Н У Х Т

Невпинно підвищують свій професійний рівень викладачі Навчально-наукового інституту економіки і управління

24 june 2019

Невпинно підвищують свій професійний рівень викладачі Навчально-наукового інституту економіки і управління

Викладачами Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ пройдено тривалий, насичений та цікавий шлях підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за очно-дистанційною формою навчання з відривом від виробництва.

У групі серед викладачів університетів, інститутів, академій без педагогічної освіти наші колеги різних кафедр (економіки та права – Тетяна Басюк, Тетяна Нагавичко, маркетингу – Ірина Ніколаєнко, обліку і аудиту – Ірина Колос, Ірина Кравченко, Світлана Ніколаєнко, економіки праці та менеджменту – Оксана Осадчук, Ганна Пенчук) вдосконалювали викладацьку майстерність з січня до червня 2019 року.

На першому, очному етапі були розглянуті: управління якістю освіти відповідно до змін законодавства і професійний розвиток працівників освіти в умовах реформ; тенденції освіти дорослих у суспільстві, яке навчається; інноваційні технології в професійній діяльності педагогічних працівників в умовах відкритої освіти; сучасні проблеми соціалізації й адаптації особистості, зокрема за віковим аспектом; психологічні засади попередження і конструктивного подолання професійних криз особистості педагогічного працівника й особливості професійної комунікації викладача; індивідуальний мобільний простір сучасного педагога й основи практичної роботи у віртуальному освітньому середовищі.

Протягом другого, заочного етапу відбувалося самостійне вдосконалення професійної компетентності й викладацької майстерності за окресленою індивідуальною траєкторією з підвищення кваліфікації, а також виконання випускної роботи відповідно до затвердженої тематики.

У межах третього, очного етапу тривали: тематичні дискусії щодо Національної і Європейської рамки кваліфікацій, нормативно-правового регулювання забезпечення освіти та застосування управлінських інноваційних технологій у освітньому процесі; семінари з психолого-педагогічних проблем освітнього процесу у закладах вищої освіти і психологічного забезпечення розвитку професіоналізму науково-педагогічних працівників вищої школи; семінар-практикум із професійного розвитку педагогічних працівників в умовах неперервної освіти.

Цікавою подією стала 20 червня 2019 р. лекція «Освіта для майбутнього» від ректора НПУ імені М.П. Драгоманова, доктора філософських наук, професора Віктора Андрущенка. Як президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи Віктор Андрущенко підкреслив, що майбутня освіта країни європейського простору (в тому числі й України) має бути привабливою, людиноцентриською, демократичною, відкритою, інформаційною та діалогічною, реалізовуватися на основі органічної єдності знань, компетенцій та цінностей. Наприкінці було наголошено на головному завданні освіти: формувати цілісну людину як особистість у всій повноті її людських визначень і характеристик.

Завершився третій етап захистом випускних робіт, де наші колеги поділилися власним педагогічним досвідом відповідно до тематики.

Вітаємо викладачів Навчально-наукового інституту економіки і управління з підвищенням кваліфікації! Бажаємо набуті новітні знання вміло трансформувати у компетентності під час проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, підготовки навчально-методичних матеріалів, консультацій із фахових дисциплін і наукової роботи зі здобувачами.

Published on: 24-06-2019
Read also:
Українець не від народження, українець за духом: просвітницький захід кафедри іноземних мов професійного спрямування

18 лютого минула ювілейна дата – 70 років від дня народження Джеймса Мейса – американського історика, політолога, публіциста, професора університетів Мічигану, Гарварду, Колумбії, Іллінойсу та Києво-Могилянської академії, дослідника Голодомору в Україні, укладача доповіді Комісії Конгресу США з вивчення Голодомору 1932-1933 років. Завдяки йому весь...

READ YOURSELF

Українець не від народження, українець за духом: просвітницький захід кафедри іноземних мов професійного спрямування 21 february 2022

Наші студенти – у числі переможців Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

20-22 травня 2019 року делегація учасників від кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління нашого університету взяла участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Цей важливий захід відбувся від базі Одеської національної академії харчових техно...

READ YOURSELF

Наші студенти – у числі переможців Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 28 may 2019

Наукова молодь НУХТ вражає практиків: VІІІ науково-практична конференція школи молодих науковців АТ «Фармак»

АТ «Фармак» знову дало чудову можливість здобувачам проявити свої творчі та інтелектуальні здібності і поділитися фактично із усією країною набутими знаннями, адже на конференції школи молодих науковців зібралися дослідники із багатьох куточків України. Для участі у VІІІ науково-практичній конференції школи молодих науковців «Наука та сучасне фарм...

READ YOURSELF

Наукова молодь НУХТ вражає практиків: VІІІ науково-практична конференція школи молодих науковців АТ «Фармак» 20 november 2020

Цикл лекцій і семінарів від киргизького фахівця прослухали наші здобувачі освіти й викладачі

Про традиційні молочні напої країн Центральної Азії, про цінність кумису та інших напоїв наші студенти і викладачі дізналися під час циклу лекцій і семінарів, які проходили у рамках конференції «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності». Перші лекцію та семінар, присвяче...

READ YOURSELF

Цикл лекцій і семінарів від киргизького фахівця прослухали наші здобувачі освіти й викладачі 11 december 2020