Н У Х Т

Зараховані в аспірантуру - 2021

Зараховані на бюджет за денною формою навчання

 НАКАЗ НА ЗАРАХУВАННЯ

№ 512-кс від 27.08.2021

1.Зарахувати з 1 жовтня 2021 року на навчання за державним замовленням в аспірантурі для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за очною (денною) формою навчання нижчезазначених осіб та призначити їм наукових керівників:

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий керівник

051 «Економіка»

Андреєв Владислав Андрійович

к.е.н. Левченко Ю. Г.

075 «Маркетинг»

Гарастовська Альона Вікторівна

д.е.н. Пєтухова О. М

133 «Галузеве машинобудування»

Козак Олександр Сергійович

к.т.н. Теличкун В. І.

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Бондаренко Євгеній Андрійович

к.т.н. Пупена О. М.

Омельченко Олександр Станіславович

к.т.н. Луцька Н. М.

Савченко Ігор Олександрович

д.т.н. Чумаченко С. М.

181 «Харчові технології»

Блаженко Марія Сергіївна

к.т.н. Фалендиш Н. О.

Верченко Михайло Дмитрович

к.т.н. Топчій О. А.

Висоцький Олександр Олександрович

д.т.н. Кочубей-Литвиненко О. В.

Грицай Максим Сергійович

к.т.н. Страшинський І. М.

Дорошкевич Руслан Юрійович

д.т.н. Неміріч О. В.

Закржевський Максим Васильович

д.т.н. Ковбаса В. М.

Іващенко Ольга Миколаївна

д.т.н. Поліщук Г. Є.

Карпович Микита Віталійович

к.т.н. Топчій О. А.

Костенко Олена Валентинівна

д.т.н. Поліщук Г. Є.

Михавко Тамара Романівна

д.т.н. Пасічний В. М.

Михалевич Артур Петрович

д.т.н. Поліщук Г. Є.

Пархоменко Анастасія Михайлівна

к.т.н. Мукоїд Р. М.

Петровський Андрій Михайлович

д.т.н. Білько М. В.

Ришканич Роман Олександрович

к.т.н. Страшинський І. М.

Скуйбіда Валерія Віталіївна

к.т.н. Онопрійчук О. О.

Успаленко Ольга Василівна

д.т.н. Білько М. В.

Холод Артем Михайлович

д.т.н. Пасічний В. М.

Шубіна Євгенія Андріївна

д.т.н. Пасічний В. М.

 

2. Термін навчання в аспірантурі: з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2025 року.

Зараховані на контракт за денною формою навчання

 НАКАЗ НА ЗАРАХУВАННЯ

№ 685-кс від 14.09.2021

1. Зарахувати з 1 жовтня 2021 року на навчання в аспірантурі за кошти фізичних осіб для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за очною (денною) формою навчання нижчезазначених осіб та призначити їм наукових керівників:

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий керівник

073 «Менеджмент»

Ткаченко Владислав Володимирович

д.е.н. Галиця І. О.

075 «Маркетинг»

Сімкін Давід Олександрович

д.е.н. Пєтухова О. М

133 «Галузеве машинобудування»

Володін Олександр Сергійович

д.т.н. Гавва О. М.

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Дібров Олексій Олександрович

к.т.н. Сідлецький В. М.

162 Біотехнології та біоінженерія

Іванов Микита Сергійович

д.б.н. Пирог Т. П.

3. Термін навчання в аспірантурі: з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2025 року.

Зараховані на контракт за заочною формою навчання

 НАКАЗ НА ЗАРАХУВАННЯ

№ 685-кс від 14.09.2021

2. Зарахувати з 1 жовтня 2021 року на навчання в аспірантурі за кошти фізичних осіб для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за заочною формою навчання нижчезазначених осіб та призначити їм наукових керівників:

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий керівник

133 «Галузеве машинобудування»

Букатко Віталій Анатолійович

д.т.н. Мирончук В. Г.

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Юпатов Вячеслав Олександрович

д.т.н. Балюта С. М.

3. Термін навчання в аспірантурі: з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2025 року.