Н У Х Т

Вступ на доктора філософії (аспірантура) - 2022

Відбіркова комісія: тел.(+38044) 289-57-00, кімната Б-312,
e-mail: nkasatkina@ukr.net

Правила прийому

Програми вступних випробувань

Терміни вступної кампанії та особливості подавання документів

На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на денній та заочній формі до університету приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом документів до вступу в аспірантуру здійснюється з з 01 до 12 серпня 2022 р. відбірковою комісією університету, яка територіально розміщена у відділі докторантури і аспірантури (корпус «Б», кімната Б-312).

Порядок роботи відбіркової комісії відділу докторантури та аспірантури для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної комісії не пізніше 15 серпня 2022 року.

Вступні випробування проводяться у терміни з 16 по 22 серпня 2022 року.

Рекомендації до зарахування в аспірантуру здійснюються рішенням приймальної комісії не пізніше 15 вересня 2022 року.

Наказ на зарахування до аспірантури видається не пізніше 16 вересня 2022 року.

Зарахування до аспірантури у 2022 році проводитиметься згідно Правил прийому у 2022 році.

Початок навчання в аспірантурі - з 1 жовтня 2022 року.

Документи для вступу

Заява вступником подається в паперовій формі особисто або дистанційно на електронну пошту відділу докторантури та аспірантури  у строки, що вказані вище.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копію військово-облікового документа;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ цього документу);
 • анкету вступника;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, які відповідають спеціальності здобуття освіти в аспірантурі та їх завірені копії (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію (розгорнутий план та анотація майбутнього наукового дослідження) за підписом завідувача кафедри та передбачуваного наукового керівника;
 • витяг з протоколу засідання профільного структурного підрозділу, на якому розглядалась дослідницька пропозиція та рекомендація кандидатури передбачуваного наукового керівника;
 • рекомендацію вченої ради  /інституту (за наявності).
 • мотиваційний лист (вимоги до мотиваційних листів).

До заяви, поданої дистанційно, вступник надсилає на електронну пошту відділу докторантури та аспірантури одним електронним листом:

 • скан-копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • скан-копію  військово-облікового документа;
 • скан-копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і скан-копію додатку до нього;
 • кольоровий скан фотокартки розміром 3 × 4 см (у форматі JPG, розміром до 1 мегабайта) (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу IIІ цього документу);
 • скан-копію анкети вступника;
 • скан-копію списку опублікованих наукових праць і винаходів, які відповідають спеціальності здобуття освіти в аспірантурі та їх електронні копії;
 • скан-копію дослідницької пропозиції (розгорнутий план та анотація майбутнього наукового дослідження) за підписом завідувача кафедри та передбачуваного наукового керівника;
 • скан-копію витягу з протоколу засідання профільного структурного підрозділу, на якому розглядалась дослідницька пропозиція та рекомендація кандидатури передбачуваного наукового керівника;
 • скан-копію рекомендації вченої ради факультету/інституту (за наявності);
 • мотиваційний лист у форматі txt (вимоги до мотиваційних листів).

Заява про допуск до участі у конкурсі

    

Для правильного заповнення найменування факультету/інституту та назви спеціалізації та/або освітньої програми перегляньте сторінку Наші спеціальності - 2022

Підготовка до випробування

Програми вступних випробувань

Обсяги державного замовлення підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру

Списки вступників