Н У Х Т

Вступ на бакалавра - 2022

Увага! На цій сторінці поступово, ближче до відповідних дат викладатиметься ДЕТАЛЬНА інформація про необхідні дії для вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Відбіркові комісії

До уваги вступників із квотою-2

Вступнику надається рекомендація на бюджетне місце за найвищою пріоритетністю.

Вступник може її прийняти, може від неї відмовитися, але вступник не може перебирати заяви з рекомендаціями з різними пріоритетами для вступу.

Якщо вступник відмовиться від бюджетного місця, що надане за рекомендованою заявою з найвищою пріоритетністю, то він втратить взагалі можливість зарахування на бюджетне місце під час вступної кампанії 2022 року! При цьому не зможе і претендувати на переведення на бюджетне місце надалі у цій вступній кампанії.

Вступник, отримавши рекомендації до зарахування на бюджет більше, ніж по одній заяві, має право підтвердити зарахування тільки за заявою з найвищою пріоритетністю. Якщо підтвердить не найвищу – пізніше потрапить під анулювання і втратить своє бюджетне місце.

Приймальні комісії в телефонному режимі будуть опитувати вступників – чи не отримали вони рекомендації про зарахування з більшою пріоритетністю (меншим номером). В разі отримання позитивної відповіді – передають місце наступному вступнику у рейтинговому списку за квотою 2. Поки іде термін зарахування квотників-2 – це місця другої квоти. По закінченню часу зарахування за квотою-2 не зайняті квотниками місця державного замовлення переходять у загальний конкурс.

Оприлюднення рейтингових списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 – не пізніше 1200 17 серпня

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 на місця державного замовлення – не пізніше 1000 20 серпня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра потрібні результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) , індивідуальної усної співбесіди (для пільгових категорій вступників) (ІУС), вступного іспиту для іноземців та/або розгляду мотиваційних листів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються: бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальності (конкурсної пропозиції) та джерела фінансування, або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами прийому).

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 року з української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

Для конкурсного відбору осіб на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини»), використовуються результати тільки розгляду мотиваційних листів. Галузь знань - перші дві цифри коду спеціальності.

Вступна кампанія 2022 в інфографіках

 

Дати вступної кампанії

Про НМТ - національний мультипредметний тест

Реєстрування пільг вступників

Для вступників пільгових категорій існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету (або перед поданням першої заяви) вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу".

Під час звернення надайте:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про освіту;
 • документи, що підтверджують право пільги.

Для різних категорій пільг існують різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру. Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Документи, що підтверджують пільги

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Заяви для вступу до закладів вищої освіти подаються в електронній формі онлайн через електронні кабінети.

Інструкція щодо реєстрації та наповнення електронного кабінету вступника

Реєстрація електронного кабінету на основі повної загальної середньої освіти (відеоінструкція Міністерства) 

Як уникнути найпоширеніших помилок під час реєстрації електронних кабінетів

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Відповіді на основні запитання щодо мотиваційного листа

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти. На цьому етапі ще можна скасувати заяву без втрати пріоритету;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання у полі "Коментар";
 • «Зареєстровано в закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, вступник може подати іншу заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, але при цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)» - за однією з заяв вступника рекомендовано на бюджет, тож інші на бюджет - скасоані, щоб використати одну з таких заяв для вступу на контракт - потрібно звернутися до приймальної комісії;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на бюджет та на контракт.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі виключно на контракт;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджет, потрібно у визначений час виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на бюджет, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на контракт, потрібно у визначений час бов’язково виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на контракт, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» - вступника зараховано на бюджет;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступника зараховано на контракт;
 • «Відраховано» - особу відраховано із закладу освіти або скасовано її зарахування.

Співбесіда пільговикам

Прохідні бали

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається після завершення прийому заяв та складання всіма вступниками на спеціальність (освітню програму) вступних випробувань.

Минулорічна інформація - тут.

Відеороз’яснення про зміни в коефіцієнтах

Які зміни відбулися в коефіцієнтах під час цьогорічної вступної кампанії?
Роз’яснення підготувала команда ДП «Інфоресурс».

Слухачі дізнаються відповіді на такі запитання:

 • Для яких областей України регіональний коефіцієнт буде більше одиниці?
 • Як отримати галузевий коефіцієнт?
 • Вступники до ЗВО на освітні ступені «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» ❌️НЕ МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ СІЛЬСЬКИМ КОЕФІЦІЄНТОМ❌️.
 • Минулорічний першочерговий коефіцієнт цьогоріч НЕ ДІЄ ❌️.

 

Кількість бюджетних місць буде визначена Міністерством.
Конкретному вступнику бюджетне місце надається Міністерством за конкурсним балом вступника у загальнодержавному рейтинговому списку.

Про алгоритм розподілу бюджетних місць

 Конкурсна ситуація

Про кваліфікований електронний підпис - отримання, підписання, перевірка

Увага! На цій сторінці поступово, ближче до відповідних дат викладатиметься ДЕТАЛЬНА інформація про необхідні дії для вступу після коледжу.

Відбіркові комісії

До уваги вступників із квотою-2

Вступнику надається рекомендація на бюджетне місце за найвищою пріоритетністю.

Вступник може її прийняти, може від неї відмовитися, але вступник не може перебирати заяви з рекомендаціями з різними пріоритетами для вступу.

Якщо вступник відмовиться від бюджетного місця, що надане за рекомендованою заявою з найвищою пріоритетністю, то він втратить взагалі можливість зарахування на бюджетне місце під час вступної кампанії 2022 року! При цьому не зможе і претендувати на переведення на бюджетне місце надалі у цій вступній кампанії.

