Н У Х Т

Рекомендовані квота-2 - 2021

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Спеціальність
061 "Журналістика", освітня програма "Реклама та зв’язки з громадськістю"

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Спеціальність
122 "Комп'ютерні науки", освітня програма "Комп'ютерні науки"

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Спеціальність
161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічна технологія"
Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Харчові технології та інженерія"