Н У Х Т

24.09.2021 Англійська мова

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Спеціальність
071 "Облік і оподаткування", освітня програма "Облік і аудит"
Спеціальність
073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент організацій і адміністрування"

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І. С. Гулого

Спеціальність
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма "Електротехнічні системи електроспоживання"
Спеціальність
142 "Енергетичне машинобудування", освітня програма "Холодильні техніка та технології"

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології продуктів бродіння і виноробства"

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
241 "Готельно-ресторанна справа", освітня програма "Готельна і ресторанна справа"