Н У Х Т

Математика

 

«Математику вже потім вчити слід, що вона розум до ладу приводить»

М. Ломоносов

Математика є одним з найважливіших досягнень культури і цивілізації. Без неї розвиток технологій і пізнання природи були б немислимими речами! Добре, скажете ви, припустимо ця точна наука дійсно вкрай важлива для людства в цілому, але навіщо вона потрібна особисто мені? Що вона мені дасть?

Якщо говорити більш детально і оперувати конкретними навичками, то математика допоможе людині розвинути такі інтелектуальні здібності, як:

  • Уміння узагальнювати.
  • Здатність до аналізу складних життєвих ситуацій, можливість приймати правильне розв’язання проблем і визначатися в умовах важкого вибору.
  • Уміння знаходити закономірності.
  • Уміння логічно мислити і міркувати, грамотно і чітко формулювати думки, робити вірні логічні висновки.
  • Здатність швидко аналізувати інформацію і приймати рішення.
  • Навик планування, здатність утримувати в голові кілька послідовних кроків.
  • Навички концептуального і абстрактного мислення: вміння послідовно і логічно вибудовувати складні концепції або операції.

Місце математики в житті і в науці визначається тим, що вона дозволяє перевести «загальножиттєві», інтуїтивні підходи до дійсності, перекласти приблизні описи на мову точних визначень і формул, з яких можливі кількісні висновки. Не випадково говорять, що ступінь науковості тієї чи іншої дисципліни вимірюється тим, наскільки в ній застосовується математика.

Завдяки застосуванню математики нам не потрібно проводити дорогі і небезпечні для життя експерименти, перш ніж реалізувати якийсь складний проект. Достатньо створити математичну модель. Математичні розрахунки дозволять не ризикувати життям людей, а проаналізувати заздалегідь всі необхідні параметри та зробити висновки і прогнози. Всі технологічні процеси, механічні прилади, економічні прогнози, біологічні закономірності та комп'ютерні технології базуються на математичних законах та описуються математичними моделями. Професійна затребуваність багато в чому залежить від розуміння технологій, вміння мислити, абстрагуватися і здібностей до вирішення нестандартних завдань.

Математика — наука міждисциплінарна. Математика закладає навички ефективного і швидкого навчання чому завгодно. Математика впливає на впорядкування розуму спільністю і абстрактністю своїх конструкцій. Математика сповнена всякого роду правил, загальних, строго визначених методів вирішення різних класів однотипних завдань. Часто виконуючи завдання, людина повинна строго слідувати точному припису (алгоритму) про те, які дії і в якому порядку треба виконати. Нерідко виникає необхідність складати подібні приписи, тобто, знаходити алгоритми для вирішення поставлених задач, і допомагає цьому саме математика та математичне мислення.

Математика - це феномен загальносвітової культури, в ній висвітлено історію розвитку людської думки. Математика, з її строгістю і точністю, формує особистість, надає в її розпорядження найважливіші ресурси, такі необхідні для забезпечення найкращого майбутнього. Крім того, застосування математичних методів розширює можливості кожного фахівця. Істотну роль грають статистика, вміння правильно обробити інформацію, зробити достовірний висновок або прогноз на підставі наявного статистичного матеріалу.

Виходячи зі статистики, хотілося б відмітити, що найбільших успіхів в житті досягають, як правило, випускники технічних вузів. Справа не тільки в знанні якихось спеціальних методик розрахунків, адже ніколи не пізно це освоїти в разі потреби. Ключ в певній організації розуму. Тож, не гайте час в університеті, вивчайте математику! Кафедра вищої математики ім. В.І.Можара вам в цьому допоможе!

На кафедрі працюють кваліфіковані досвідчені викладачі. Рівень викладання математики є дуже високим і водночас орієнтованим саме на вашу спеціальність. Для того щоб одержати більше знань корисних саме для вашого фаху є можливість вивчення математичних курсів за вибором. Саме в нашому університеті на кафедрі вищої математики багато років тому був створений посібник з вищої математики, який і до тепер є найкращим для технічних університетів і використовується як базовий.