Н У Х Т

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Head of the Department

Завідувачка кафедри
Мельник Ірина Леонідівна
доцент, кандидат економічних наук

(створена у 2010 році)

 

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри туристичного та готельного бізнесу забезпечує надання високоякісних освітніх послуг за освітньо-професійними програмами спеціальності 242 «Туризм і рекреація»: освітньо-професійною програмою «Туризм» бакалаврського рівня вищої освіти (реалізується українською та англійською мовами викладання), освітньо-професійною програмою «Туризм і рекреація» магістерського рівня  вищої освіти (реалізується українською мовою викладання). У 2022 році, вперше в Україні, розпочато підготовку фахівців за міждисциплінарною освітньо-науковою програмою «Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі» за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 242 «Туризм і рекреація». Викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу також залучені до підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності 241 «Готельна-ресторанна справа» та спеціальності 181 «Харчові технології» («Технології в ресторанному господарстві», «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції»).

Практична підготовка фахівців з туризму і рекреації передбачає фахово-ознайомлювальну, технологічну, екскурсійну і виробничу види практик та здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та на провідних підприємствах туристично-готельної сфери: у готелях «Hilton Kyiv», «Fairmont», «Інтерконтиненталь» «PRESIDENT Hotel», в міжнародних туристичних компаніях «Travel Professional Group», «Coral Travel», «TUI Group», «Join Up», українських туристичних операторах «Феєрія мандрів». Матеріальна база кафедри включає Кабінет туризмознавства, Навчальну лабораторію «Туристична фірма», Лабораторію інноваційних технологій в туризмі та готельному господарстві.

Паралельно з навчальним процесом для здобувачів організовуються пізнавальні екскурсії, лекторії та семінари, подорожі цікавими куточками нашої країни, організовується відвідування спеціалізованих виставок.

Значна увага на кафедрі приділяється підвищенню рівня професійної майстерності викладачів та налагодженню міжнародної співпраці. Щороку, з метою мовної та професійної практики, а також стажування, здобувачі та викладачі вивчають практичний досвід організації туризму у європейських країнах.

У 2018 році кафедра долучилась до роботи міжнародного консорціуму WINTOUR, який започаткували провідні університети Іспанії, Франції, та Португалії - Rovira i Virgili University (Tarragona, Іспанія), University of Bordeaux (Бордо, Франція), та University of Porto (Порто, Португалія) з метою створення магістерської програми з винного туризму International Master on Wine Tourism Innovation (WINTOUR). Тепер НУХТ є асоційованим членом консорціуму WINTOUR, а наші здобувачі можуть навчатися інноваційним технологіям організації винного туризму у провідних європейських університетах.

Викладачами кафедри опубліковані підручники «Організація готельного господарства», «Інноваційні технології в туризмі та готельному господарстві», «Готельне господарство світу: теорія і практика», «Організація готельно-ресторанної справи», навчальний посібник «Глобальні дистриб'юторські системи», а також монографії «Управління збутовою діяльністю туристичних підприємств», «Формування інноваційного продукту круїзного туризму», «Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики», довідники та методичні вказівки й рекомендації, опорні конспекти лекцій, низка наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях.

Викладачі та здобувачі кафедри беруть активну участь у туристичних форумах та фестивалях, наукових конференціях, симпозіумах, олімпіадах та конкурсах, а також організовують круглі столи, науково-практичні семінари та Міжнародну науково-практичну конференцію «Практика і перспективи розвитку винного та гастрономічного туризму: світовий досвід для України».

Основними завданнями кафедри є: підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні комплексно розв’язувати  складні оперативні та стратегічні задачі та проблеми з управління підприємствами туристично-рекреаційної сфери; формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної (економічної,  організаційно-управлінської,  операційно-технологічної) діяльності у сфері туризму і рекреації.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 27 березня 2024

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» та освітньою програмою:

  • Туризм
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» та освітньою програмою:

  • Туризм і рекреація
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Детальніше...

Студенти можуть підвищувати рівень володіння англійською мовою, беручи участь у англомовному проекті підготовки бакалаврів та магістрів з туризму, під час якого усі дисципліни викладаються іноземною мовою.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
SMM в туризмі   242 (T)    
WEB-технології в туризмі   242 (T)    
Бізнес-планування стартапів в туризмі   242 (T)   спеціальність 242
Винний та гастрономічний туризм: досвід ЄС для України   242 (T)   спеціальність 242
Географія культури     242 (T)  
Географія туризму 242 (T) 242 (T)    
Географія туризму (Географія туризму)       спеціальність 242
Географія туризму (Туристичне країнознавство)       спеціальність 242
Готельна справа     242 (T) 242 (T)
Екоменеджмент в туризмі 242 (T)      
Економіка і аналіз діяльності підприємств туризму 242 (T) 242 (T)    
Економіка і ціноутворення туризму     242 (T)  
Етика гостинності       спеціальність 242
Івент-менеджмент   242 (T)   спеціальність 242
Івентивний туризм       спеціальність 242
Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії 242 (T)     спеціальність 242
Історія туризму       спеціальність 242
Комунікативний менеджмент 242 (T) 242 (T)    
Корпоративне управління в сфері гостинності 241 (ГРС) 241 (ГРС)    
Маркетинг у туризмі 242 (T)   242 (T)  
Міжнародний туризм       спеціальність 242
Менеджмент туризму 242 (T)   242 (T)  
Музеєзнавство   242 (T) 242 (T)  
Організація анімаційної діяльності   242 (T) 242 (T)  
Організація виставкової діяльності   242 (T)   спеціальність 242
Організація рекреаційних та курортних послуг 242 (T) 242 (T)    
Організація та логістика транспортних послуг     242 (T)  
Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)       спеціальність 242
Організація туризму (Туроперейтинг) 242 (T) 242 (T)   спеціальність 242
Основи наукових досліджень   242 (T)   спеціальність 242
Основи рекреалогії (Рекреаційна географія)       спеціальність 242
Основи туризмознавства 242 (T) 242 (T)   спеціальність 241
Правове регулювання туристичної діяльності 242 (T) 242 (T)    
Прогнозування діяльності підприємств туризму       спеціальність 242
Рекреаційні комплекси світу   242 (T) 242 (T) спеціальність 242
Рекреологія та курортна справа 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)
242 (T)
спеціальність 242
Світова індустрії гостинності       спеціальність 241
Спеціалізований туризм     242 (T) спеціальність 242
Страхування в туризмі 242 (T)   242 (T)  
Туристичне краєзнавство   242 (T)   спеціальність 242
Туристичне країнознавство 242 (T) 242 (T)    
Туристичні пам’ятки Юнеско       спеціальність 242
Туристичні дестинації     241 (ГРС)  
Туроперейтинг     241 (ГРС)  
Управління людськими ресурсами у сервісі і туризмі   242 (T)    
Управління персоналом у сервісі і туризмі     242 (T)  
Управління персоналом у сфері гостинності (обов’язкова) 241 (ГРС) 241 (ГРС)    
Управління персоналом у сфері гостинності (вибіркова)   241 (ГРС)    
Управління сталим розвитком та туристична політика ЄС     242 (T)  

