Н У Х Т

Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах

Відбіркові комісії по спеціальностях та освітніх програмах

для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ на період з 08 травня по 31 травня:
 
Навчально‑науковий інженерно‑технічний інститут імені акад. І.С.Гулого:
На спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика» реєстрація здійснюється дирекцією навчально–наукового інженерно–технічного інституту імені акад. І.С.Гулого. Адреса для денної форми навчання: вул. Володимирська, 68, корпус "А" кімната А–303, телефон (+38044) 287–97–70; адреса для заочної форми навчання: вул. Володимирська, 70, корпус «Б» кімната Б-411, телефон (+38044) 287-92-22; e-mail: nniti@ukr.net
 
Навчально–науковий інститут харчових технологій:
На спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» та 181 «Харчові технології» (на усі освітні програми окрім освітніх програм «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції» та «Технології в ресторанному господарстві») реєстрація здійснюється в дирекції Навчально-наукового інституту харчових технологій. Адреса: вул. Володимирська, 72, корпус "Ж", третій поверх, кімната Ж–316, телефон (+38044) 287–97–82; e-mail: nniht_abit@ukr.net
 
Навчально–науковий інститут економіки і управління:
На спеціальності 051 «Економіка», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля» та 292 «Міжнародні економічні відносини» реєстрація здійснюється в дирекції Навчально–наукового інституту економіки і управління. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "В" (прохід через корпус "А"), другий поверх, кімната В–203, телефони для довідок: (+38044) 287–90–31; e-mail: nnieiu@gmail.com
 
Факультет автоматизації і комп’ютерних систем:
На спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» реєстрація здійснюється в деканаті факультету автоматизації і комп’ютерних систем. Адреса:  вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А–330, телефони для довідок: (+38) 096-666-78-51, (+38044) 287–94–40; e-mail: aks_vstup@ukr.net
 
Факультет біотехнології та екологічного контролю:
На спеціальності 101 «Екологія» та 162 «Біотехнології та біоінженерія» реєстрація здійснюється в деканаті факультету біотехнології та екологічного контролю. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "А", кімната А–442, телефон для довідок (+38044) 287–91–23; (+38)0503811657; e-mail: btec.nuft@gmail.com
 
Факультет готельно–ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф.Доценка :
На спеціальності 181 «Харчові технології» (освітні програми «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції» та «Технології в ресторанному господарстві»), 241 «Готельно‑ресторанна справа» та 242 «Туризм і рекреація реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно‑ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф.Доценка. Адреса: вул. Володимирська, 68, корпус "З" (прохід через корпус "А"), третій поверх, кімнати З‑1 і З-9, телефони для довідок (+38044) 287‑94‑95; (+38044) 287-97-33; e-mail: grtb_pk@ukr.net