Н У Х Т

Наші фахівці допомагають виробничникам впроваджувати системи менеджменту безпечності та якості харчових продуктів

11 січня 2019

Наші фахівці допомагають виробничникам впроваджувати системи менеджменту безпечності та якості харчових продуктів

В Одеському інституті післядипломної освіти НУХТ відбувся семінар-тренінг із питань впровадження та актуалізації систем менеджменту безпечності та якості харчових продуктів.

На семінарі навчались 20 працівників із 10 підприємств та організацій олійножирової, м’ясопереробної та хлібопекарної галузей. Категорії учасників семінару - від заступників директорів з якості, головних технологів і завідувачів лабораторій до фахівців зі стандартизації та управління якістю та безпечністю.

Заняття проводили завідувач кафедри харчових технологій та інженерії, к.т.н Людмила Стоянова та директор інституту, к.т.н. Катерина Іващенко.

На всіх підприємствах, які направили на заняття своїх спеціалістів, функціонують інтегровані системи менеджменту якості та безпечності харчових продуктів (СМЯ і БХП), тому основним завданням семінару було визначення практичних кроків із актуалізації цих СМЯ і БХП до вимог нових версій міжнародних стандартів ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» та ISO 22000:2018 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь якої організації у харчовому ланцюзі».

Слухачі отримали інформацію про досить суттєві нововведення у нових версіях стандартів, детально ознайомилися зі змістом ДСТУ ISO 9001:2015 та з ISO 22000:2018 (в авторському перекладі Людмили Стоянової), а також із п’ятьма стандартами серії ISO/TS 22002, в яких викладені вимоги до програм-передумов на підприємствах, що виробляють харчові продукти, сировину, корми для тварин, упаковку.

Окремі заняття були присвячені розгляду питань щодо інтеграції СМЯ і БХП у бізнес-процеси організації, визначення внутрішнього контексту підприємства та контексту СМЯ і БХП у цілому, ризик-менеджменту на стратегічному та організаційному рівні, різним методикам аналізування та управління негативними та позитивними ризиками.

На практичних заняттях розглядали перелік, зміст, форму документованої інформації програм-передумов залежно від асортименту, розміру та структури підприємства, порядку їх валідації та актуалізації з врахуванням аналізу ризиків.

Як на практичних заняттях, так і під час заліку слухачі засвоювали методи причинно-наслідкового аналізу ризиків і їх наслідків, визначення їх значимості, розроблення систем моніторингу та управління невідповідностями в контрольних точках на основі операційних програм управління та/або в критичних контрольних точках за НАССР-планом. Були розглянуті конкретні завдання і заходи для груп безпечності та керівництва підприємств для актуалізації діючих СМЯ і БХП протягом трьохрічного періоду, встановленого для впровадження нової версії міжнародного стандарту ISO 22000:2018.

На заняттях слухачі ознайомились також із порядком міжнародної сертифікації СМЯ і БХП за стандартами FSSC 22000 I FSSC Q 22000.

За бажанням учасників до програми семінару були включені теми щодо змін у основних законах, обов’язкових до виконання харчовими підприємствами, а також розгляд вимог Технічних регламентів на фасовані товари і маркування харчових продуктів та шляхи їх реалізації.

Кожний учасник семінару отримав електронну версію усіх матеріалів занять і окремих нормативно-правових документів.

Після закінчення занять директор інституту вручила кожному учаснику свідоцтво державного зразка про короткотермінове підвищення кваліфікації.

Опублікований: 11-01-2019
Читайте також:
Ази започаткування власної справи опановують студенти нашого навчально-наукового комплексу

У Смілянському коледжі харчових технологій НУХТ у рамках відкритого засідання гуртка «Клуб менеджерів» відбувся конкурс-презентація бізнес-планів студентів спеціальності «Організація виробництва»  в номінації «Студентські ініціативи». Ініціаторами та організаторами  заходу стали викладачі комісії фахових дисциплін економічного циклу Ніна Білик, Ві...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ази започаткування власної справи опановують студенти нашого навчально-наукового комплексу 23 лютого 2017

На кафедрі технології молока і молочних продуктів підвели підсумки виробничої практики четвертокурсників

Кафедра технології молока і молочних продуктів щороку проводить підсумкові конференції за результатами проходження студентами практичної підготовки. Цей рік не став виключенням, і відповідальна за практичну підготовку студентів, доцент Олена Онопрійчук організувала конференцію за участю студентів 4-го курсу. Студенти продемонстрували цікаві допові...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На кафедрі технології молока і молочних продуктів підвели підсумки виробничої практики четвертокурсників 17 жовтня 2018

Про переваги навчання у НУХТ розповів доцент кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління

4 грудня 2018 року відбулася зустріч доцента кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Ярослава Cмітюха зі студентами 4 курсу спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ. Студенти  були ознайомленні з перспективами розвитку технологій у ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Про переваги навчання у НУХТ розповів доцент кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління 05 грудня 2018

Шевченківські читання іноземними мовами відбулися у студентському клубі університету

Традиційно у березні по всій Україні проходять Шевченківські читання. Таке ж свято відбулося у студентському клубі за темою «Творчість Т.Г. Шевченка у перекладах». В організації і проведенні цієї події брали участь колектив кафедри іноземних мов професійного спрямування факультету готельно-ресторанного т а туристичного бізнесу та студенти І-V курсі...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Шевченківські читання іноземними мовами відбулися у студентському клубі університету 15 березня 2018