Н У Х Т

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри
Нєміріч Олександра Володимирівна
професор, доктор технічних наук

(створена у 2017 році)

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції (ТРАП) єдина випускова кафедра в Україні, яка із 2017 року розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології», спеціалізація «Технології аюрведичних харчових продуктів». Необхідність підготовки фахівців за цим напрямом зумовлена світовими тенденціями розвитку сучасних закладів ресторанного господарства, орієнтованих на виготовлення принципово нового покоління продуктів харчування – аюрведичних харчових продуктів. Кафедра також здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за спеціалізаціями «Технології харчування»,  «Технології в ресторанному господарстві».

Викладацький склад кафедри налічує 2 професорів, 10 доцентів, 5 старших викладачів, 6 асистентів. Викладачі кафедри проводять навчальний процес з 40 дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр». За останній час викладачами кафедри розроблено електронні навчальні курси для дистанційної форми навчання. З метою подальшого удосконалення навчального процесу викладачі кафедри працюють над розробленням навчальних посібників, лабораторних практикумів, методичних рекомендацій, тестових завдань з усіх дисциплін відповідно до вимог вітчизняних і світових тенденцій розвитку ресторанного господарства.

Викладачі кафедри ТРАП регулярно підвищують рівень професійної майстерності проходячи стажування у провідних європейських і світових закладах освіти. Отриманий досвід вони впроваджують у навчальний процес для забезпечення підготовки висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців сфери сервісу.

Кафедра ТРАП має науково-дослідну навчальну лабораторію з оцінювання якості сировини та готової продукції, технологічну лабораторію з технології продукції ресторанного господарства, сучасну лабораторію барної справи та роботи сомельє і комп’ютерний клас. Матеріально-технічна база кафедри постійно оновлюється. За облаштуванням і комплектацією навчальні лабораторії повністю відповідають вимогам часу та оснащені найсучаснішим устаткуванням від провідних світових виробників.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється проходженням навчальної, виробничої та переддипломної практики на найсучасніших вітчизняних підприємствах ресторанного господарства, наприклад: у мережах ресторанів «Мировая карта», «Tarantino Family», «Gastro Family»; в ресторанах при готелях «Inter Continental», «Premier Palace Hotel», «Hilton», «President Hotel», «Hyatt», «Дніпро», «Братислава», «Київ», «Турист», «Radisson».

З 2019 року студенти кафедри ТРАП мають можливість проходити виробничу та технологічну практику за кордоном, зокрема в Болгарії. Це дає можливість не лише здобути перший вагомий виробничий досвід а й підвищити рівень володіння іноземними мовами.

Під час навчального процесу студенти беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, виставках, майстер-класах, конкурсах кулінарної майстерності.

Навчання на кафедрі ТРАП дає можливість студентам здобути високоякісну освіту; можливість навчатися в магістратурі, аспірантурі та докторантурі; поглиблено вивчати іноземні мови; здобути другу вищу освіту; брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях; співпрацювати та налагоджувати ділові контакти з потенційними роботодавцями; можливість практик і працевлаштування на сучасних підприємствах ресторанного господарства як в Україні так і за кордоном.

сайт кафедри

СТОРІНКА НА Фейсбуці

Остання зміна: 10 вересня 2021

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

освітнього ступеня «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

  • Технології харчування
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

Детальніше...

освітнього ступеня «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітніми програмами:

  • Технології в ресторанному господарстві
  • Технології аюрведичних харчових продуктів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

Детальніше...

Кафедра здійснює підготовку конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, спроможних розробляти та впроваджувати інноваційні ресторанні технології, технології харчових продуктів функціонального та оздоровчого призначення, нові форми обслуговування споживачів; досліджувати та оцінювати ефективність впливу інновацій та бізнес-проектів на розвиток ресторанного бізнесу, розробляти інвестиційно привабливі проекти закладів ресторанного господарства, ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї ефективного розвитку підприємств ресторанного господарства.

