Н У Х Т

Обсяги державного замовлення-2021

Загальні обсяги прийому вступників з кожної спеціальності (напряму підготовки) по формах навчання не повинні перевищувати визначений Міністерством освіти і науки ліцензований обсяг.

Інформація щодо кількості місць державного замовлення надається Міністерством освіти і науки України (як правило, у червні-липні місяці)

Інформація оприлюднюється по мірі її надходження

  • Обсяг державного замовлення та прохідні бали у 2021 році (бакалавр на основі ПЗСО, денна та заочна)
  • Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2021 році + квоти (бакалавр, на основі повної загальної середньої освіти)
  • Обсяг державного замовлення за освітнім ступенем бакалавра у 2021 році (бакалавр-скороченик, денна та заочна)
  • Розподіл обсягу державного замовлення за спеціальностями та освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2021 році (бакалавр-скороченик)
  • Обсяг державного замовлення за освітнім ступенем магістра у 2021 році
  • Розподіл обсягу державного замовлення за спеціальностями та освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2021 році (магістр)
  • Квота прийому іноземних громадян
  • Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
  • Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру

Архів за 2020 рік

Остання зміна: 21 травня 2021