Н У Х Т

Кафедра готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри

В.о. завідувача кафедри
Шаран Лариса Олександрівна
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 2007 році)

Кафедра готельно-ресторанної справи – дійсний член Асоціації кулінарів України.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» і магістрів за спеціалізацією «Готельна і ресторанна справа».

Методика навчання та фахові дисципліни дозволяють підготувати кваліфікованих фахівців, які мають професійні знання та вміння організовувати технологічний процес на виробництві і забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг на підприємствах готельно-ресторанного господарства, а також вирішувати складні організаційно-економічні завдання й виклики сьогодення у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Матеріально-технічна база кафедри постійно розвивається та оновлюється. За облаштуванням та комплектацією навчальні лабораторії повністю відповідають вимогам часу. Кафедра має науково-дослідну навчальну лабораторію з оцінювання якості сировини та харчової продукції, технологічну лабораторію для вивчення технології продукції ресторанного господарства, лабораторію барної справи, комп’ютерні класи з сучасним програмним забезпеченням для управління готельно-ресторанним бізнесом. У лютому 2013 року на кафедрі була відкрита нова технологічна лабораторія, оснащена найсучаснішим устаткуванням від провідних світових виробників. Також була введена в дію нова лабораторія-ресторан «Фундуклєєвський трактир», а у травні 2013 року урочистою церемонією відзначилося відкриття нової лабораторії-пивоварні «Студентський Гамбрінус», створеної за сприяння ТОВ «Оріон Груп», керівництво якої надало повний комплект найсучаснішого устаткування для міні-пивоварні, аналогічної якій не має жоден з закладів вищої освіти м. Києва та України.

Практична підготовка фахівців здійснюється за рахунок проходження виробничої та переддипломної практики на найсучасніших підприємствах готельно-ресторанного господарства: “InterContinental”, “Premier Palace Hotel”, “President Hotel”, “Hyatt Regency”, “Fairmont Grand Hotel”, “Hilton Kyiv”, “Holiday Inn Kiev”, “Radisson Blu Hotel”, “Опера”, “Поділ Плаза”, “Київ”.

Започатковано навчання бакалаврів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» англійською мовою, що дає можливість студентам здобути освіту сучасного європейського рівня та отримати високооплачувану роботу як в Україні, так і за кордоном.

Під час навчального процесу здійснюється заохочування та стимулювання пізнавальної діяльності студентів участю у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, майстер-класах, наукових форумах, присвячених розвитку індустрії гостинності.

Студенти мають можливість працювати у наукових гуртках над розв’язанням актуальних проблем з розроблення інноваційних технологій для підприємств готельного і ресторанного господарства.

Науково-педагогічний колектив кафедри орієнтується на новітні методики навчання та розширює зв’язки з підприємствами готельного-ресторанного бізнесу, здатними забезпечити практичну спрямованість освіти, створюючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання студентів.

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 12 січня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та освітньою програмою:

  • Готельна і ресторанна справа
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та освітньою програмою:

  • Готельна і ресторанна справа
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
за 2020 рік
Робочі програми
за 2019 рік
Робочі програми
за 2018 рік
Товарознавство в галузі спеціальність 241    
Інформаційні технології та програмні продукти в готельно-ресторанному бізнесі спеціальність 241    
Програмні продукти в готельно-ресторанному бізнесі спеціальність 241    
Операційний менеджмент в галузі спеціальність 241    
Основи гостинності   спеціальність 241  
Основи гостинності (англомовний курс)   спеціальність 241  
Основи нутриціології спеціальність 241 спеціальність 241  
Основи нутриціології  (англомовний курс) спеціальність 241 спеціальність 241  
Світова індустрія гостинності   спеціальність 241  
Світова індустрія гостинності (англомовний курс)   спеціальність 241  
Основи наукових досліджень та технічної творчості   спеціальність 241  
Основи наукових досліджень та технічної творчості (англомовний курс)   спеціальність 241  
Організація готельного господарства   спец. 241 (вкладка змін)  
Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства      
Санітарія і гігієна в галузі спеціальність 241    
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства спеціальність 241 спец. 241 (вкладка змін) спеціальність 241
Технологія продукції ресторанного господарства спеціальність 241 спец. 241 (вкладка змін) спеціальність 241
Хімія і технологія сировини ресторанного господарства      
Сервісологія   спеціальність 241  
Електронні системи готельно-ресторанного господарства      
Організація ресторанного господарства спеціальність 241 спец. 241 (вкладка змін) спеціальність 241
Організація ресторанного господарства (англомовний курс) спеціальність 241   спеціальність 241
Етнічні кухні спеціальність 241 спец. 241 (вкладка змін) спеціальність 241
Барна справа та організація роботи сомел’є спеціальність 241
спеціальність 242
спец. 241 (вкладка змін) спеціальність 241
Барна справа та організація роботи сомел’є (англомовний курс) спеціальність 241   спеціальність 241
Барна справа і робота сомел'є     спеціальність 241
PR-технології в готельно-ресторанному господарстві спеціальність 241 спеціальність 241 спеціальність 241
Маркетинг готельно-ресторанного господарства спеціальність 241 спец. 241 (вкладка змін) спеціальність 241
Основи автоматизованого проектування спеціальність 241 спеціальність 241  
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві спеціальність 241 спеціальність 241  
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві  (англомовний курс) спеціальність 241 спеціальність 241  
Проектування об`єктів готельно-ресторанного господарства спеціальність 241 спеціальність 241  
Дизайн об`єктів готельно-ресторанного господарства спеціальність 241 спеціальність 241  
Харчові міні-технології в закладах готельно-ресторанного господарства спеціальність 241 спеціальність 241  
Харчові міні-технології в закладах готельно-ресторанного господарства (англомовний курс) спеціальність 241 спеціальність 241  
Мерчандайзинг в готельно-ресторанному господарстві спеціальність 241 спеціальність 241  
Мерчандайзинг в готельно-ресторанному господарстві (англомовний курс)   спеціальність 241  
Менеджмент готельно-ресторанного господарства спеціальність 241 спеціальність 241  
Менеджмент готельно-ресторанного господарства (англомовний курс)   спеціальність 241  
Готельна справа спеціальність 241   спеціальність 241
Готельна справа (англомовний курс) спеціальність 241   спеціальність 241

