Н У Х Т

Наші фахівці допомагають виробничникам впроваджувати системи менеджменту безпечності та якості харчових продуктів

11 січня 2019

Наші фахівці допомагають виробничникам впроваджувати системи менеджменту безпечності та якості харчових продуктів

В Одеському інституті післядипломної освіти НУХТ відбувся семінар-тренінг із питань впровадження та актуалізації систем менеджменту безпечності та якості харчових продуктів.

На семінарі навчались 20 працівників із 10 підприємств та організацій олійножирової, м’ясопереробної та хлібопекарної галузей. Категорії учасників семінару - від заступників директорів з якості, головних технологів і завідувачів лабораторій до фахівців зі стандартизації та управління якістю та безпечністю.

Заняття проводили завідувач кафедри харчових технологій та інженерії, к.т.н Людмила Стоянова та директор інституту, к.т.н. Катерина Іващенко.

На всіх підприємствах, які направили на заняття своїх спеціалістів, функціонують інтегровані системи менеджменту якості та безпечності харчових продуктів (СМЯ і БХП), тому основним завданням семінару було визначення практичних кроків із актуалізації цих СМЯ і БХП до вимог нових версій міжнародних стандартів ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» та ISO 22000:2018 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь якої організації у харчовому ланцюзі».

Слухачі отримали інформацію про досить суттєві нововведення у нових версіях стандартів, детально ознайомилися зі змістом ДСТУ ISO 9001:2015 та з ISO 22000:2018 (в авторському перекладі Людмили Стоянової), а також із п’ятьма стандартами серії ISO/TS 22002, в яких викладені вимоги до програм-передумов на підприємствах, що виробляють харчові продукти, сировину, корми для тварин, упаковку.

Окремі заняття були присвячені розгляду питань щодо інтеграції СМЯ і БХП у бізнес-процеси організації, визначення внутрішнього контексту підприємства та контексту СМЯ і БХП у цілому, ризик-менеджменту на стратегічному та організаційному рівні, різним методикам аналізування та управління негативними та позитивними ризиками.

На практичних заняттях розглядали перелік, зміст, форму документованої інформації програм-передумов залежно від асортименту, розміру та структури підприємства, порядку їх валідації та актуалізації з врахуванням аналізу ризиків.

Як на практичних заняттях, так і під час заліку слухачі засвоювали методи причинно-наслідкового аналізу ризиків і їх наслідків, визначення їх значимості, розроблення систем моніторингу та управління невідповідностями в контрольних точках на основі операційних програм управління та/або в критичних контрольних точках за НАССР-планом. Були розглянуті конкретні завдання і заходи для груп безпечності та керівництва підприємств для актуалізації діючих СМЯ і БХП протягом трьохрічного періоду, встановленого для впровадження нової версії міжнародного стандарту ISO 22000:2018.

На заняттях слухачі ознайомились також із порядком міжнародної сертифікації СМЯ і БХП за стандартами FSSC 22000 I FSSC Q 22000.

За бажанням учасників до програми семінару були включені теми щодо змін у основних законах, обов’язкових до виконання харчовими підприємствами, а також розгляд вимог Технічних регламентів на фасовані товари і маркування харчових продуктів та шляхи їх реалізації.

Кожний учасник семінару отримав електронну версію усіх матеріалів занять і окремих нормативно-правових документів.

Після закінчення занять директор інституту вручила кожному учаснику свідоцтво державного зразка про короткотермінове підвищення кваліфікації.

Опублікований: 11-01-2019
Читайте також:
Із новими пропозиціями провідних туристичних операторів познайомилися наші викладачі і студенти

Студенти і викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу відвідали ювілейну, 25 туристичну виставку UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм», що працювала 27- 29 березня в Міжнародному виставковому центрі. Майбутні фахівці з туризму і готельного бізнесу мали можливість ознайомитись із новими пропозиціями провідних туристичних операторів, відвід...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Із новими пропозиціями провідних туристичних операторів познайомилися наші викладачі і студенти 30 березня 2019

На кафедру туристичного та готельного бізнесу завітали студенти Свалявського технічного коледжу НУХТ

На кафедру туристичного та готельного бізнесу завітали студенти Свалявського технічного коледжу НУХТ. До гостей з привітальним словом звернулась завідувач кафедри Дарія Басюк. Під час бесіди з потенційними вступниками вона розповіла про особливості продовження фахової підготовки за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр» та про можливості реалі...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На кафедру туристичного та готельного бізнесу завітали студенти Свалявського технічного коледжу НУХТ 04 квітня 2018

Справжні українські писанки вчилися писати викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування зі студентами

Чи знаєте ви Великодні традиції українців? Звичайно, головна страва – смачна великодня паска, а ще різнокольорові писанки, які писали в усіх регіонах нашої країни, освячували і вважали оберегом на весь наступний рік. Студенти факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу і викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування наперед...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Справжні українські писанки вчилися писати викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування зі студентами 24 квітня 2019

Рівень бакалаврських дипломних проектів очима виробничників

В університеті тривають захисти дипломних проектів бакалаврів та кваліфікаційних робіт магістрів-заочників. Актуальність обраних тем і вірність запропонованих технічних і технологічних рішень випускники доводять прискіпливим екзаменаційним комісіям, у складі яких і знані науковці, і представники підприємств-потенційних роботодавців, які вже зараз «...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Рівень бакалаврських дипломних проектів очима виробничників 18 червня 2018