Н У Х Т

Зараховані в докторантуру - 2021

Наказ від 14 09.21  № 686-кс

Зарахувати з 1 жовтня 2021 року в докторантуру Національного університету харчових технологій для здобуття наукового ступеня доктора наук нижчезазначених осіб та призначити їм наукових консультантів:

Спеціальність 181 «Харчові технології»

Дубковецький Ігор Володимирович, науковий консультант д.т.н. Марценюк О. С.

Шевченко Анастасія Олександрівна, науковий консультант д.т.н. Дробот В. І.

Термін навчання в докторантурі: з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2023 року.