Н У Х Т

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Нєміріч Олександра Володимирівна
професор, доктор технічних наук

(створена у 2017 році)

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції (ТРАП) єдина випускова кафедра в Україні, яка із 2017 року розпочала підготовку фахівців магістерського рівня  за спеціальністю 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції». Необхідність підготовки фахівців за цим напрямом зумовлена світовими тенденціями розвитку сучасних закладів ресторанного господарства, орієнтованих на виготовлення принципово нового покоління продуктів харчування – аюрведичних харчових продуктів.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за освітньою програмою  «Технології харчування» .

Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання за освітніми програмами магістра, що  включає такі освітні програми: «Технології в ресторанному господарстві» та «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції»

Освітньо-професійна програма «Технології в ресторанному господарстві» другого (магістерського) рівня успішно пройшла акредитацію Національним агентством забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) у 2021 році.

Випускники магістратури мають можливість отримати освітньо-науковий ступінь «доктор філософії» .

Викладацький склад кафедри налічує 3 професорів, 8 доцентів, 3 старших викладачів та 2 асистента. Викладачі кафедри проводять навчальний процес більше ніж з 60 дисциплін для здобувачів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр». З метою постійного удосконалення навчального процесу викладачі кафедри працюють над розробленням посібників, лабораторних практикумів, методичних рекомендацій, різноманітних тестових та контрольних завдань з усіх дисциплін, які викладаються на кафедрі. Також викладачами кафедри розроблено та постійно оновлюються електронні навчальні курси для платформи дистанційного навчання НУХТ.

Викладачі кафедри ТРАП регулярно підвищують рівень своєї професійної майстерності проходячи стажування у провідних європейських і світових закладах освіти, наукових установах, закладах ресторанних господарств та професійних об’єднаннях. Отриманий досвід вони впроваджують у навчальний процес для забезпечення підготовки висококваліфікованих та конкуренто спроможних фахівців сфери гостинності.

Кафедра ТРАП має науково-дослідну навчальну лабораторію з оцінювання якості сировини та готової продукції, технологічну лабораторію з технології продукції ресторанного господарства, сучасну лабораторію барної справи та роботи сомельє і комп’ютерний клас. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється. За облаштуванням і комплектацією навчальні лабораторії повністю відповідають вимогам часу та оснащені найсучаснішим устаткуванням від провідних світових виробників.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється проходженням навчальної, виробничої та переддипломної практики на найсучасніших вітчизняних підприємствах ресторанного господарства, наприклад: у мережах ресторанів «Tarantino Family», «GastroFamily»; в ресторанах при готелях «Inter Continental», «Premier Palace Hotel», «Hilton», «President Hotel», «Hyatt», «Київ», «Турист», «Radisson», готелів "Optima Hotels & Resorts", «Холідей Інн»,  ресторани"  «Schelest Hotel»,  "Черноморка", «Мама Манана», «Kidev», "Мілк бар"  «Батони», «Рукола», тощо.

З 2019 року здобувачі кафедри ТРАП мають можливість проходити виробничу та технологічну практику за кордоном, зокрема в Болгарії. Це дає можливість не лише здобути перший вагомий виробничий досвід а й підвищити рівень володіння іноземними мовами.

Під час навчального процесу здобувачі беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, виставках, майстер-класах, конкурсах кулінарної майстерності.

Навчання на кафедрі ТРАП дає можливість здобувачам отримати високоякісну освіту; можливість навчатися в магістратурі, аспірантурі та докторантурі; поглиблено вивчати іноземні мови; здобути другу вищу освіту; брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях; співпрацювати та налагоджувати ділові контакти з потенційними роботодавцями; можливість практик і працевлаштування на сучасних підприємствах ресторанного господарства як в Україні так і за кордоном

Наші випускники можуть займати посади: керівник ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатор, завідувач виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства, завідувач технологічної харчової лабораторії, головний технолог, технолог закладу ресторанного господарства, шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф, шеф-кондитер, шеф-бармен, шоколатьє, бариста, менеджер закладу ресторанного господарства, дегустатор харчової продукції, спеціаліст зі створення і впровадження страв авторської кухні, консультант з якості та безпеки ресторанної продукції, організатор ресторанної діяльності, науковий співробітник.

