Н У Х Т

2021-2022 навчальний рік завершено!

30 june 2022

2021-2022 навчальний рік завершено!

30 червня 2022 року відбулося останнє у 2021-2022 навчальному році планове засідання вченої ради університету.

Ректор Олександр Шевченко розпочав його з інформації про роботу нашого колективу по завершенню навчального року та підготовці до нового навчального року. Він акцентував на складності цьогорічної вступної кампанії і звернув увагу присутніх на спрощені у цьому році умови вступу до магістратури, закликавши усіх активніше інформувати про це вступників. Також очільник університету розповів, що питання початку нового навчального року поки що відкрите, оскільки повністю залежить від безпекової ситуації. Попередньо, планується початок навчального року з 1 вересня і у дистанційному режимі.

Далі Олександр Шевченко зауважив, що наприкінці навчального року, як завжди підведені підсумки і наукової діяльності колективу НУХТ. Звичайно, через об’єктивні обставини цього року показники дещо знизилися, проте, наші науковці продовжують наполегливо працювати. І яскравим прикладом є висунення на здобуття Премії Верховної Ради України для молодих вчених роботи «Високотехнологічні методи переробки та використання білоквмісної сировини в харчовій промисловості» колективу наших молодих викладачів – доцентки кафедри технології молока і молочних продуктів Ульяни Кузьмик, старшого викладача кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Володимира Захарова, асистентки кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Оксани Фурсік, старшого наукового співробітника Проблемної науково-дослідної лабораторії Романа Святненка. Представив роботу і колектив авторів голова Ради молодих вчених НУХТ, доцент Олексій Губеня. У підтримку висунення роботи на здобуття премії висловилися ректор Олександр Шевченко, проректор з наукової роботи Сергій Токарчук, директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій Оксана Кочубей-Литвиненко, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Василь Пасічний. Процедура потребувала таємного голосування, тож до складу лічильної комісії обрали завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Андрія Мариніна, заступницю проректора з правових питань Олену Негоду та начальника відділу кадрів Сергія Беседу. Голосування відбувалося на платформі дистанційного навчання університету.

Поки лічильна комісія працювала над підрахунком голосів, вчена рада продовжила заслуховування питань порядку денного.

Про комплексний план заходів з організації вступної кампанії 2023 року доповів перший проректор Володимир Яровий. Він зазначив, що з кожним роком університет усе більше відчуває загострення конкурентної боротьби за вступника. І хоча розглядався план заходів на 2023 рік, перший проректор не оминув увагою і вступну кампанію цього року, яка відбуватиметься у надважких умовах, і через військову агресію проти нашої країни, що зумовила міграцію випускників загальноосвітніх навчальних закладів і закладів фахової передвищої освіти, і через значну конкуренцію із закордонними закладами вищої освіти. Проте, нашому університетові є що протиставити конкурентам – це і актуальні на ринку праці, конкурентоспроможні, високоякісні освітні програми синхронізовані з європейськими, і великий досвід і компетентність наших викладачів, і потужна матеріально-технічна база, підкріплена тісними зв’язками й плідною співпрацею зі стейкхолдерами, і майже 140-річні освітні та наукові традиції нашого вишу.

Доповідач представив план заходів із організації вступної кампанії 2023 року, в якому передбачено питання щодо формування іміджу університету, проведення рекламних, інформаційних та організаційних заходів по забезпеченню прийому вступників до університету та його відокремлених структурних підрозділів у 2022-2023 навчальному році. Завершуючи свою презентацію, Володимир Яровий наголосив, що успіх залежить від наших спільних, цілеспрямованих зусиль, тож ніхто не може залишатися осторонь цієї постійної й кропіткої роботи.

Вчена рада, обговоривши запропонований план заходів з організації вступної кампанії у 2023 році, схвалила його.

Директорка  Центру моніторингу і координації освітньої діяльності університету Олена Подобій доповідала про акредитацію освітніх програм у 2022-2023 н. р. Вона повідомила, що у 2021-2022 навчальному році були успішно акредитовані 16 освітньо-професійних програм університету, з них одна – освітньо-наукова програма підготовки здобувачів освітнього ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю «Біотехнологія» акредитована з визначенням «зразкова», дві програми отримали умовну акредитацію через неможливість роботи експертів у зв’язку з воєнним станом. У наступному навчальному році до плану проведення акредитацій внесені 17 бакалаврських і 18 магістерських освітньо-професійних програм, а також 4 освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії. За результатами проведеного загальноуніверситетського моніторингу та проведених акредитацій освітніх програм НУХТ Національним агентством із забезпечення  якості вищої освіти у 2021-2022 навчальному році був розроблений план заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти на 2022-2023 н. р., що передбачає реагування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти на виявлені сильні та слабкі сторони освітньої діяльності.

