Н У Х Т

Вітаємо видатну колегу з черговим досягненням на науковій ниві!

23 june 2022

Вітаємо видатну колегу з черговим досягненням на науковій ниві!

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки нашої країни, Національна академія наук України присуджує премії імені видатних учених України.

Премія імені Данила Кириловича Заболотного – премія НАНУ за видатні заслуги в галузі мікробіології, вірусології, епідеміології.

Пишаємося, що наша колега, доцентка кафедри біотехнології і мікробіології Людмила Буценко отримала таку високу нагороду.

Премія НАН України ім. Д.К.Заболотного призначена за серію праць Авдєєвої Л.В., Драговоза І.В., Буценко Л.М. «Екзометаболом, біологічна активність мікроорганізмів ризосфери та біологічний контроль фітопатогенних бактерій».

Цикл робіт, поданий на здобуття премії НАН України ім. Д.К.Заболотного, присвячений комплексним дослідженням функціональної активності геному і біологічних особливостей нешкодочинних ризосферних мікроорганізмів, а саме бактерій родів Bacillusі Pseudomonаs, а також деяких мікроміцетів. Ці мікроорганізми синтезують широкий спектр біологічно активних екзометаболітів, яким притаманна різнонаправлена біологічна активність, що проявляється по відношенню до рослин і біому ґрунту: фітостимулювальна, протекторна, антибіотична, елісіторна, тощо. Пошук, виділення, біологічна активність і механізм дії таких фізіологічно активних екзометаболітів мікробіому ґрунту становить основу для біотехнології створення мікробних і метаболічних препаратів для рослинництва з різновекторною біологічною активністю.

Представлені в циклі роботи поглиблюють і розширюють фундаментальні знання щодо молекулярно-генетичних і біохімічних основ мікробно-рослинних взаємовідносин (ендосимбіоз, асоціація, мутуалізм) за дії факторів довкілля біотичної й абіотичної природи.

Щиро вітаємо нашу викладачку з отриманням Премії НАН України ім. Д.К.Заболотного та бажаємо не зупинятися на досягнутому, а підкорювати все нові горизонти!

Published on: 23-06-2022
Read also:
Професорка кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства долучилася до визначення якості українських вин

Харчова галузь працює завжди, і карантинні обмеження не стають на заваді підприємствам виробляти якісні харчові продукти. Не стоїть осторонь і виноробна галузь. Наразі ринок українського виноробства пропонує споживачеві велику кількість продукції. До її популяризації активно долучаються профільні фахівці, серед яких і викладачі нашого університету....

READ YOURSELF

Професорка кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства долучилася до визначення якості українських вин 26 may 2020

НУХТ – у рейтингу вишів за результатами вступної кампанії

Порталом Освіта. ua оприлюднений рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2021 року, у якому використані дані, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти. У ньому заклади вищої освіти ранжовані за кількістю вступників, зарахованих на перший курс для здобуття освітнього ступеню «б...

READ YOURSELF

НУХТ – у рейтингу вишів за результатами вступної кампанії 11 may 2022

Студентська конференція затвердила роботу студради університету

18 квітня відбулася звітна конференція студентської ради університету. Після завершення реєстрації делегатів, голова студради Олександр Висоцький повідомив, що необхідний кворум є, і конференція може починати роботу. Головуючим конференції обрали Максима Закржевського і Ольгу Трофімову секретарем. До складу лічильної комісії обрали      Анну Март...

READ YOURSELF

Студентська конференція затвердила роботу студради університету 20 april 2019

Вийшла ще одна монографія колективу наукової школи завідувачки кафедри міжнародної економіки

Вітаємо колектив наукової школи докторки економічних наук, професорки Світлани Гуткевич із виходом колективної монографії «Інвестиційна пріоритетність галузей економіки»! Проблемою інвестиційної політики є визначення найбільш ефективних сфер вкладення інвестицій. У сучасних умовах розвитку економіки актуальним є дослідження форм інвестицій і актив...

READ YOURSELF

Вийшла ще одна монографія колективу наукової школи завідувачки кафедри міжнародної економіки 10 june 2021