Н У Х Т

Вступ - 2024

29 грудня 2023 року відповідно до вимог абзацу другого підпункту 1 частини 1 розділу І Закону України № 3438-IX від 08.11.2023 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року» Міністерство освіти і науки України запропонувало до громадського обговорення проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році. Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту Порядку приймалися до 31 січня 2024 року. Планується, що результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.


МОН затвердило календарний план проведення НМТ-2024


Порядок проведення НМТ–2024 набув чинності


НМТ-2024: оприлюднено демонстраційні варіанти


Вступні до магістратури-2024: календар проведення


 

ПЗСО - повна загальна середня освіта;
НРК5 - національна рамка кваліфікацій 5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр);
   МС - молодший спеціаліст;
   МБ - молодший бакалавр;
   ФМБ - фаховий молодший бакалавр;
НРК6національна рамка кваліфікацій 6 (бакалавр);
НРК7 - національна рамка кваліфікацій 7 (спеціаліст, магістр).

Попередня інформація про вступ-2024

Вступ на бакалавра на основі ПЗСО

 • для вступу і на бюджет, і на контракт потрібні результати НМТ з чотирьох предметів, три з яких будуть обовʼязковими (українська мова, математика, історія України), а один предмет – за вибором учасника (українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова);
 • замість результатів НМТ 2024 року, можна буде використати результати НМТ 2022 або 2023 року, ЗНО 2021 років чи матурального іспиту;
 • вступники, які мають право на спеціальні умови вступу, зможуть узяти участь у конкурсному відборі на підставі співбесіди за тими ж предметами, які передбачено при складанні НМТ;
 • усі вступники мають написати мотиваційні листи, які додаватимуться до кожної поданої електронної заяви;
 • заяви до участі у конкурсі подаватимуться вступниками через особисті електронні кабінети;
 • дозволятиметься подати не більше 5 заяв на бюджет та не більше 10 заяв на контракт;
 • конкурсний відбір у 2024 році заплановано провести на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів (вступ виключно за результатами розгляду мотиваційних листів не передбачений);
 • вступники допускатимуться до конкурсу на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до вступників, які є дітьми загиблих захисників України, ця умова не застосовуватиметься);
 • для всіх спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», та спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров'я»: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія» конкурсний бал для вступу і на бюджет, і на контракт не може бути меншим ніж 150 балів;
 • для розрахунку конкурсного бала будуть використані рейтингові бали за 4 предмети НМТ з урахуванням вагових коефіцієнтів, які надаватимуть результатам із предметів НМТ більшої ваги при вступі на споріднену предмету спеціальність; вагові коефіцієнти кожного предмета НМТ визначені для кожної спеціальності в додатку 7 до Порядку прийому;
 • під час розрахунку конкурсного бала вступник зможе використати бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу саме до цього закладу на спеціальності, яким надається особлива підтримка (див. додаток 6 до Порядку прийому).

Передбачаються такі дати вступної кампанії:

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на бюджет - з 03 липня до 18:00 10 липня.

Реєстрація заяв для участі у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на контракт - до 25 липня.

Співбесіди та творчі конкурси планується провести в декілька потоків з 07 по 18 липня, а для вступу виключно на контракт – до 31 липня.

Реєстрація заяв вступників в електронних кабінетах - з 19 липня по 31 липня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет має закінчитись 05 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 08 серпня.

Зарахування вступників на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування на контракт - не раніше 09 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контракт і мають право на переведення на бюджет - не пізніше 18 серпня.

У період з 01 вересня до 31 жовтня передбачається додатковий вступ на контракт.

Вступ на бакалавра на основі НРК5

стандарти вищої освіти (на сайті МОН)

 • вступники на основі НРК5 приймаються на навчання для здобуття ступеня бакалавра, зокрема зі скороченим строком навчання, з урахуванням вимог стандартів вищої освіти до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності та обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
 • для вступу і на бюджет, і на контракт потрібні результати НМТ з чотирьох предметів, три з яких будуть обовʼязковими (українська мова, математика, історія України), а один предмет – за вибором учасника (українська література, географія, біологія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька, іспанська мова);
 • замість результатів НМТ 2024 року, можна буде використати результати НМТ 2022 або 2023 року, ЗНО 2021 років чи матурального іспиту;
 • для вступу на бакалавра на основі НРК5 за спеціальностями галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 20 «Аграрні науки та продовольство», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 051 «Економіка» додатково зараховуватиметься бал ЄФВВ в разі реєстрації вступника для його проходження;
 • вступники, які мають право на спеціальні умови вступу, зможуть узяти участь у конкурсному відборі на підставі співбесіди за тими ж предметами, які передбачено при складанні НМТ;
 • усі вступники мають написати мотиваційні листи, які додаватимуться до кожної поданої електронної заяви;
 • заяви до участі у конкурсі подаватимуться вступниками через особисті електронні кабінети;
 • дозволятиметься подати не більше 5 заяв на бюджет та не більше 10 заяв на контракт;
 • конкурсний відбір у 2024 році заплановано провести на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів (вступ виключно за результатами розгляду мотиваційних листів не передбачений);
 • вступники допускатимуться до конкурсу на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до вступників, які є дітьми загиблих захисників України, ця умова не застосовуватиметься);
 • для всіх спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», та спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров'я»: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія» конкурсний бал для вступу і на бюджет, і на контракт не може бути меншим ніж 150 балів;
 • для розрахунку конкурсного бала будуть використані рейтингові бали за 4 предмети НМТ з урахуванням вагових коефіцієнтів, які надаватимуть результатам із предметів НМТ більшої ваги при вступі на споріднену предмету спеціальність; вагові коефіцієнти кожного предмета НМТ визначені для кожної спеціальності в додатку 7 до Порядку прийому;
 • під час розрахунку конкурсного бала вступник зможе використати бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу саме до цього закладу на спеціальності, яким надається особлива підтримка (див. додаток 6 до Порядку прийому).