Доповідачку доповнили ректор Олександр Шевченко, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, завідувачки кафедр Ольга Пєтухова, Лада Шірінян, Галина Поліщук.

Олена Подобій і Олександр Шевченко також висловили подяку усім причетним до успішних акредитацій – гарантам освітніх програм, їх робочим групам, сервісним службам тощо за їх велику відповідальну роботу. Ректор висловив упевненість, що далі будуть такі ж позитивні результати і попереду ще не одна «зразкова» акредитація.

За результатами обговорення цього питання вчена рада одностайно ухвалила план заходів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти на 2022-2023 н. р.

Моніторинг якості інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчального процесу представив перший проректор Володимир Яровий. Він повідомив, що на даний час основна частина навчальної та навчально-методичної літератури готується викладачами кафедр університету тільки на електронних носіях. Електронним виданням навчальної літератури надається Міжнародний стандартний номер книги (ISBN).

У навчальному році, що завершується, навчально-методичним управлінням у повній мірі реалізовано в онлайн-режимі подання, опрацювання, реєстрація та передача до науково-технічної бібліотеки електронних видань навчальної та навчально-методичної літератури. Станом на 27 червня у навчально-методичному управлінні зареєстровано 1152 навчальні і навчально-методичні видання, підготовлені у 2021-2022 н. р.

Також доповідач зазначив, що починаючи з карантинного періоду та у період воєнного стану в Україні, робота науково-технічної бібліотеки зосереджена на дистанційному обслуговуванні користувачів. Максимально розширено перелік послуг і сервісів для віддаленого обслуговування споживачів інформаційних ресурсів. Інформація про послуги представлена на сайті університету та науково-технічної бібліотеки, поширена через соціальні мережі, зроблена розсилка е-поштою для максимальної проінформованості університетської спільноти. У науково-технічній бібліотеці створена дієва інформаційна інфраструктура сервісного обслуговування користувачів із використанням повного спектра інформаційно-бібліотечних ресурсів, що дозволяє задовольнити читацькі потреби та запити.

Вказав він і на певні недоліки, зокрема несвоєчасне надання рукописів до навчально-методичного управління; недосконалість системи планування видання навчальної та навчально-методичної літератури; недостатня увага кафедр до наповнення тематико-типологічного плану забезпечення навчальних дисциплін рекомендованою навчальною та навчально-методичною літературою, яка є у фонді науково-технічної бібліотеки університету; відсутність або недостатнє забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою дисциплін, що були введені до нових навчальних планів.

Обговоривши питання, вчена рада ухвалила директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр, членам робочих груп забезпечення освітніх програм спільно з навчально-методичним управлінням і науково-технічною бібліотекою провести у вересні 2022 року аналіз стану забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою дисциплін нових навчальних планів підготовки фахівців й врахувати результати аналізу при формуванні планів роботи кафедр на 2022-2023 н. р.

Кандидатури здобувачів освіти на отримання іменних стипендій у 1-му семестрі 2022-2023 н. р. на затвердження представила заступниця проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Оксана Вашека. Вона зазначила, що ліміт стипендіатів відповідно до рекомендацій КМУ визначений у розмірі 40%. Усі представлені кандидати на отримання стипендій – відмінники навчання, активні учасники наукового й громадського життя університету.

На отримання стипендії Президента України висунуті Марія Деркач (Навчально-науковий інститут харчових технологій), Денис Козік (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого), Юлія Соломко (Навчально-науковий інститут економіки і управління), Артур Захаров (факультет біотехнології та екологічного контролю), Даніїл Булій (факультет автоматизації і комп’ютерних систем), Тетяна Губар (факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка).

На отримання стипендії Верховної Ради України висунуті Дарина Щербань, Анастасія Мороз (обидві – Навчально-науковий інститут харчових технологій), Софія Бойко (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого), Максим Пилипенко (Навчально-науковий інститут економіки і управління).

