Н У Х Т

Докторантура, рекомендовані - 2021

 

СПИСОК ВСТУПНИКІВ,
що рекомендовані до зарахування
НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
до докторантури
для підготовки на здобуття наукового ступеня доктора наук
за рішенням Вченої ради НУХТ
(від 9.09.2021 р. протокол № 1)
Спеціальність 181 Харчові технології
на очну (денну) форму підготовки
Кількість місць державного замовлення – 2

 

Дубковецький Ігор Володимирович

Шевченко Анастасія Олександрівна