Успішний і талановитий технолог з виробництва дієтичних та аюрведичних харчових продуктів може бути ментором корекції харчового раціону, консультантом зі здорового старіння, організувати власний заклад здорового харчування при спортивних організаціях, фітнес-клубах, у закладах готельно-ресторанного бізнесу, установах курортно-санаторного відпочинку, аюрведичних клініках та аюрведичних центрах та закладах аюрведичної допомоги.

сайт кафедри

СТОРІНКА НА Фейсбуці

Остання зміна: 20 вересня 2023

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології харчування
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

  • Технології в ресторанному господарстві
  • Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

Детальніше...

Кафедра здійснює підготовку конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, спроможних розробляти та впроваджувати інноваційні ресторанні технології, технології харчових продуктів функціонального та оздоровчого призначення, нові форми обслуговування споживачів; досліджувати та оцінювати ефективність впливу інновацій та бізнес-проектів на розвиток ресторанного бізнесу, розробляти інвестиційно привабливі проекти закладів ресторанного господарства, ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї ефективного розвитку підприємств ресторанного господарства.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Барна справа і робота сомельє     181 (ТХ)
181 (ТХ) ск
спеціальність 181
Вступ до аюрведи   073 (М)
073 (МП)
161 (ХТ)
  спеціальність 181
Гастрономія в умовах закладів ресторанного господарства       спеціальність 181
Гігієна та санітарія       спеціальність 181
Гігієна та санітарія в закладах ресторанного господарства 181 (ТХ) 181 (ТХ) 181 (ТХ) спеціальність 181
Дієтичні добавки та ароматизатори       спеціальність 181
Дієтологія 181 (ТХ) 181 (ТХ) 181 (ТХ)  
Електронні системи в галузі       спеціальність 181
Етничні кухні   181 (ТХ) 181 (ТХ)  
Етничні кухні (англомовний курс)       спеціальність 241
Кулінарна етнологія        
Кулінарознавство 181 (ТХ)   181 (ТХ)  
Мерчендайзинг 181 (ТХ) 181 (ТХ)    
Метрологія, стандартизація, сертифікація у ресторанному господарстві 181 (ТХ)      
Модуль 1. Загальні технології харчової промисловості     181 (ТХ)  
Модуль 2. Харчові міні-технології в закладах ресторанного господарства   181 (ТХ) 181 (ТХ) спеціальність 181
Молекулярні технології   181 (ТХ)    
Молекулярні технології в закладах ресторанного господарства 181 (ТХ) 181 (ТХ) 181 (ТХ)  
Науково-технічна творчість у ресторанному господарстві       спеціальність 181
Нутриціологія 181 (ТХ)     181(ТХ)
Оздоровче харчування 181 (ТХ)      
Організація ресторанного господарства   181 (ТХ) 181 (ТХ)  
Основи аюрведичної дієтології   181 (ТХ) 181 (ТХ)  
Основи кулінарного мистецтва оформлення продукції ресторанного господарсва 181 (ТХ) 181 (ТХ) 181 (ТХ)  
Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства       спеціальність 181
Основи наукових досліджень   181 (ТХ)   спеціальність 181
Основи проектування та дизайн закладів ресторанного господарства 181 (ТХ) 181 (ТХ)    
Основи нутріціології        
Проектування та дизайн закладів ресторанного господарства       спеціальність 181
Ресторанна справа 181 (ТХ) 181 (ТХ) 181 (ТХ) спеціальність 181
Сервісологія       спеціальність 181
Стандартизація, метрологія, сертифікація у ресторанному господарстві 181 (ТХ)      
Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства 181 (ТХ) 181 (ТХ) 181 (ТХ) спеціальність 181
Технологія продукції ресторанного господарства     181 (ТХ) спеціальність 181
Технологія продукції ресторанного господарства (англомовний курс)     241 (ГРС) спеціальність 241
Технологія продукції ресторанного господарства. Модуль 1. Технологічні принципи виробництва продукції харчування в закладах ресторанного господарства 181 (ТХ) 181 (ТХ)    
Технологія продукції ресторанного господарства. Модуль 2. Моделювання асортименту продукції в закладах ресторанного господарства 181 (ТХ)      
Технологія функціональних харчових продуктів у закладах ресторанного господарства     181 (ТХ)  
Товарознавство харчових продуктів у ресторанному господарстві       181(ТХ)
Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства   181 (ТХ) 181 (ТХ)  
Устаткування закладів ресторанного господарства 181 (ТХ)   181 (ТХ) спец.181(ТХ)
Фізіологія та гігієна харчування     181 (ТХ) спеціальність 181
Фізико-хімічні та біотехнологічні процеси в технології продукції ресторанного господарства     181 (ТХ) спеціальність 181
Функціонально-технологічні та фізико-хімічні властивості сировини ресторанного господарства       спеціальність 181
Харчові добавки, ферменти і ароматизатори       спеціальність 181
Харчові добавки, прянощі та приправи   181 (ТХ)   спеціальність 181
Харчові міні-технології в закладах ресторанного господарства     181 (ХТІ)  
Харчові технології. Модуль 1. Загальні технології харчової промисловості       спеціальність 181
Хімія і технологія сировини ресторанного господарства       спеціальність 181

