Н У Х Т

Вступ на бакалавра 2023

2023 рік

Увага! На цій сторінці поступово, ближче до відповідних дат викладатиметься ДЕТАЛЬНА інформація про необхідні дії для вступу на бакалавра випускникам шкіл та коледжів.

Нове - унизу!

відбіркові комісії

Дати вступної кампанії
ПЗСО
- повна загальна середня освіта;
НРК5 - національна рамка кваліфікацій 5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр);
МС - молодший спеціаліст;
МБ - молодший бакалавр;
ФМБ - фаховий молодший бакалавр

Загальна інформація

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра потрібні результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співбесіди (для пільгових категорій вступників), вступного іспиту для іноземців та/або розгляду мотиваційних листів. Перелік конкурсних предметів, вагові коефіцієнти та мінімальні бали по освітніх програмах наведені у Інформаційній таблиці 2 Правил прийому.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):

  • НМТ 2023 року,
  • або НМТ 2022 року,
  • або ЗНО 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО,
  • або ЗНО 2020–2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ПЗСО, бакалавра на основі НРК5;
  • матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща;
  • вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених Правилами прийому.

Результати ЗНО 2020–2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів (без урахування різниці в балах для вступу для здобуття ступеня молодшого бакалавра).

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) для спеціальностей галузі знань 29 «Міжнародні відносини».

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 4), використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів.

Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, крім випадків, визначених в Порядку прийому.
Реєстрація електронного кабінету здійснюється на підставі реквізитів документа про здобуту освіту та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання/сертифіката національного мультипредметного тесту.
Для підтвердження даних вступника (а також у разі відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту ) необхідно вказати додаткову інформацію за номером документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Реєстрування пільг вступників

Для вступників пільгових категорій існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету (або перед поданням першої заяви) вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу". Цей реєстр є єдиним для всієї України.

Під час звернення надайте:

  • документ, що посвідчує особу;
  • документ про освіту;
  • документи, що підтверджують право пільги.

Для різних категорій пільг існують різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру. Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Документи, що підтверджують пільги (2023 рік)

Про особливості подання заяв вступниками з тимчасово окупованої території, території активних або можливих бойових дій - лист МОН від 20.07.2023р.

Звернутися потрібно до будь-якого державного закладу вищої освіти особисто вступнику із оригіналами відповідних документів, або надіслати нам якісні скановані копії цих документів з накладеним КЕП (можна також скористатися Дія.Підпис) САМОГО ВСТУПНИКА.

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Освітні центри "Крим - Україна", "Донбас - Україна"

До уваги вступників із квотою-2

Вступнику надається рекомендація на бюджетне місце за найвищою пріоритетністю.

Вступник може її прийняти, може від неї відмовитися, але вступник не може перебирати заяви з рекомендаціями з різними пріоритетами для вступу.

Якщо вступник відмовиться від бюджетного місця, що надане за рекомендованою заявою з найвищою пріоритетністю, то він втратить взагалі можливість зарахування на бюджетне місце під час вступної кампанії 2023 року! При цьому не зможе і претендувати на переведення на бюджетне місце надалі у цій вступній кампанії.

Вступник, отримавши рекомендації до зарахування на бюджет більше, ніж по одній заяві, має право підтвердити зарахування тільки за заявою з найвищою пріоритетністю. Якщо підтвердить не найвищу – пізніше потрапить під анулювання і втратить своє бюджетне місце.

Приймальні комісії в телефонному режимі будуть опитувати вступників – чи не отримали вони рекомендації про зарахування з більшою пріоритетністю (меншим номером). В разі отримання позитивної відповіді – передають місце наступному вступнику у рейтинговому списку за квотою 2. Поки іде термін зарахування квотників-2 – це місця другої квоти. По закінченню часу зарахування за квотою-2 не зайняті квотниками місця державного замовлення переходять у загальний конкурс.

Реєстування на співбесіду

ПЗСО - повна загальна середня освіта;
НРК5 - національна рамка кваліфікацій 5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр).

Деякі категорії осіб мають право на вступ за результатами індивідуальної співбесіди замість результатів НМТ.

