Н У Х Т

Каталоги ДВВ за минулі навчальні роки

на 2022-2023 навчальний рік

для здобувачів освітнього ступеня «БАКАЛАВР»:

спеціальність 181 «Харчові технології»
освітня програма «Технології харчування»

 

1 курс

 

Дипломатичний протокол


Стандарти роботи F&B сервісу


Гастрономія в закладах ресторанного господарства


Оздоровче харчування


Основи аюрведичної дієтології


Основи маркетингу закладів ресторанного господарства


Мерчендайзинг


Кулінарознавство

 

 

2 курс

 

Гігієна та санітарія в закладах ресторанного господарства


Фізіологія та гігієна харчування


Виробнича санітарія та гігієна праці


Харчові добавки, ферменти і ароматизатори


Харчові добавки, прянощі та приправи


Дієтичні добавки та ароматизатори


Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства


Фізико-хімічні та біотехнологічні процеси в технології продукції ресторанного господарства


Функціонально-технологічні та фізико-хімічні властивості сировини ресторанного господарства

спеціальність 242 «Туризм»
освітня програма «Туризм»

 

1 курс

 

Активний туризм


Світова індустрія гостинності


Спортивний туризм


Кулінарознавство


Німецька мова


Французька мова

 

2 курс

 

Винний та гастрономічний туризм: досвід ЄС для України


Етика гостинності


Історія туризму


Кулінарні традиції України


Організація анімаційної діяльності


Організація виставкової діяльності


Організація масових туристичних заходів


Проектування та дизайн туристичних та готельних комплексів


Рекреаційні комплекси світу

 

 

3 курс

 

Друга іноземна мова (німецька)


Друга іноземна мова (французька)


Екологічний та агротуризм


Івент-менеджмент


Івентивний туризм


Ділова іноземна мова 


Міжнародна економіка


Музеєзнавство


Музеї України 


Спеціалізований туризм 


Управління сталим розвитком та туристична політика ЄС 

 

4 курс

 

Барна справа та організація роботи сомельє


Бізнес-планування стартапів в туризмі


Бізнес-планування в туризмі та ГРГ


Друга іноземна мова (німецька)


Друга Іноземна мова (французька)


Електронний маркетинг


Екоменеджмент в туризмі


Економіка і ціноутворення туризму


Комунікативний менеджмент


Міжнародний туризм


Організація туризму (МІСЕ-туризм)


Прикладна статистика в туристичному секторі


Прогнозування діяльності підприємств туризму


Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі


Технології інформування та комунікацій


SMM в туризмі


Web-технології в туризмі

для здобувачів освітнього ступеня «МАГІСТР»:

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»
освітня програма «Готельна і ресторанна справа»

 

Автоматизація в готельно-ресторанному бізнесі


Дієтологія


Енергозберігаючі технології для готельно-ресторанних підприємств


Інтелектуальна власність


Конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності


Корпоративне підприємництво у сфері гостинності


Методологія та методи досліджень


Міжнародний готельний бізнес


Молекулярні технології продукції ресторанного господарства


НАССР і системи управління безпечністю кулінарної продукції


Прикладні методи досліджень в готельно-ресторанному господарстві


Проектування готельних і ресторанних комплексів


Промоція туристичних дестинацій


Професійне спілкування іноземною мовою


Сервісні інновації в галузі


Сучасні теорії та концепції харчування


Сучасні харчові технології в закладах готельно-ресторанного господарства


Технології організації спеціалізованих гастрономічних турів


PR технології в індустрії гостинності


Project managment в готельно-ресторанному бізнесі


Web-комунікації в готельно-ресторанному бізнесі

спеціальність 242 «Туризм»
освітня програма «Туризмознавство»

 

1 курс

 

Глобальна економіка


HR технології в індустрії гостинності


Reveneu менеджмент


Гастрономія та енологія в туризмі: сучасні тенденції


Міжнародний протокол та етикет


Трудове та договірне право


Професійне спілкування іноземною мовою


Міжнародні стратегії економічного розвитку


Управління стійким розвитком дестинацій: досвід ЄС


Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства


Корпоративне підприємництво у сфері гостинності


Промоція туристичних дестинацій 


Технології організації спеціалізованих гастрономічних турів 


Дієтологія 


Сучасні теорії та концепції харчування 


Інтелектуальна власність 


Методи і моделі прийняття рішень 


Технології високої кухні 

 

2 курс

 

Геоінформаційні технології


Інноваційні технології у готельно-ресторанному господарстві


Методи і моделі прийняття рішень


Промоція туристичних дестинацій


Технології організації спеціалізованих гастрономічних турів


Туристична дестинація Київ


Управління якістю туристичних послуг


Health туризм


Wellness&Spa туризм

 

 Каталог ДВВ на 2021-2022 навчальний рік перейти

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР»:

спеціальність 181 «Харчові технології»
освітня програма «Технології харчування»

 