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Health туризм     242 (T)
HR-менеджмент підприємств туристичного та готельного бізнесу     242 (T)
HR-менеджмент у сфері гостинності     241 (ГРС)
Project-management в готельно-ресторанному бізнесі     241 (ГРС)
Project-management в туризмі   242 (T) 242 (T)
Project-management в туризмі та рекреації 242 (TР)    
Project-management у сфері гостинності 241 (ГРС)    
Revenuе менеджмент   242 (T)  
WEB-комунікації в готельно-ресторанному бізнесі   241 (ГРС) 241 (ГРС)
WEB-комунікації в туристичному бізнесі 242 (TР)   242 (T)
Геоінформаційні технології 242 (TР) 242 (T)  
Глобальні дистриб’юторські системи 242 (TР) 242 (T)  
Глобальна економіка   242 (T)  
Інновації в готельній індустрії     241 (ГРС)
Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві     242 (T)
Інноваційні технології в туризмі та рекреації 242 (TР) 242 (T)  
Корпоративне підприємництво у сфері гостинності і туризмі     241 (ГРС)
Маркетинг ресторанних послуг   181 (ТРГ) 181 (ТРГ)
Методи і моделі прийняття рішень   242 (T)  
Методологія наукових досліджень в туризмі 242 (TР) 242 (T) 242 (T)
Міжнародний готельний бізнес 241 (ГРС)   241 (ГРС)
Промоція туристичних дестинацій 241 (ГРС)
242 (T)

242 (T) 242 (T)
Рекреація та курортологія 242 (TР) 242 (T) 242 (T)
Стратегічне управління та КСВ в туризмі     242 (T)
Стратегічне управління та КСВ в туристичному бізнесі 242 (TР) 242 (T)  
Туризмологія та управління розвитком дестинацій 242 (TР) 242 (T)  
Управління інноваційними проєктами в ресторанному господарстві 181 (ТДАХП) 181 (ТАХП) 181 (ТРГ)
Міждисциплінарна ОНП «Промислові та крафтові технології для HоRеCа в туризмі»
HR-менеджмент підприємств в туризмі 181 242    
Project-management в туризмі та рекреації 181 242    
Глобальні дистриб'юторські системи 181 242 181 242  
Інноваційні технології в туризмі та рекреації 181 242    
Методика викладання спеціальних дисциплін 181 242 1к
181 242 2к
   
Технології організації спеціалізованих гастрономічних турів 181 242    
Туризмологія та управління розвитком дестинацій 181 242 181 242  

Педагогічний колектив кафедри проводить науково-дослідну роботу з актуальних напрямків розвитку туристичної сфери, особливу увагу приділяючи інноваційним формам і методам розвитку туризму, теорії і практики еногастрономічного туризму.

Викладачі кафедри керують роботою студентських наукових гуртків:

  • «Туристично-рекреаційні ресурси України та світу» (керівник Сологуб Ю.І.)
  • «Туристично-краєзнавчий гурток «Компас» (Верес К. О.)
  • «Гурток з спортивного туризму» (Рудєв І. М.)

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює наступні напрями:

  • Інноваційні напрями розвитку туристично-рекреаційної сфери України в умовах глобалізації;
  • Теоретичні основи, практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України.

14 травня 2010 року

Створена кафедра туристичного та готельного бізнесу.

2011 рік

Одержана ліцензія напряму підготовки 6.140103 «Туризм» на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» зі спеціалізаціями «Винний туризм» та «Міжнародний туризм». Здійснено перший набір напряму підготовки 6.140103 «Туризм» за освітньо - кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

2013 рік

Організовано міжнародний науковий семінар «Розвиток винного туризму: Світовий досвід. Теорія. Практика». Розпочато навчання баклаврів за напрямом «Туризм» англійською мовою. Організовано факультативний курс вивчення італійської мови. За ініціативою кафедри створено Асоціацію сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні.

2014 рік

Кафедра реорганізована у кафедру винного та гастрономічного туризму

25 грудня 2014 рік

Кафедра переіменована на кафедру туристичного та готельного бізнесу

2015 рік

Розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 8.14010301 «Туризмознавство за спеціальністю (за видами)» напряму 140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України.
Започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому: національного – за спеціальністю «Туризмознавство» та європейського – за спеціальністю «Міжнародне управління» у Вищій Школі Менеджменту і Охорони Праці в Катовіцах (Польща)