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
PR-технології в індустрії гостинності 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
 
Безпека і якість аюрведичних харчових продуктів     181 (ТАХП)
Безпека і якість дієтичної та аюрведичної харчової продукції 181 (ТДАХП) 181 (ТДАХП)  
Біологічно активні речовини у ресторанних технологіях 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
  181 (ТРГ)
181 (ТАХП)
Інжиніринг у ресторанному бізнесі 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТДАХП) 181 (ТРГ)
Інноваційні ресторанні технології 181 (ТРГ) 181 (ТРГ) 181 (ТРГ)
Моделювання та оптимізація в технологіях ресторанної продукції 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТРГ)
181 (ТДАП)
181 (ТРГ)
181 (ТАХП)
Моніторинг безпечності і якості продукції та послуг ресторанного господарства 181 (ТРГ) 181 (ТРГ) 181 (ТРГ)
Основи аюрведичної системи оздоровлення людини   181 (ТДАХП) 181 (ТАХП)
Основи лікувально-профілактичного харчування 181 (ТДАХП)    
Прикладні методи досліджень в ресторанному господарстві 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТРГ)
181 (ТАХП)
Сучасні теорії та концепції харчування 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТРГ)
Сучасний ресторанний креатив 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
 
Теоретичні основи аюрведичного харчування   181 (ТРГ)  
Технології аюрведичних харчових продуктів     181 (ТАХП)
Технології аюрведичної харчової продукції 181 (ТДАХП) 181 (ТДАХП)  
Технології дієтичної харчової продукції 181 (ТДАХП) 181 (ТДАХП)  
Фітотерапія та застосування рослин в аюрведичній практиці 181 (ТДАХП) 181 (ТДАП)  
Харчова та санітарна токсикологія 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТДАП) 181 (ТРГ)

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2023 року
Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій       181
Ресторанний креатив   181 (ХТ)    
Теоретичні та практичні аспекти технології дієтичної і аюрведичної харчової продукції   181 (ХТ)    
Теорії та концепції харчування   181 (ХТ)    

 

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції виконує держбюджетну наукову роботу за темою:

  • «Розроблення технологій ресторанної і аюрведичної кулінарної продукції з використанням поліфункціональних напівфабрикатів і інноваційних інгредієнтів (Реєстрація теми в УкрІНТЕІ у вересні 2017 р., реєстраційний номер № 0117u003716).

Основними засадами цієї роботи є створення новітніх технологій та одержання асортименту поліфункціональних напівфабрикатів та продуктів аюрведичного харчування для закладів ресторанного господарства, зі збалансованими показниками харчової цінності та збереженням якості при зберіганні, у тому числі й напівфабрикатів швидкого приготування. Результати мають суттєву соціально-економічну значимість і є актуальними для декількох суміжних галузей науки.

Кафедра готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» та до Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві». Студенти залучаються до участі у міжнародних освітніх програмах, мовних курсах, разом із викладачами кафедри беруть участь у міжнародних лекціях провідних вчених.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід і корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз.