Н У Х Т

Підсумки 2022-го й плани на майбутнє: відбулося останнє в календарному році засідання вченої ради університету

22 december 2022

Підсумки 2022-го й плани на майбутнє: відбулося останнє в календарному році засідання вченої ради університету

22 грудня 2022 року в дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради університету.

Останнє в календарному році засідання, вчена рада розпочала з традиційних вітань колег, що відзначили дні народження.

Далі перейшли до розгляду питань порядку денного.

Виконання Стратегічного плану розвитку університету у 2022 році ґрунтовно розглянув перший проректор Володимир Яровий. Він подякував усім за плідну працю і зазначив, що структурними підрозділами університету в умовах військової агресії росії та запровадження воєнного стану була проведена значна робота з виконання запланованих заходів Стратегічного плану розвитку університету, спрямованих на реалізацію положень системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, підтвердження місії та візії університету.

Перший проректор наголосив, що зі врахуванням сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, основних положень Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та Операційного плану її реалізації у 2022-2024 роках, завдання Стратегічного плану розвитку університету потребують послідовного та системного виконання. Реалізація в повній мірі внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, Кодексу академічної етики, Цільової комплексної програми наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності університету, Стратегії інтернаціоналізації на 2019-2024 роки, розширення тісної співпраці зі стейкхолдерами та випускниками університету повинно стати повсякденним завданням кожного структурного підрозділу.

Заслухавши та обговоривши доповідь, вчена рада ухвалила вважати завдання Стратегічного плану розвитку Національного університету харчових технологій на 2022 рік в основному виконаними.

 Про проведення локального моніторингу освітніх програм доповіла директорка  Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету Олена Подобій.

Із врахуванням пропозицій і рекомендацій отриманих під час проходження зовнішнього оцінювання якості освітніх програм, проведеного Національним агентством із забезпечення якості освітньої діяльності у 2021-22 н.р. та 2022-23 н.р., за результатами обговорення цього питання вчена рада ухвалила провести локальний моніторинг освітніх програм, враховуючи результати опитування здобувачів, випускників і роботодавців, із залученням здобувачів та органів студентського самоврядування та обговорити його результати на засіданнях випускових кафедр, вчених радах інститутів та факультетів. Гарантам освітніх програм усіх рівнів і членам робочих груп доручено провести перегляд освітніх програм і подати проєкти освітніх програм з проєктами змін до освітніх програм  до 22 лютого 2023 року для розміщення на сайті університету для громадського обговорення.      Директорці Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету доручено оцінити звіти з локального моніторингу по освітніх програмах, підготувати аналітичні матеріали та подати пропозиції по покращенню якості освітніх програм університету до 20 березня 2023 року.

Також було прийняте рішення внести зміни до Положення про розроблення, моніторинг та перегляд освітніх програм в Національному університеті харчових технологій і Положення про Гаранта освітньої програми в Національному університеті харчових технологій.

  Претендентів на отримання іменних стипендій у другому семестрі 2022-2023 навального року представила проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва. Вона зазначила, що університет може подати кандидатури кращих студентів на здобуття стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (одну академічну і одну соціальну) та імені діячів першого Українського Уряду (вони призначаються виключно здобувачам освітнього ступеню «Магістр» економічних спеціальностей). Загалом після розгляду на вчених радах навчально-наукових інститутів і факультетів були відібрані 14 кандидатів, які мають високі рейтингові бали та активно беруть участь у наукових дослідженнях й інших аспектах діяльності університету. Вчена рада прийняла рішення підтримати всіх представлених кандидатів.  

Також було ухвалено встановити ліміт стипендіатів у другому семестрі цього навчального року на рівні 40%.

Серед поточних питань розглянули і затвердили Перспективний план видання навчальної та навчально-методичної літератури на 2023-2026 рр., представлений Володимиром Яровим.

До Перспективного плану видання навчальної та навчально-методичної літератури на 2023-2026 рр. наразі включені 20 підручників, 89 навчальних посібників, 12 навчально-методичних рекомендацій, один наочно-навчальний посібник, два довідники, три словники. Перший проректор зазначив, що за необхідності план може коригуватися в сторону збільшення у робочому порядку.

Також вчена рада відповідно до звернення Міністерства освіти і науки України затвердила кандидатури претендентів на отримання стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги в сфері вищої освіти, що призначаються викладачам, які мають вагомі здобутки. Надійшли пропозиції висунути на здобуття стипендії професора кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління Ігоря Ельперіна, професорку кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Віру Юрчак і професора кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Володимира Теличкуна.

Наприкінці затвердили нову редакцію Положення про академічну мобільність, яку представила проректорка Лариса Арсеньєва у зв’язку з оновленням відповідних законодавчих актів. Зокрема, серед внесених змін – заборона на стажування у закладах освіти, наукових установах і на підприємствах, що знаходяться на території країни-агресора та країн, які підтримують агресора.

Закриваючи засідання, ректор Олександр Шевченко коротко підсумував роботу колективу у 2022 році. Він зазначив, що пропри всю складність і напруженість цього року, ми достойно впоралися з викликами сьогодення, за що він висловив щиру подяку кожному члену університетської родини. Ректор привітав присутніх із прийдешніми святами й побажав у новому році мирного неба, наснаги, оптимізму і успіхів.

Published on: 22-12-2022
Read also:
Нові наукові висоти підкорюють наші здобувачі освіти

Нові наукові висоти підкорюють наші здобувачі освіти, впевнено вирішуючи завдання проєктування деталей і вузлів обладнання для харчової та фармацевтичної галузі. Свої компетенції вони підтверджують на авторитетних конкурсах, зокрема на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі знань «Механічна інженерія», підсумкова науково-пра...

READ YOURSELF

Нові наукові висоти підкорюють наші здобувачі освіти 18 may 2021

39 цьогорічних випускників кафедри економіки і права здобули освітній ступінь «Бакалавр»

Завершення навчального року у закладах освіти – час привітань випускників і час, який починає перерву для відпочинку тривалістю в ціле літо. Для кожного абітурієнта, студента воно сповнене своїми емоціями та очікуваннями: успішно скласти вступні випробування, здати ЗНО або скласти сесію. А ще, це – період захистів і отримання диплому про здобуття в...

READ YOURSELF

39 цьогорічних випускників кафедри економіки і права здобули освітній ступінь «Бакалавр» 24 june 2019

Традиції благодійності маркетологів

Викладачі та студенти кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ вкотре продемонстрували свою згуртованість та вміння організовуватися в правильних напрямках. Протягом двох місяців за їх ініціативи тривала благодійна акція «Допомога дітям-інвалідам», завдяки якій вдалося зібрати багато солодощів, канцтоварів, новор...

READ YOURSELF

Традиції благодійності маркетологів 14 february 2019

Голос покоління Z: відбувся вечір Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого

Щирою любов’ю до української мови був пронизаний цьогорічний вечір Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, який зібрав 13 листопада в актовій залі університету колектив інституту та його гостей – адміністрацію університету, викладачів, студентів, співробітників інших підрозділів НУХТ, випускників минулих років, бат...

READ YOURSELF

Голос покоління Z: відбувся вечір Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого 13 november 2019