Вступник, отримавши рекомендації до зарахування на бюджет більше, ніж по одній заяві, має право підтвердити зарахування тільки за заявою з найвищою пріоритетністю. Якщо підтвердить не найвищу – пізніше потрапить під анулювання і втратить своє бюджетне місце.

Приймальні комісії в телефонному режимі будуть опитувати вступників – чи не отримали вони рекомендації про зарахування з більшою пріоритетністю (меншим номером). В разі отримання позитивної відповіді – передають місце наступному вступнику у рейтинговому списку за квотою 2. Поки іде термін зарахування квотників-2 – це місця другої квоти. По закінченню часу зарахування за квотою-2 не зайняті квотниками місця державного замовлення переходять у загальний конкурс.

Оприлюднення рейтингових списків та списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 – не пізніше 18 серпня

Закінчення строку вибору місця навчання вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 на місця державного замовлення – не пізніше 1000 20 серпня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра потрібні результати національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), індивідуальної усної співбесіди (для пільгових категорій вступників) (ІУС), вступного іспиту для іноземців та розгляду мотиваційних листів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс з скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали:
1) для вступу на місця державного (регіонального) замовлення - національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет);
2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - визначеного Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами прийому).

Вступна кампанія 2022 в інфографіках

 

Дати вступної кампанії

Про НМТ - національний мультипредметний тест

Реєстрування пільг вступників

Для вступників пільгових категорій існують особливості створення електронних кабінетів. Перед створенням кабінету (або перед поданням першої заяви) вам необхідно звернутись до будь-якого державного закладу вищої освіти з проханням зареєструвати вас в Єдиній державній електронній базі з питань освіти - ЄДЕБО у реєстрі "Особи зі спеціальними умовами вступу".

Під час звернення надайте:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ про освіту;
 • документи, що підтверджують право пільги.

Для різних категорій пільг існують різні вимоги щодо переліку сканкопій документів, що завантажуються до реєстру. Після внесення ваших даних у реєстр в електронному кабінеті вступника ви побачите спеціальну позначку, що вас ідентифіковано як особу зі спеціальними умовами вступу.

Документи, що підтверджують пільги

Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років

Заяви для вступу до закладів вищої освіти подаються в електронній формі онлайн через електронні кабінети.

Інструкція щодо реєстрації та наповнення електронного кабінету вступника

Реєстрація електронного кабінету на основі ФМБ, МС, МБ (відеоінструкція Міністерства)

Як уникнути найпоширеніших помилок під час реєстрації електронних кабінетів

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Відповіді на основні запитання щодо мотиваційного листа

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти. На цьому етапі ще можна скасувати заяву без втрати пріоритету;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання у полі "Коментар";
 • «Зареєстровано в закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, вступник може подати іншу заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, але при цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)» - за однією з заяв вступника рекомендовано на бюджет, тож інші на бюджет - скасоані, щоб використати одну з таких заяв для вступу на контракт - потрібно звернутися до приймальної комісії;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на бюджет та на контракт.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі виключно на контракт;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджет, потрібно у визначений час виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на бюджет, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на контракт, потрібно у визначений час бов’язково виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на контракт, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» - вступника зараховано на бюджет;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступника зараховано на контракт;
 • «Відраховано» - особу відраховано із закладу освіти або скасовано її зарахування.

Співбесіда пільговикам

Прохідні бали

Прохідни́й бал – конкурсний бал останнього у рейтинговому (конкурсному) списку вступника, який попадає в число рекомендованих до зарахування.
Прохідний бал визначається після завершення прийому заяв та складання всіма вступниками на спеціальність (освітню програму) вступних випробувань.

Кількість бюджетних місць буде визначена Міністерством.
У цьому році вперше запроваджено положення, що конкретному вступнику бюджетне місце надається Міністерством за конкурсним балом вступника у загальнодержавному рейтинговому списку.

Про алгоритм розподілу бюджетних місць

  Конкурсна ситуація

Про кваліфікований електронний підпис - отримання, підписання, перевірка

Відбіркові комісії

Якщо Ви не менше одного року здобуваєте ступінь бакалавра та виконуєте у повному обсязі навчальний план і бажаєте одночасно здобути ступень бакалавра за іншою спеціальністю – у Вас є можливість поступити до нас на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра на другий курс (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу). Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми: для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - подається мотиваційний лист та результати визначеного Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами прийому).

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Якщо ви є студентом і переведені на навчання на наступний курс - ви не реєструєте електронний кабінет і вступаєте на бакалавра на другий курс за іншою спеціальністю.

ПРИХОДИТЕ у приймальну комісію у терміни з 29 липня по 23 серпня і подаєте свої документи та оформлюєте заяву на участь у конкурсі. Для уточнення інформації зв'яжіться з відповідною відбірковою комісією.

Відбіркові комісії

Якщо ви відчуваєте потребу у більш ґрунтовному вивченні базових дисциплін потрібної Вам спеціальності – у вас є можливість поступити на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця (разом з тими, хто вступає на основі здобутого ОКР "молодший спеціаліст" або ОС "молодший бакалавр" чи ОПС "фаховий молодший бакалавр").

Ви не реєструєте електронний кабінет і вступаєте на бакалавра на другий курс за іншою спеціальністю.

Ви маєте ПРИЙТИ у приймальну комісію у терміни з 29 липня по 23 серпня і подати до відповідної відбіркової комісії ПАПЕРОВУ заяву на участь у конкурсі. Для уточнення інформації зв'яжіться з відповідною відбірковою комісією.

Вступ на навчання за контрактом відбувається тільки за результатами розглядумотиваційного листа.

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за ступенем бакалавра (окрім першого)), визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вами вже опановано відповідно до обраної вами нової спеціальності, у відповідності до стандартів вищої освіти. Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.