Н У Х Т

Кафедра готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри

Завідувачка кафедри
Шаран Лариса Олександрівна
доцент, кандидат технічних наук

(створена у 2007 році)

Кафедра готельно-ресторанної справи – член Асоціації кулінарів України, науково-педагогічні працівники є членами Асоціації індустрії гостинності України і Української ресторанної асоціації.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за освітніми програмами спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», партнерами яких є провідні вітчизняні та міжнародні підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

Сучасні педагогічні технології та методи навчання дозволяють підготувати висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному і міжнародному ринках праці фахівців, які здатні швидко адаптуватися до динамічних змін індустрії гостинності та готові до викликів сьогодення.

Навчання за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» – це ґрунтовна теоретична підготовка з посиленою практичною складовою; виїзні заняття в умовах кращих готелів і ресторанів м. Києва; конкурси для демонстрації професійного потенціалу, творчого пошуку і мотивації до розвитку; посилене вивчення іноземної мови для формування професійної мовно-комунікативної компетенції й другої іноземної на вибір (англійська, французька, німецька); можливість поєднувати навчання зі стажуванням у топових підприємствах індустрії гостинності.

Навчальний процес відбувається в інноваційно обладнаних аудиторіях: лабораторія організації ресторанного обслуговування (лабораторія-ресторан), лабораторії технології ресторанної продукції, лабораторія теоретичних основ технології ресторанної продукції, лабораторія барної справи, міні-броварня, аналогічної якій не має жоден із закладів вищої освіти м. Києва та України, комп’ютерні класи з сучасними програмними продуктами для управління готельно-ресторанним бізнесом.

Практична підготовка організована у кращих підприємствах готельно-ресторанного господарства столиці та інших міст України, зокрема це «Hilton Kyiv», «InterContinental», «President Hotel», «Hyatt Regency Kyiv», «Fairmont Grand Hotel Kyiv», «Holiday Inn Kiev», «Reikartz Hotel Group», «Опера», «Ramada Encore Kyiv». З 2018 року практична підготовка здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти здійснюється на базі підприємств готельно-ресторанного господарства Болгарії.

Кафедра активно взаємодіє зі стейкхолдерами готельно-ресторанного господарства, організовуючи лекторії, майстер-класи, зустрічі для нетворкінгу і кар’єрного коучінгу від професіоналів-практиків, представників бізнесу, експертів і науковців, лідерів думок і наших успішних випускників.

Під час навчального процесу здійснюється заохочування та стимулювання пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти участю у міжнародних і всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях і форумах, присвячених розвитку індустрії гостинності.

Студенти мають можливість працювати у наукових гуртках над розв’язанням актуальних проблем із розроблення інноваційних технологій для підприємств готельного і ресторанного господарства.

Кафедра активно працює над розширенням можливостей для міжнародної академічної мобільності учасників освітнього процесу. Науково-педагогічні співробітники стажувалися у закладах вищої освіти Швейцарії, Польщі, Болгарії. У березні 2020 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння із Swiss Education Group (SEG), Швейцарія. Започатковано навчання бакалаврів англійською мовою, що дозволяє студентам здобути освіту сучасного європейського рівня для професійної діяльності як в Україні, так і за кордоном.

Науково-педагогічний колектив кафедри орієнтується на новітні методики навчання та розширює зв’язки з підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, здатними забезпечити практичну спрямованість освіти, створюючи умови для професійного, творчого та особистісного зростання студентів.

 

ОФІЦІЙНА ГРУПА У FACEBOOK

 

на сайт кафедри

Остання зміна: 27 вересня 2022

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та освітньою програмою:

  • Готельна і ресторанна справа
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та освітньою програмою:

  • Готельна і ресторанна справа
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Детальніше...