1 курс

Кулінарознавство


Гастрономія в умовах закладів ресторанного господарства


Етика і естетика в ресторанній справі


English for Life: базовий курс англійської мови


Everyday English


Хімія і технологія сировини ресторанного господарства


Товарознавство харчових продуктів у ресторанному господарстві


Наукові товарознавчі дослідження продуктів у ресоранному господарстві


Основи наукових досліджень


Основи наукової творчості у вищій школі


Науково-технічна творчість у ресторанному господарстві

 

2 курс

Гігієна та санітарія в закладах ресторанного господарства


Фізіологія та гігієна харчування


Виробнича санітарія та гігієна праці


Харчові добавки, ферменти і ароматизатори


Харчові добавки, прянощі та приправи


Дієтичні добавки та ароматизатори


Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства


Фізико-хімічні та біотехнологічні процеси в технології продукції ресторанного господарства


Функціонально-технологічні та фізико-хімічні властивості сировини ресторанного господарства

спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»
освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

 

1 курс

Господарське та трудове право


Захист прав споживачів послуг гостинності


Право (правознавство)


Нормативне забезпечення діяльності підприємств індустрії гостинності


Професійна етика та медіація


Українська мова (за професійним спрямуванням)


Світова та національна культурна спадщина


Лідерство та командоутворення


Світова індустрія гостинності


Основи туризмознавства

 

2 курс

Екотехнології в індустрії гостинності


Екологія


Екологічна безпека у сфері гостинності


Санітарія і гігієна в галузі


Товарознавство в галузі

 

4 курс

Мерчандайзинг в готельно-ресторанному господарстві


Менеджмент готельно-ресторанного господарства


Товарознавство в готельному господарстві


Поведінка споживача


Операційний менеджмент в галузі


Корпоративне управління

спеціальність 242 «Туризм»
освітня програма «Туризм»

 

1 курс

Активний туризм


Винний та гастрономічний туризм: досвід ЄС для України


Спортивний туризм


Кулінарні традиції України

 

2 курс

Психологія


Економічна теорія


Історія туризму


Ділова українська мова


Рекреаційні комплекси світу


Проектування та дизайн туристичних та готельних комплексів


Етика гостинності


Організація виставкової діяльності


Вища математика


Соціологія


Філософія


Організація анімаційної діяльності

 

3 курс

Друга іноземна мова (німецька)


Друга іноземна мова (французька)


Екологічний та агротуризм


Івент-менеджмент


Івентивний туризм


Іноземна мова за проф.спрямуванням


Міжнародна економіка


Музеєзнавство


Музеї України 


Спеціалізований туризм 


Управління сталим розвитком та турполітика ЄС 

 

4 курс

Барна справа та організація роботи сомельє


Бізнес-планування інновпродуктів в туризмі


Бізнес-планування стартапів в туризмі


Бізнес-планування в туризмі та ГРГ


Глобальний ринок туристичних послуг


Ділова Іноземна мова (рівень А2+)


Ділова Іноземна мова (рівень В1)


Економіка і аналіз діяльності підприємств туризму


Економіка і ціноутворення туризму


Івент-менеджмент


Комунікативний менеджмент


Міжнародний туризм


Організація туризму (МІСЕ-туризм)


Прогнозування діяльності підприємств туризму


Технологія продуктів бродіння

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР»:

спеціальність 181 «Харчові технології»
освітня програма «Технології аюрведичних харчових продуктів»

 

Теоретичні основи Аюрведи


Фітотерапія та застосування рослин в аюрведичній практиці


Теорія та практика впливу смаку і аромату на баланс дош


Основи аюрведичної системи оздоровлення людини


Науково-практичні основи технології аюрведичних продуктів лікувально-профілактичного призначення


Фітотерапія та лікарські трави в аюрведичному харчуванні


Філософія дослідницької інновації


Адміністративно-правові засади управління безпекою підприємств в Україні


Психологія управління та конфліктологія


Тренінг формування комунікативної компетентності керівника


PR-технології у аюрведичних закладах ресторанного господарства


Менеджмент якості та безпеки продукції у аюрведичних закладах ресторанного господарства


Концепції та стратегії розвитку аюрведичного закладу ресторанного господарства


Безпека і якість аюрведичних харчових продуктів


Сталі харчові ланцюги та безпека аюрведичної продукції


Управління безпечністю харчової продукції у закладах ресторанного господарства

спеціальність 242 «Туризм»
освітня програма «Туризмознавство»

 

1 курс

Глобальна економіка


HR-менеджмент підприємств туристичного та готельного бізнесу


Reveneu менеджмент


Web-комунікації в туристичному бізнесі


Міжнародний протокол та етикет


Трудове та договірне право


Управління інтелектуальним капіталом


Міжнародні стратегії економічного розвитку


Управління стійким розвитком дестинацій: досвід ЄС


Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства


Гастрономія і енологія в туризмі: сучасні тенденції


Технології високої кухні

 

2 курс

Геоінформаційні технології


Інноваційні технології у готельно-ресторанному господарстві


Методи і моделі прийняття рішень


Промоція туристичних дестинацій


Технології організації спеціалізованих гастрономічних турів


Туристична дестинація Київ


Управління якістю туристичних послуг


Health туризм


Wellness & Spa туризм