Н У Х Т

Аспірантура - Рекомендовані на контракт - 2021

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,

що рекомендуються до зарахування

за умовами конкурсного відбору

НА МІСЦЯ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

на навчання за науковим ступенем

«доктор філософії»

 

Спеціальність 073 Менеджмент

на очну (денну) форму навчання

Кількість місць державного замовлення – 0;

ліцензований обсяг прийому – 30.

Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування

з/п

ПІБ

Конкурсний

бал

Право на першочергове зарахування

Подані

документи

Примітки

 

Ткаченко Владислав Володимирович

3,600

 

 

 

 

 

Спеціальність 075 Маркетинг

на очну (денну) форму навчання

Кількість місць державного замовлення – 1;

ліцензований обсяг прийому – 20.

Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування

з/п

ПІБ

Конкурсний

бал

Право на першочергове зарахування

Подані

документи

Примітки

1

Сімкін Давід Олександрович

3,300

 

 

 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

на очну (денну) форму навчання

Кількість місць державного замовлення – 1;

ліцензований обсяг прийому – 25.

Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування

з/п

ПІБ

Конкурсний

бал

Право на першочергове зарахування

Подані

документи

Примітки

1

Володін Олександр Сергійович

10,300

 

 

 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

на заочнуформу навчання

Кількість місць державного замовлення – 0;

ліцензований обсяг прийому – 25.

Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування

з/п

ПІБ

Конкурсний

бал

Право на першочергове зарахування

Подані

документи

Примітки

1

Букатко Віталій Анатолійович

3,900

 

 

 

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

на очну (денну) форму навчання

Кількість місць державного замовлення – 0

ліцензований обсяг прийому – 15.

Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування

з/п

ПІБ

Конкурсний

бал

Право на першочергове зарахування

Подані

документи

Примітки

1

Юпатов Вячеслав Олександрович

4,500

 

 

 

2

Юпатов Владислав Олексійович

4,200

 

 

 

 

Спеціальність 144 Теплоенергетика

на очну (денну) форму навчання

Кількість місць державного замовлення – 0;

ліцензований обсяг прийому – 15.

Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування

з/п

ПІБ

Конкурсний

бал

Право на першочергове зарахування

Подані

документи

Примітки

1

Фесюн Сергій Володимирович

7,900

 

 

 

 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

на очну (денну) форму навчання

Кількість місць державного замовлення – 3;

ліцензований обсяг прийому – 20.

Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування

з/п

ПІБ

Конкурсний

бал

Право на першочергове зарахування

Подані

документи

Примітки

1

Дібров Олексій Олександрович

4,700

 

 

 

 

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

на очну (денну) форму навчання

Кількість місць державного замовлення – 0;

ліцензований обсяг прийому – 20.

Особи, які приймають участь у конкурсі для зарахування

з/п

ПІБ

Конкурсний

бал

Право на першочергове зарахування

Подані

документи

Примітки

1

Іванов Микита Сергійович

6,900