторі промислового, комерц...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Зміна парадигми: екологічні холодоагенти у галузі штучного холоду 24 жовтня 2023

Як експерт від України виступив доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки на семінарі-практикумі у Киргизстані

К.т.н., доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Олексій Пилипенко як експерт від України взяв участь у Міжнародному семінарі-практикумі «Инновации для энергоэффективных зданий: современные практики за рубежом и в Кыргызстане», де виступив із доповіддю «Вопросы проектирования инженерного оборудования в энергоэффективных зданиях». Семі...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Як експерт від України виступив доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки на семінарі-практикумі у Киргизстані 08 листопада 2019

Нестандартні й цікаві заняття на кафедрі мехатроніки і пакувальної техніки

Теоретична і практична підготовка студентів на кафедрі мехатроніки і пакувальної техніки здійснюється на основі сучасного розвитку науки і виробництва. Для підготовки якісних фахівців за напрямом 133 «Галузеве машинобудування» у студентів повинні бути міцні фундаментальні знання. Таку підготовку можна забезпечити тільки кваліфікованим кадровим скла...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Нестандартні й цікаві заняття на кафедрі мехатроніки і пакувальної техніки 18 жовтня 2019

Оскароносний мультфільм на черговому movie club від  кафедри іноземних мов професійного спрямування

«Рататуй» – красивий, філігранний, атмосферний мультфільм 2007 року від студії Pixar обрали для movie club студенти групи ГС-2-9 ск та викладачка кафедри іноземних мов професійного спрямування Юлія Ткачук. Головний герой – щур Ремі потрапляє до Парижу на кухню одного з найпрестижніших ресторанів міста. Там за допомогою звичайного прибиральника Лен...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Оскароносний мультфільм на черговому movie club від кафедри іноземних мов професійного спрямування 04 жовтня 2023