Передбачаються такі дати вступної кампанії:

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу на бюджет - з 03 липня до 18:00 10 липня.

Реєстрація заяв для участі у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на контракт - до 25 липня.

Співбесіди та творчі конкурси планується провести в декілька потоків з 07 по 18 липня, а для вступу виключно на контракт – до 31 липня.

Реєстрація заяв вступників в електронних кабінетах - з 19 липня по 31 липня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет має закінчитись 05 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджет до 08 серпня.

Зарахування вступників на бюджетні місця відбудеться не пізніше 10 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування на контракт - не раніше 09 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контракт і мають право на переведення на бюджет - не пізніше 18 серпня.

У період з 01 вересня до 31 жовтня передбачається додатковий вступ на контракт.

Вступ на магістра основі НРК6 та НРК7

 • для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» потрібні результати ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року;
 • для вступу на інші спеціальності потрібні результати ЄВІ 2023 або 2024 років та фахового іспиту;
 • вступники, які мають право на спеціальні умови вступу, зможуть узяти замість результатів ЄВІ (обох компонентів) --- результати співбесіди з іноземної мови (співбесіда проводитиметься за програмою ЄВІ з іноземних мов), а замість результатів ЄФВВ -– результат фахового іспиту;
 • усі вступники мають написати мотиваційні листи, які додаватимуться до кожної поданої електронної заяви;
 • заяви до участі у конкурсі подаватимуться вступниками через особисті електронні кабінети;
 • дозволятиметься подати не більше 5 заяв на бюджет та не більше 10 заяв на контракт;
 • конкурсний відбір у 2024 році заплановано провести на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів (вступ виключно за результатами розгляду мотиваційних листів не передбачений);
 • вступники допускатимуться до конкурсу на бюджетні місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до вступників, які є дітьми загиблих захисників України, ця умова не застосовуватиметься).

Передбачаються такі дати вступної кампанії:

- реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, проведення основної і додаткової сесії ЄВІ та ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

- реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочинається 01 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань;

- співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 по 28 липня (включно);

- реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 14 серпня;

- фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться з 31 липня до 18:00 10 серпня.

- формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет має закінчитись 19 серпня.

- виконання вимог до зарахування на бюджет -- до 22 серпня.

- зарахування вступників на бюджетні місця -- не пізніше 23 серпня, на контракт – не пізніше ніж 30 вересня.

- надання рекомендацій до зарахування на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції - не раніше 23 серпня.

- переведення на вакантні бюджетні місця осіб, які зараховані на контракт і мають право на переведення на бюджет - не пізніше 31 серпня.

Тільки для вступників на основі НРК6 у період з 01 вересня до 31 жовтня передбачається додатковий вступ на контракт з дотриманням вимог до вступних випробувань, передбачених Порядком прийому.

Вступ в аспірантуру (доктор філософії)

Прийом на навчання до аспірантури здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.
Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є наявність позитивного результату складання ЄВІ (єдиного вступного випробування з іноземної мови, отриманого вступником в 2024 році.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Передбачаються такі дати вступної кампанії:

- реєстрація заяв на участь в ЄВІ, проведення основної і додаткової сесії ЄВІ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

- реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається не раніше 01 липня;

- зарахування (переведення) на навчання закінчується:
за державним (регіональним) замовленням -– не пізніше ніж 01 жовтня,
за кошти фізичних та/або юридичних осіб -– не пізніше ніж 31 жовтня;

- інші строки визначаються Правилами прийому.

Остаточна інформація буде оприлюднена у відповідному Порядку прийому, який затвердить МОН, та у Правилах прийому, які будуть розроблені після введення у дію Порядку прийому.

Слідкуйте за інформацією на сайті МОН.

Для допомоги випускникам у складанні в майбутньому МНТ, сайт ЗНО-ОНЛАЙН пропонує абітурієнтам скористатися новим сервісом з підготовки до тестування.

 

 

 

Вступники можуть повідомити про можливі факти порушення антикорупційного законодавства або отримати юридичні консультації з метою дотримання їх прав під час вступної кампанії за такими каналами зв'язку:

01601, вул. Володимирська, 68 м. Київ

 + 38 (044) 2879661

електронна пошта: anticor@nuft.edu.ua

 Національне агентство з питань запобігання корупції у співпраці з Асоціацією юридичних клінік України створили інформаційний чат-бот «Вступ без хабарів» (@VstupBezHabarivBot), який допоможе абітурієнтам та їхнім батькам розібратися з можливими корупційними ризиками, а також як швидко і легко повідомити про корупцію.