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
за 2020 рік
Робочі програми
за 2019 рік
Робочі програми
за 2018 рік
Інтелектуальна власність спеціальність 241   спеціальність 241
Управління готельним бізнесом спеціальність 241 спец. 241 (вкладка змін) спеціальність 241
Прикладні методи досліджень в готельно-ресторанному господарстві спеціальність 241   спеціальність 241
Інноваційні ресторанні технології спеціальність 241   спеціальність 241
Конкурентоспроможність та інновації в готельній індустрії спеціальність 241 спец. 241 (вкладка змін) спеціальність 241
Переддипломна практика      

Науковці кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу плідно працюють у напрямку розроблення інноваційних технологій ресторанної продукції, новітніх технологій гостинності та організації обслуговування в закладах готельно-ресторанного господарства.

На кафедрі функціонують три наукові школи: «Удосконалення структури харчування в сучасних економічних та екологічних умовах»; «Розроблення продукції для закладів ресторанного господарства, збагаченої рослинним білком і мікронутрієнтами»; «Розроблення структурованої продукції на основі рослинної сировини».

Викладачі кафедри виконують держбюджетні науково-дослідні роботи за темами:

  • Технологія харчової продукції ресторанного господарства оздоровчого призначення;
  • Розроблення та удосконалення технології заморожених дріжджових напівфабрикатів для кулінарних виробів;
  • Розроблення кондитерських виробів оздоровчого, дієтичного призначення для хворих на цукровий діабет, фенілкетонурію, залізодефіцитну анемію;
  • Методи цілеспрямованої зміни властивостей харчових продуктів із використанням нанокомпозитів.

Крім того, виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи за участю викладачів кафедри.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід та на корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях.

Кафедра є співорганізатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», а у 2015 році вперше було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку», до участі у роботі якої долучилися фахівці з України, Болгарії, Казахстану, Молдови та Італії.

З 2012 року на базі кафедри відбувається ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування» та 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві», а у 2015 році Міністерство освіти і науки України обрало наш університет і для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа».

Наукові розробки кафедри, виконані у співпраці викладачів і студентів, впроваджуються в закладах ресторанного господарства.

На кафедрі діють три студентських наукових гуртки, які очолюють провідні викладачі кафедри.

Тематика наукових гуртків охоплює такі питання:

  • Розроблення продукції для закладів ресторанного господарства підвищеної харчової та біологічної цінності з використанням рослинної сировини;
  • Технологія ресторанної продукції функціонального призначення;
  • Технологія заморожених дріжджових кулінарних напівфабрикатів для ресторанного господарства.

Студенти кафедри демонструють стабільно високі результати та є призерами всеукраїнських студентських олімпіад, всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук.

2007 рік

створена кафедра технології харчування та готельно-ресторанної справи

2010 рік

змінено назву кафедри на – кафедра технології харчування та організації обслуговування в ресторанах

2011 рік

кафедру перейменовано на кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу

2012 рік

вперше проведено ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування» та 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»

започатковано щорічний тематичний конкурс професійної майстерності серед студентів ІІІ-V курсів «Феєрія смаку»

вперше організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»

2013 рік

за сприяння компанії «Торговий дизайн» відкрита нова технологічна лабораторія, оснащена найсучаснішим професійним устаткуванням від провідних світових виробників

введена у дію нова лабораторія-ресторан «Фундуклєєвський трактир»

урочисте відкриття нової лабораторії-пивоварні «Студентський Гамбрінус», повний комплект сучасного устаткування для якої представила компанія «Оріон.Груп»

2014 рік

кафедру реорганізовано і на її основі створено дві випускові кафедри – кафедру готельно-ресторанного бізнесу і кафедру молекулярної та авангардної гастрономії

2015 рік

кафедру готельно-ресторанного бізнесу і кафедру молекулярної та авангардної гастрономії об’єднано в кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу

розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» англійською мовою

вперше на базі кафедри проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа»

організовано Міжнародну науково-практичну конференцію «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку»

вперше відбулися захисти кваліфікаційних дипломних проектів за спеціальністю 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» заочної форми навчання

2016 рік

розпочато підготовку бакалаврів зі спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» англійською мовою

розпочато набір до сертифікатної освітньої професійної програми «Технології в готельно-ресторанному бізнесі»

2017 рік

кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу розділено на кафедру готельно-ресторанної справи і кафедру технології ресторанної і аюрведичної продукції

проведено захит дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук Зуйко Віри Ігорівни та Лявинця Георгія Михайловича.

проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі»