Н У Х Т

На старті виборчого процесу

11 february 2020

На старті виборчого процесу

11 лютого відбулося перше засідання Організаційного комітету з виборів ректора університету. У порядку денному були сім питань: обрання голови Оргкомітету, обрання заступників голови Оргкомітету, обрання секретаря Оргкомітету, обговорення наказу по університету про організацію виборів ректора, формування пакету положень, що стосуються виборчого процесу в університеті, обговорення плану роботи Оргкомітету та визначення режиму його роботи.

За пропозицією члена Оргкомітету, проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Лариси Арсеньєвої головою Організаційного комітету з виборів ректора НУХТ був одностайно обраний перший проректор Володимир Яровий. Заступниками голови Оргкомітету обрали проректора Ларису Арсеньєву і директора Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого Сергія Блаженка. Секретарем Оргкомітету обрана директор Науково-технічної бібліотеки НУХТ Наталія Левченко.

Далі члени Оргкомітету опрацювали наказ МОН про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Національного університету харчових технологій, повідомлення МОН про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора, розміщене на офіційному порталі відомства, і наказ по університету про організацію виборів ректора Національного університету харчових технологій, обговорили план і режим своєї роботи. Зокрема, обговорили ключові етапи й дати виборчої кампанії, визначили першочергові завдання – розроблення низки положень, що стосуються виборчого процесу, визначення квоти учасників виборчого процесу (обрахування кількісного складу виборців), розроблення чіткого графіку та організація проведення виборів учасників виборчого процесу з числа непедагогічних штатних працівників і студентів. Щодо режиму роботи Оргкомітет підтримав пропозицію встановити черговість засідань за необхідності вирішення питань, регламентованих термінами виборчої кампанії.

Наразі Оргкомітет розпочав роботу над Положенням про порядок проведення виборів ректора Національного університету харчових технологій, Положенням про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного університету харчових технологій, Положенням про головну виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного університету харчових технологій, Положенням про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного університету харчових технологій, Положенням про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного університету харчових технологій, Порядком акредитації та організації роботи спостерігачів, представників ЗМІ на виборах ректора Національного університету харчових технологій. Зазначені документи необхідно буде після узгодження з Профспілковим комітетом університету подати на затвердження вченій раді НУХТ і ввести в дію наказом ректора.

Крім того, голові Організаційного комітету Володимиру Яровому і члену Оргкомітету, начальнику відділу кадрів Сергію Беседі було доручено обрахувати кількісний склад виборців відповідно до визначених законодавством відсотків – загальна кількість наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти повинна становити не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників із числа інших штатних працівників закладу вищої освіти – до 10%, а кількість виборних представників із числа студентів – не менше 15% осіб, які мають право брати участь у виборах.

Протокол засідання Організаційного комітету з виборів ректора буде оприлюднений на сайті університету у вкладці «Вибори-2020» не пізніше 12 лютого 2020 року.

Published on: 12-02-2020
Read also:
Міжнародне стажування у Словаччині викладачів кафедри туристичного та готельного бізнесу

Викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу, д.е.н., професор Ірина Антоненко, к. з держ. упр., доцент Олена Розметова та к.г.н., доцент Олена Харченко взяли участь у міжнародному стажуванні «Стратегічне партнерство України з ЄС у сфері освіти та науки», де ознайомилися з європейським досвідом організації наукової діяльності, публікації ст...

READ YOURSELF

Міжнародне стажування у Словаччині викладачів кафедри туристичного та готельного бізнесу 22 april 2019

На фінішній прямій перед захистом бакалаврського диплому студенти-біотехнологи

30 травня на кафедрі біотехнології і мікробіології відбувся попередній захист випускових кваліфікаційних дипломних проектів студентів-біотехнологів, що навчаються за освітнім ступенем «Бакалавр». Студенти 4 курсу представили на попередній захист 39 робіт інженерного та 7 робіт науково-інженерного спрямування. Для виконання дипломного проекту студе...

READ YOURSELF

На фінішній прямій перед захистом бакалаврського диплому студенти-біотехнологи 31 may 2019

Стабілізації якості алкогольної продукції присвятив науковий семінар доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції

17 травня на кафедрі технології ресторанної і аюрведичної продукції відбувся науковий семінар «Розвиток наукових основ технології стабілізації якості алкогольної продукції» доцента Олега Кузьміна. Протягом семінару фахівець представив на розсуд кафедри ряд наукових результатів власних досліджень, що стосувалися розв’язання комплексної проблеми ста...

READ YOURSELF

Стабілізації якості алкогольної продукції присвятив науковий семінар доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції 20 may 2019

Перші бакалаври-екологи 2019 року успішно захистили дипломні роботи

На кафедрі екологічної безпеки та охорони праці розпочалися захисти дипломних робіт студентів освітнього ступеня «бакалавр» з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».  Перед початком захисту декан факультету біотехнології та екологічного контролю Наталія Грегірчак і завідувач кафедри Олена Семенова ...

READ YOURSELF

Перші бакалаври-екологи 2019 року успішно захистили дипломні роботи 12 june 2019