Співбесіди замість НМТ з предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти та ступеню молодшого бакалавра проводяться за програмами вступних випробувань, які складені відповідно до програм ЗНО.

Реєстрація осіб для проходження співбесіди замість результатів НМТ (далі - реєстрація) проводиться у терміни:
- на місця державного або регіонального замовлення - з 03 липня 2023р. до 1800 10 липня 2023 р.;
- для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (для тих спеціальностей, що не підтримуються державою) - з 03 липня 2023р. до 180025 липня 2023 р.

Заяву на участь у вступних випробуваннях - співбесіді - вступники для здобуття вищої освіти ОС «Бакалавр» мають можливість подати з електронного кабінету вступника.

Реєстрація електронного кабінету вступника та подання заяв в електронній формі ПЗСО (11 класів) та НРК5 (відеоінструкція Міністерства)

 

Реєстрація електронного кабінету вступника 0:00
Заповнення даних вступника 2:47
Реєстрування заяви на участь у вступному випробуванні 4:42
Подання заяви на вступ 5:56
Про внесення пільг 7:10
Про пріоритетність заяв та особливості заяв на бюджет 8:32
Про вступ за результатами НМТ чи ЗНО 10:08
Про мотиваційний лист 11:01
Подавання завяи 12:04
Про статуси заяви 12:34

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Інструкція щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі

Поширені запитання-відповіді щодо вступної кампанії у 2023 році

Розрахунок конкурсного бала вступника на основі документа про повну загальну середню освіту

Статуси електронних заяв

Конкурсна ситуація

Для випускників шкіл

Для випускників коледжів

 

Про алгоритм розподілу бюджетних місць

Результати розгляду мотиваційних листів

Обсяги державного замовлення та прохідні бали

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

 

Про підтвердження вибору місця навчання
та подачу документів для зарахування на навчання

Списки зарахованих

про початок навчання

Якщо Ви не менше одного року здобуваєте ступінь бакалавра та виконуєте у повному обсязі навчальний план і бажаєте одночасно здобути ступень бакалавра за іншою спеціальністю – у Вас є можливість поступити до нас на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра.

Конкурсний відбір осіб, які не менше одного року здобувають ступень бакалавра за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра, здійснюється за результатами розгляду мотиваційних листів.

Для цієї категорії вступників небюджетні конкурсні пропозиції створюються за потреби.

У визначені терміни необхідно звернутися до своєї відбіркової комісії і подати ПАПЕРОВУ заяву та мотиваційний лист.

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за ступенем бакалавра), визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вами вже опановано відповідно до обраної вами нової спеціальності, у відповідності до стандартів вищої освіти. Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Для уточнення інформації зв'яжіться з відповідною відбірковою комісією.

ПЗСО - повна загальна середня освіта;
НРК5 - національна рамка кваліфікацій 5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр);
НРК6національна рамка кваліфікацій 6 (бакалавр);
НРК7 - національна рамка кваліфікацій 7 (спеціаліст, магістр).

Якщо ви відчуваєте потребу у більш ґрунтовному вивченні базових дисциплін потрібної вам спеціальності – у вас є можливість поступити на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця (разом з тими, хто вступає на основі здобутого ОКР "молодший спеціаліст" або ОС "молодший бакалавр" чи ОПС "фаховий молодший бакалавр").

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття освіти ступеня бакалавра на основі НРК6 або НРК7 використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів (вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених Правилами прийому).

Ви у визначені терміни повинні створити електронний кабінет вступника і подати електронну заяву (та мотиваційний лист) на участь у конкурсі на навчання. У разі неможливості створити електронний кабінет вступника або неможливості подати з кабінету електронну заяву (з-за відсутності необхідної конкурсної пропозиції - такі небюджетні конкурсні пропозиції створюються за потреби) вам потрібно звернутися до своєї відбіркової комісії і подати ПАПЕРОВУ заяву та мотиваційний лист. Для уточнення інформації зв'яжіться з відповідною відбірковою комісією.

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за ступенем бакалавра), визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вами вже опановано відповідно до обраної вами нової спеціальності, у відповідності до стандартів вищої освіти. Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.