На отримання академічної стипендії КМУ висунута Юлія Журба (факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка) і соціальної стипендії – Юлія Перебийніс (Навчально-науковий інститут економіки і управління).

На отримання стипендій імені діячів Першого українського Уряду Бориса Мартоса і Христофора Барановського, що присуджуються тільки здобувачам магістерського рівня економічних спеціальностей, висунуті Анна Канчуківська і Анастасія Сідерська (обидві – Навчально-науковий інститут економіки і управління).

Вчена рада підтримала всі кандидатури.

Наприкінці розглянули поточні питання.

Затвердили низку положень університету – нові редакції Положення про порядок підготовки та проведення Конференції трудового колективу НУХТ; Положення про порядок обрання делегатів з числа штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, для участі у виборних органах громадського самоврядування НУХТ; Положення про порядок обрання делегатів з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборних органах громадського самоврядування університету; Положення про відділ працевлаштування випускників; Положення про співпрацю зі стейкхолдерами; Положення про порядок перезарахування результатів навчання та Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти.

Надали дозволи на проходження здобувачами закордонної практики та стажувань у Німеччині та Фінляндії, у т.ч. і за грантами програми Еразмус+ та наукового стажування аспірантки кафедри технології молока і молочних продуктів у Польщі.

Розглянули клопотання кількох здобувачів аспірантури 4-го року навчання щодо надання академічної відпустки строком на один рік через неможливість ведення наукових досліджень у режимі воєнного стану. Клопотання задовольнили з умовою, що поновлення здійснюватиметься при наявності готової до захисту дисертаційної роботи.

Голова лічильної комісії Андрій Маринін оголосив результати таємного голосування – висунення всіх кандидатів на отримання Премії Верховної Ради України для молодих вчених було одностайно підтримано.

Оголошення щодо режиму роботи своїх підрозділів для тих, у кого є необхідність подати чи отримати документи, зробили начальник навчально-методичного відділу Валерій Виговський і начальник відділу кадрів Сергій Беседа.

На цьому порядок денний був вичерпаний, і оскільки зауважень, запитань і клопотань не надходило, ректор Олександр Шевченко закрив засідання вченої ради, побажавши всім здоров’я, мирного неба і Перемоги нашій Україні.

Published on: 30-06-2022
Read also:
Студент Вінницького коледжу НУХТ врятував людське життя

Найцінніше, що є у людини, - це її життя. Воно дається їй тільки раз і кожній - своє. Довге чи коротке, неповторне і звичне, радісне і сумне, солодке, як мед, і гірке, як полин, воно триває лише від народження до смерті, і його не можна прожити двічі. Приємно відзначити, що студент Вінницького коледжу нашого університету Богдан Вашутін (гр. 3-АМ-2...

READ YOURSELF

Студент Вінницького коледжу НУХТ врятував людське життя 08 may 2019

Яскравий шлях до успіху бакалаврів-підприємців кафедри маркетингу

Завершення навчального року на кафедрі маркетингу супроводжується яскравими захистами дипломних робіт трьох спеціальностей. Протягом двох днів тривав захист випускників-підприємців. Відзначимо, що випускники цієї спеціальності, маючи глибокі фахові знання, демонстрували їх впевнено та надзвичайно переконливо, що вказує на їх повноцінну готовність д...

READ YOURSELF

Яскравий шлях до успіху бакалаврів-підприємців кафедри маркетингу 24 june 2019

Провідні позиції у рейтингу Webometrics займає веб-ресурс університету

Webometrics опублікував рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities станом на січень 2019 року. Всього до рейтингу з понад 24 тисяч закладів вищої освіти світу потрапили 323 українських університети. Приємно, що наш університет продовжує займати провідні позиції у цьому рейтингу, й посів 31 місце серед українських вишів і 4929 місце се...

READ YOURSELF

Провідні позиції у рейтингу Webometrics займає веб-ресурс університету 05 february 2019

Переможний дебют професорсько-викладацького складу НУХТ у районних змаганнях із волейболу

27 березня 2019 р. відділ у справах молоді та спорту Голосіївської районної державної адміністрації м. Києва проводив змагання з волейболу в рамках Спартакіади серед збірних команд професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, розташованих на території Голосіївського району м. Києва. Нашу збірну представляли викладачі кафедр біот...

READ YOURSELF

Переможний дебют професорсько-викладацького складу НУХТ у районних змаганнях із волейболу 28 march 2019