 

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
за 2023 рік
Робочі програми
за 2022 рік
Робочі програми
за 2021 рік
Робочі програми
за 2020 рік
PR-технології в готельно-ресторанному господарстві     241 (ГРС) спеціальність 241
PR-технології та маркетинг в готельно-ресторанному господарстві 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)  
PR-технології та маркетинг в готельно-ресторанному господарстві (англомовний курс) 241 (ГРС)      
Барна справа та організація роботи сомел’є 241 (ГРС)
242 (Т)
241 (ГРС)
242 (Т)
241 (ГРС) спеціальність 241
спеціальність 242
Барна справа та організація роботи сомел’є (англомовний курс)       спеціальність 241
Готельна справа 241 (ГРС)   241 (ГРС) спеціальність 241
242
Готельна справа (англомовний курс)       спеціальність 241
Дизайн об`єктів готельно-ресторанного господарства   241 (ГРС)   спеціальність 241
Економіка і аналіз діяльності підприємств галузі 241 (ГРС) 241 (ГРС)    
Етнічні кухні       спеціальність 241
Інформаційні технології та програмні продукти в готельно-ресторанному бізнесі 241 (ГРС)   241 (ГРС) спеціальність 241
Крафтові технології 241 (ГРС)   241 (ГРС)  
Кулінарна етнологія 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)  
Маркетинг в готельно-ресторанному господарстві     241 (ГРС)  
Маркетинг готельно-ресторанного господарства       спеціальність 241
Менеджмент готельно-ресторанного господарства 241 (ГРС)   241 (ГРС) спеціальність 241
Менеджмент готельно-ресторанного господарства (англомовний курс)        
Мерчандайзинг в готельно-ресторанному господарстві     241 (ГРС) спеціальність 241
Мерчандайзинг в готельно-ресторанному господарстві (англомовний курс)        
Міжнародний готельний бізнес     241 (ГРС)  
Моделювання діяльності готельних підприємств   241 (ГРС)    
НАССР і системи управління безпечністю кулінарної продукції 241 (ГРС) 241 (ГРС)    
Операційний менеджмент в галузі       спеціальність 241
Організація готельного господарства        
Організація заходів в галузі 241 (ГРС) 241 (ГРС)    
Організація ресторанного господарства       спеціальність 241
Організація ресторанного господарства (англомовний курс)       спеціальність 241
Основи автоматизованого проектування       спеціальність 241
Основи гостинності        
Основи гостинності (англомовний курс)        
Основи наукових досліджень та технічної творчості        
Основи наукових досліджень та технічної творчості (англомовний курс)        
Основи нутриціології       спеціальність 241
Основи нутриціології (англомовний курс)       спеціальність 241
Програмні продукти в готельно-ресторанному бізнесі       спеціальність 241
Проектування об`єктів готельно-ресторанного господарства       спеціальність 241
Проєктування та дизайн підприємств готельного та ресторанного господарства 241 (ГРС) 241 (ГРС)    
Ресторанна справа 241 (ГРС)
242 (Т)
241 (ГРС)
242 (Т)
241 (ГРС)  
Ресторанна справа (англомовний курс) 241 (ГРС)   241 (ГРС)  
Санітарія і гігієна в галузі       спеціальність 241
Санітарно-гігієнічна безпека в галузі: вітчизняний і європейський досвід 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)  
Світова індустрія гостинності 181 (ТХ)
241 (ГРС)
242 (Т)
  241 (ГРС)  
Світова індустрія гостинності (англомовний курс)        
Сервісна діяльність в галузі 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)  
Сервісологія        
Сучасні ресторанні технології 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)  
Технологія продукції ресторанного господарства 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС) спеціальність 241
Товарознавство в галузі 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС) спеціальність 241
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві 241 (ГРС) 241 (ГРС)   спеціальність 241
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві  (англомовний курс)       спеціальність 241
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства 241 (ГРС) 241 (ГРС)   спеціальність 241
Харчові міні-технології в закладах готельно-ресторанного господарства       спеціальність 241
Харчові міні-технології в закладах готельно-ресторанного господарства (англомовний курс)       спеціальність 241

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
за 2023 рік
Робочі програми
за 2022 рік
Робочі програми
за 2021 рік
Дієтологія     241 (ГРС)
Інновації в ресторанному бізнесі 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)
Інноваційні ресторанні технології      
Інтелектуальна власність     241 (ГРС)
Інформаційні системи управління в готельно-ресторанному бізнесі 241 (ГРС)    
Конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності   241 (ГРС)  
Конкурентоспроможність та інновації в готельній індустрії 241 (ГРС)    
Менеджмент якості та культура харчової безпеки в закладах сфери гостинності 241 (ГРС)    
Моделювання діяльності закладів готельно-ресторанного господарства   241 (ГРС)  
Молекулярні технології продукції ресторанного господарства     241 (ГРС)
Прикладні методи досліджень в готельно-ресторанному господарстві      
Сервісні інновації в галузі 241 (ГРС)   241 (ГРС)
Сервісологія   242 (Т) 242 (Т)
Сервісологія в туризмі та рекреації 242 (ТР)    
Сучасні харчові технології в ЗГРГ 241 (ГРС) 241 (ГРС)  
Управління готельним бізнесом 241 (ГРС) 241 (ГРС) 241 (ГРС)
Ціноутворення в готельній індустрії 241 (ГРС)    

 

Науковці кафедри готельно-ресторанної справи плідно працюють над формуванням сучасних тенденцій та стратегій розвитку готельно-ресторанного бізнесу, розробленням інноваційних технологій ресторанної продукції, новітніх технологій гостинності та удосконаленням сервісної діяльності підприємств гостинності.

Науково-дослідна держбюджетна робота кафедри проводиться відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України, а саме пріоритетним напрямом наукової школи «Інноваційні напрями розвитку підприємств індустрії гостинності».

Тема кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи – «Стратегії розвитку, інновації в управлінні і технологіях у сфері гостинності в контексті сучасних викликів» (ДРН 0122U201564) (по листопад 2025 р.).

Керівник роботи – завідувачка кафедри, доц. Шаран Л.О.

Ведучий виконавець – доц. Люлька О.М.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на міжнародних і вітчизняних наукових форумах, круглих столах,  конференціях та конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід в корисну модель, публікаціями у фахових і міжнародних наукових виданнях наукометричних баз Scopus та Web of Science, монографіями, захищеними дисертаційними роботами, актами впровадження у навчальний процес і знаходить відображення у підручниках, навчальних посібниках, навчально-методичному забезпеченні освітніх компонент, діяльності провідних підприємств сфери гостинності.

Проф. Сильчук Т.А. є членом спеціалізованої вченої ради НУХТ ДФ 26.058.001.

Проф. Сильчук Т.А. – член редакційної колегії журналу «Харчова промисловість», включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук для спеціальностей – 133, 162, 181 (Наказ МОН України № 612 від 07.05.2019), 122, 141, 144, 151, 162, 133 (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019); Вісника Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів, включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук для спеціальностей – 181.

Кафедра є співорганізатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі».

З 2015 по 2017 р.р. за рішенням МОН України Національний університет харчових технологій був базовим закладом проведення ІІ туру та підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа».

На кафедрі діють три студентських наукових гуртки, які очолюють провідні науковці кафедри.

Тематика наукових гуртків охоплює такі питання:

«Розроблення продукції для закладів ресторанного господарства при готелях підвищеної харчової та біологічної цінності» (керівник –доц. Бондар Н.П.);
«Інноваційні підходи до використання нетрадиційної сировини у закладах готельно-ресторанного господарства» (керівник – доц. Кирпіченкова О.М.);
«Економічні аспекти  готельно-ресторанного бізнесу» (керівник – доц. Нікітіна Т.А.).

Здобувачі вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» демонструють стабільно високі результати. Вони:

- постійні учасники міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій;
- призери всеукраїнських студентських олімпіад, міжнародних і всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», кулінарних конкурсів.

