Н У Х Т

Обсяг державного замовлення та прохідні бали у 2020 році

Прохідний бал

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається Приймальною комісією після завершення прийому документів та складання всіма вступниками на напрям підготовки (спеціальність) вступних випробувань.

Кількість вступників НУХТ, рекомендованих до зарахування на бюджет на перший курс денної форми навчання за результатами ЗНО, 2020 р.
Спеціальність, Код   Назва спеціальності Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Максималь-ний обсяг державного замовлення Кількість рекомен-дованих до НУХТ Квота Пріоритет Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ
1 2 3 4 5
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства 3773 3 1   1         184,38
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу 2 1 1            -
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит 5 0              -
072 Фінанси, банківська справа та страхування  ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування 5 0              -
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент 13 3   2       1 184,12
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу 10 1       1     186,45
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг 9 2   2         186,17
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  5 0              -
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю 235 5 3 3            -
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент 615 29 17   7 6 2 1 1 162,33
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект 6733 13 13   3 2 3 2 3 167,2
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки 14 14 3 5 2 1 2 1 167,1
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  2536 30 12   6 2 2 1 1 129,36
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 27 14   5 3 3 2 1 126,892
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка таінформаційні технології 2294 21 18   7 7 1 3   127,857
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 14 14   9 3 2     134,538
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології 17 9   2 3 2   2 132,294
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 1171 50 22 1 13 3 2 3   157,7
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології 665 41 34 1 16 8 7 2   125,139
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна 470 35 35   26 7 1   1 179,52
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 800 50 50 2 32 6 5 2 3 154,875
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 232 122 4 74 21 10 4 9 136,553
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 50 50   29 12 5 1 3 148,532
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 209 5 5   2 1 1 1   168,606
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа 275 21 3 1 2         183,65
242 Туризм  ГРТБ ТУ Туризм 16 0              -
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка 465 5 1 1            -
Разом:    727 444 17 243 86 48 24 26  

 

Кількість вступників НУХТ, рекомендованих до зарахування на бюджет на перший курс заочної форми навчання за результатами ЗНО, 2020 р.
Спеціальність, Код    Факультет / інститут Код  бакалавра Освітня програма бакалавра Загальна по Україні кількість місць держ. замовлення Максималь-ний обсяг державного замовлення Кількість рекомен-дованих до НУХТ Квота Пріоритет Мінімаль-ний конкурс-ний бал в НУХТ
1 2 3 4 5
051 Економіка  ННІЕіУ ЕП Економіка підприємства 144 4 0              - 
051 Економіка  ННІЕіУ ЗБ Економіка та правове забезпечення бізнесу 1 1   1         191,8
071 Облік і оподаткування  ННІЕіУ БО Облік і аудит 5 0              - 
072 Фінанси, банківська справа та страхування  ННІЕіУ ФІ Фінанси, банківська справа та страхування 5 0              - 
073 Менеджмент  ННІЕіУ МН Менеджмент 3 0              - 
073 Менеджмент  ННІЕіУ МП Менеджмент персоналу 2 0              - 
075 Маркетинг  ННІЕіУ МА Маркетинг 5 0              - 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  ННІЕіУ ТП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  5 0              - 
061 Журналістика  ННІЕіУ РЗ Реклама та зв'язки з громадськістю 0 0 0              - 
101 Екологія  БТЕК ЕК Екологія та екоменеджмент 22 5 0              - 
122 Комп’ютерні науки  АКС ІС Інформаційні системи та штучний інтелект 322 0 0              - 
122 Комп’ютерні науки  АКС КН Комп'ютерні науки 5 4   1 1   1 1 136,35
131 Прикладна механіка  ННІТІ ПМ Прикладна механіка  222 5 0              - 
133 Галузеве машинобудування  ННІТІ ОХ Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв 2 0              - 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  ННІТІ ЕЛ Електротехніка таінформаційні технології 142 5 0              - 
142 Енергетичне машинобудування  ННІТІ ХМ Холодильні техніка та технології 5 0              - 
144 Теплоенергетика  ННІТІ ТЕ Теплоенергетика та енергоефективні технології 5 0              - 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  АКС КС Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації 40 5 0              - 
161 Хімічні технології та інженерія  ННІХТ ХТ Хімічні технології 10 5 0              - 
162 Біотехнології та біоінженерія  БТЕК БТ Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна 10 0 0              - 
181 Харчові технології  ГРТБ ХЧ Технології харчування 65 0 0              - 
181 Харчові технології  ННІХТ ТІ Харчові технології та інженерія 3 3     1 1 1   139,332
181 Харчові технології  ННІХТ ХЕ Технологічна експертиза та безпека харчової продукції 2 2     1   1   125,113
186 Видавництво та поліграфія  ННІТІ ВП Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки 0 0 0              - 
241 Готельно-ресторанна справа  ГРТБ ГС Готельно-ресторанна справа 0 0 0              - 
242 Туризм  ГРТБ ТУ Туризм 0 0              - 
292 Міжнародні економічні відносини  ННІЕіУ МЕ Міжнародна економіка 0 0 0              - 
Разом:    77 10 0 2 3 1 3 1  

Остання зміна: 02 вересня 2020