Н У Х Т

Бакалавр - 2021

На цій сторінці за кодом і назвою спеціальності розміщено програми вступних випробувань для вступників на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста, а також на основі здобутого ОКР / ОС бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю.

Програми вступних випробувань 2021 року оприлюднюються по мірі надходження.

Програми 2020 року можна переглянути тут

  - програми ЗНО з відповідних конкурсних предметів;
Фах - програма фахового вступного випробування.

КОД

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(освітня програма)

ЗНО

Екзамен

051

Економіка
(Економіка підприємства)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

051

Економіка
(Економіка та правове забезпечення бізнесу)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

071

Облік і оподаткування

(Облік і аудит)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

072

Фінанси, банківська справа та страхування
(Фінанси, банківська справа та страхування)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

073

Менеджмент
(Менеджмент)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

073

Менеджмент
(Менеджмент персоналу)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

075

Маркетинг
(Маркетинг)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

101

Екологія
(Екологія та екоменеджмент)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

122

Комп’ютерні науки
(Комп’ютерні науки)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

131

Прикладна механіка
(Прикладна механіка)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

133

Галузеве машинобудування
(Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Електротехніка та інформаційні технології)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

142

Енергетичне машинобудування
(Холодильні техніка та технології)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

144

Теплоенергетика

(Теплоенергетика та енергоефективні технології)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
(Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

161

Хімічні технології та інженерія
(Хімічна технологія)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

162

Біотехнології та біоінженерія
(Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

181

Харчові технології
(Технології харчування)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

181

Харчові технології
(Технологічна експертиза та безпека харчової продукції)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

181

Харчові технології
(Харчові технології та інженерія)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

186

Видавництво та поліграфія
(Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки)

Українська мова
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

241

Готельно-ресторанна справа
(Готельно-ресторанна справа)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

242

Туризм (Туризм)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

292

Міжнародні економічні відносини
(Міжнародна економіка)

Українська мова і література
Математика або історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія

Фах

 

Програми минулих років можна переглянути у архіві

Остання зміна: 21 січня 2022

ЗНО – 2021: програми, відповіді, онлайн тестування

Програми ЗНО - 2021  (на сайті osvita.ua) Перейти
Завдання та відповіді на тести ЗНО минулих років (на сайті osvita.ua) Перейти
Тести ЗНО онлайн (на сайті osvita.ua) Перейти
Безкоштовне тренувальне онлайн тестування (на сайті Львівського регіонального центру оцінювання) Перейти
Регіональні центри оцінювання якості освіти Перейти

Остання зміна: 28 травня 2021

Програми вступних випробувань для вступників пільгових категорій, які замість подання результатів ЗНО мають право складати вступні випробування в університеті.

Програми вступних випробувань 2021 року оприлюднюються по мірі надходження.

Програми 2020 року можна переглянути тут

Конкурсний предмет:

Українська мова та література

Біологія

Географія

Іноземна мова

Історія України

Математика

Фізика

Хімія

 

Остання зміна: 29 червня 2021

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року у закладі вищої освіти (не тільки у НУХТ) здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі навчальний план, при прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра, допускаються особи, які мають результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з предметів, що були встановлені для вступу на цю спеціальність правилами прийому у попередніх роках (від року вступу особи на навчання), або встановлені для вступу правилами прийому у 2021 році.

Конкурсний бал дорівнює сумі балів зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з першого, другого та третього предметів та середнього балу документа про повну загальну середню освіту, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому) і вноситься до Єдиної бази.

Програми минулих років можна переглянути у архіві

 

Остання зміна: 24 січня 2022