 

 

2007 рік

створена кафедра технології харчування та готельно-ресторанної справи

член Асоціації Кулінарів України

2010 рік

змінено назву кафедри на – кафедра технології харчування та організації обслуговування в ресторанах

2011 рік

кафедру перейменовано на кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу

2012 рік

вперше проведено ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування» та 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»

започатковано щорічний тематичний Кулінарний конкурс серед студентів ІІІ-V курсів

вперше організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»

2013 рік

відкрита нова технологічна лабораторія, оснащена найсучаснішим професійним устаткуванням від провідних світових виробників

введена у дію нова лабораторія-ресторан «Старий Київ»

урочисте відкриття міні-броварні «Студентський Гамбрінус», повний комплект сучасного устаткування для якої представила компанія «Оріон.Груп»

2014 рік

кафедру реорганізовано і на її основі створено дві випускові кафедри – кафедру готельно-ресторанного бізнесу і кафедру молекулярної та авангардної гастрономії

2015 рік

кафедру готельно-ресторанного бізнесу і кафедру молекулярної та авангардної гастрономії об’єднано в кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу

розпочато підготовку магістрів зі спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» англійською мовою

вперше на базі кафедри проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа»

організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку»

вперше відбулися захисти кваліфікаційних дипломних проектів за спеціальністю 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» заочної форми навчання

відбувся захист дисертаційної роботи асистентом кафедри Роглєвим Й.Й. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.16 – Технологія харчової продукції

відбувся захист дисертаційної роботи асистентом кафедри Люлькою О.М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

2016 рік

розпочато підготовку бакалаврів зі спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» англійською мовою

розпочато набір до сертифікатної освітньої професійної програми «Технології в готельно-ресторанному бізнесі»

2017 рік

кафедру технології харчування та ресторанного бізнесу розділено на кафедру готельно-ресторанної справи і кафедру технології ресторанної і аюрведичної продукції

відбулися захисти дисертаційних робіт асистентами Зуйко В.І. та Лявинцем Г.М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – Технологія харчової продукції

проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології в ресторанному бізнесі»

2018 рік

вперше на кафедрі започатковано проходження закордонної виробничої практики здобувачами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітнього ступеня бакалавр, освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа», на базі підприємств готельного господарства Болгарії

викладачами кафедри, асистентами Пушкою О.С., Кобець О.С., старшими викладачами Бортнічуком О.В., Губенею В.О., захищено наукові роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – Технологія харчової продукції

доцентом кафедри Сильчук Т.А. захищено наукову роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – Технологія харчової продукції

на базі кафедри готельно-ресторанної справи факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за організаційної підтримки Коледжу ресторанного господарства НУХТ відбувся ІІІ (національний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ресторанне обслуговування» для студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку «молодшого спеціаліста»

2019 рік

на базі кафедри готельно-ресторанної справи нашого університету за організаційної підтримки Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму НУХТ відбувся ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізації «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування») серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»

старшим викладачем кафедри Блощинською О.О. захищено наукову роботу на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – Технологія харчової продукції

розпочато підготовку здобувачів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня Бакалавр, освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа», з елементами дуальної форми освіти

розпочато міжнародну співпрацю зі Swiss Education Group (Швейцарія) в особі директора з маркетингу та розвитку у Східній Європі Горана Йорданова, в рамках якої доцент кафедри Цирульнікова В.В. і старші викладачі Блощинська О.О., Тищенко О.М. пройшли стажування на базі 4 закладів освіти SEG

2020 рік

підписано Меморандуму про взаєморозуміння між Swiss Education Group та Національним університетом харчових технологій для розширення можливостей академічної мобільності для здобувачів і викладачів освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»

проведено он-лайн ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», у роботі якої брали участь 60 співробітників 31 установи не тільки з різних куточків України, а й з Італії та Швейцарії

здобувачі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» взяли участь у віртуальному фіналі Міжнародного кулінарного марафону від Разградської філії Русенського університету «Ангел Кънчев» (Болгарія)

здобувач освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» бакалаврського рівня стала фіналісткою віртуального Міжнародного кулінарного конкурсу «Cook ‘N’ Battle» від Culinary Arts Academy (Швейцарія)

асистент кафедри Медвідь І.М. вперше в університеті захистила наукову роботу на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 181 – Харчові технології