Навчальні дисципліни, які викладаються кафедрою

БАКАЛАВРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Робочі програми
2019 року
Барна справа і робота сомельє   181 (ТХ)
181 (ТХ) ск
спеціальність 181  
Вступ до аюрведи     спеціальність 181 спеціальність 181
спеціальність 181
Гастрономія в умовах закладів ресторанного господарства     спеціальність 181  
Гігієна та санітарія     спеціальність 181  
Гігієна та санітарія в закладах ресторанного господарства   181 (ТХ) спеціальність 181  
Дієтичні добавки та ароматизатори     спеціальність 181  
Діетологія   181 (ТХ)    
Електронні системи в галузі     спеціальність 181 спеціальність 181
Етничні кухні   181 (ТХ)    
Етничні кухні (англомовний курс)     спеціальність 241  
Загальні технології харчової промисловості        
Кулінарна етнологія       спеціальність 181
спец. 242 (вкладка змін)
Кулінарна етнологія (англомовний курс)        
Кулінарознавство   181 (ТХ)   спеціальність 181
Модуль 1. Загальні технології харчової промисловості   181 (ТХ)    
Модуль 2. Харчові міні-технології в закладах ресторанного господарства   181 (ТХ) спеціальність 181  
Молекулярні технології в закладах ресторанного господарства   181 (ТХ)    
Науково-технічна творчість у ресторанному господарстві     спеціальність 181  
Нутриціологія     181(ТХ) спеціальність 181
Обладнання закладів ресторанного господарства        
Організація ресторанного господарства   181 (ТХ)   спеціальність 181
Основи автоматизованого проектування        
Основи аюрведичної дієтології   181 (ТХ)    
Основи кулінарного мистецтва оформлення продукції ресторанного господарсва   181 (ТХ)    
Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства     спеціальність 181  
Основи наукових досліджень     спеціальність 181 спеціальність 181
Основи нутріціології        
Проектування та дизайн закладів ресторанного господарства     спеціальність 181  
Ресторанна справа 181 (ТХ) 181 (ТХ) спеціальність 181 спеціальність 242
Сервісологія     спеціальність 181  
Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства   181 (ТХ) спеціальність 181  
Технологія продукції ресторанного господарства   181 (ТХ) спеціальність 181  
Технологія продукції ресторанного господарства (англомовний курс)   241 (ГРС) спеціальність 241  
Технологія продукції ресторанного господарства (І модуль)     спеціальність 181  
Технологія функціональних харчових продуктів у закладах ресторанного господарства   181 (ТХ)    
Товарознавство харчових продуктів у ресторанному господарстві     181(ТХ)  
Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства   181 (ТХ)   спеціальність 181
Устаткування закладів ресторанного господарства   181 (ТХ) спец.181(ТХ)  
Фізіологія та гігієна харчування   181 (ТХ) спеціальність 181  
Фізико-хімічні та біотехнологічні процеси в технології продукції ресторанного господарства   181 (ТХ) спеціальність 181  
Функціонально-технологічні та фізико-хімічні властивості сировини ресторанного господарства     спеціальність 181  
Харчові добавки, ферменти і ароматизатори     спеціальність 181  
Харчові добавки, прянощі та приправи     спеціальність 181  
Харчові міні-технології в закладах ресторанного господарства   181 (ХТІ)   спеціальність 181
Харчові та дієтичні добавки, прянощі та приправи        
Харчові технології. Модуль 1. Загальні технології харчової промисловості     спеціальність 181  
Хімія і технологія сировини ресторанного господарства     спеціальність 181 спеціальність 181

 

МАГІСТРИ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
PR-технології у аюрведичних закладах ресторанного господарства     спеціальність 181
PR-технології в ресторанному господарстві     спеціальність 181
Безпека і якість аюрведичних харчових продуктів   181 (ТАХП)  
Біологічно активні речовини у ресторанних технологіях   181 (ТРГ)
181 (ТАХП)
спец. 181(ТАХП)
спец. 181(ТРГ)
Біологічно активні речовини у технологіях аюрведичних харчових продуктів      
Дієтологія      
Дослідницький практикум      
Інжиніринг у ресторанному бізнесі   181 (ТРГ) спеціальність 181
Інноваційні ресторанні технології   181 (ТРГ) спеціальність 181
Моделювання та оптимізація в технологіях ресторанної продукції   181 (ТРГ)
181 (ТАХП)
 
Методологія і організація наукових досліджень      
Молекулярні технології ресторанної продукції      
Моніторинг безпечності і якості продукції та послуг ресторанного господарства 181 (ТРГ) 181 (ТРГ)  
Основи аюрведичної системи оздоровлення людини 181 (ТДАХП) 181 (ТАХП)  
Основи профілактичної та харчової токсикології     спеціальність 181
Прикладні методи досліджень в ресторанному господарстві   181 (ТРГ)
181 (ТАХП)
спеціальність 181
Стратегії розвитку закладу ресторанного господарства     спеціальність 181
Сучасні теорії та концепції харчування 181 (ТРГ)
181 (ТДАХП)
181 (ТРГ) 181(ТРГ)
Теоретичні основи Аюрведи      
Теоретичні основи аюрведичного харчування 181 (ТРГ)   181(ТРГ)
Технології аюрведичних харчових продуктів   181 (ТАХП) спеціальність 181
Технологія ресторанної продукції оздоровчого призначення      
Управління інноваційними проєктами в ресторанному господарстві     спец. 181(ТРГ)
спец. 181(ТАХП)
Харчова та санітарна токсикологія   181 (ТРГ) спеціальність 181

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ
Назва Робочі програми
2022 року
Робочі програми
2021 року
Робочі програми
2020 року
Актуальні проблеми харчових технологій     181

 

Кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції виконує держбюджетну наукову роботу за темою:

  • «Розроблення технологій ресторанної і аюрведичної кулінарної продукції з використанням поліфункціональних напівфабрикатів і інноваційних інгредієнтів (Реєстрація теми в УкрІНТЕІ у вересні 2017 р., реєстраційний номер № 0117u003716).

Основними засадами цієї роботи є створення новітніх технологій та одержання асортименту поліфункціональних напівфабрикатів та продуктів аюрведичного харчування для закладів ресторанного господарства, зі збалансованими показниками харчової цінності та збереженням якості при зберіганні, у тому числі й напівфабрикатів швидкого приготування. Результати мають суттєву соціально-економічну значимість і є актуальними для декількох суміжних галузей науки.

Кафедра готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» та до Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві». Студенти залучаються до участі у міжнародних освітніх програмах, мовних курсах, разом із викладачами кафедри беруть участь у міжнародних лекціях провідних вчених.

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах та міжнародних конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена патентами України на винахід і корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз.