Н У Х Т

Вища освіта за іншою спеціальністю (друга вища освіта) 2022

Ви вирішили опанувати нову спеціальність?

Ви вирішили отримати інший освітній ступінь вищої освіти за новою спеціальністю?

Ми надамо Вам таку можливість!

УВАГА! Ви можете одночасно подати заяви на участь у конкурсі на магістра (варіанти 1 або 2) і на бакалавра (варіант 3) і складати всі відповідні вступні випробування. Зарахування на навчання буде проводитися за тією заявою, за якою Вас рекомендовано на навчання і куди Ви принесли оригінали документів.

Увага! У зв'язку з прийняттям нових правил прийому у відповідності до Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2022 році очікуються зміні вимог до вступників (вступних випробувань).

Ми приймаємо на навчання за іншою спеціальністю осіб, які вже мають освіту за ступенем бакалавра, спеціаліста або магістра, чи навчаються не менше одного року за ступенем бакалавра.

Ви можете поступити до нас на будь-яку спеціальність за якою у нас здійснюється навчання за освітнім ступенем бакалавра або магістра!

Форма навчання – очна (денна) або заочна (без відриву від виробництва).

Існує чотири варіанти опанування нового рівня вищої освіти, або нової спеціальності.

1. Якщо ви маєте диплом бакалавра з будь-якої спеціальності і бажаєте вступити на навчання на магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» - ви маєте подати мотиваційний лист, результати магістерського тесту навчальної компетентності та складати в університеті вступне випробування з фаху.

Якщо ви маєте диплом бакалавра з будь-якої спеціальності і бажаєте вступити на навчання на магістра за спеціальностями галузей знань, що не зазначені вище - для вступу на навчання за контрактом ви маєте подати тільки мотиваційний лист.

Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання ви отримаєте диплом магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Детальніше дивіться тут.

2. Якщо ви маєте диплом магістра або спеціаліста і бажаєте вступити на навчання на магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» - ви маєте подати мотиваційний лист, результати магістерського тесту навчальної компетентності (або складати індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови в університеті) та складати в університеті вступне випробування з фаху.

Якщо ви маєте диплом магістра або спеціаліста з будь-якої спеціальності і бажаєте вступити на навчання на магістра за спеціальностями галузей знань, що не зазначені вище - для вступу на навчання за контрактом ви маєте подати тільки мотиваційний лист.

Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання ви отримаєте диплом магістра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

Детальніше дивіться тут.

3. Якщо ви відчуваєте потребу у більш ґрунтовному вивченні базових дисциплін потрібної Вам спеціальності – у вас є можливість поступити на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за скороченим терміном підготовки фахівця (разом з тими, хто вступає на основі здобутого ОКР "молодший спеціаліст" або ОС "молодший бакалавр" чи ОПС "фаховий молодший бакалавр"), склавши фахове вступне випробування на бакалавра. Також вступники подають результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 або 2022 років або складають екзамен з відповідного конкурсного предмета в університеті. Інформація потребує уточнення.

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за ступенем бакалавра (окрім першого)), визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) дисциплін, що вами вже опановано відповідно до обраної вами нової спеціальності, у відповідності до стандартів вищої освіти. Термін навчання вказаний у Інформаційній таблиці 1 до Правил прийому.

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Детальніше дивіться тут (вкладка Друга вища освіта).

4. Якщо Ви не менше одного року здобуваєте ступінь бакалавра та виконуєте у повному обсязі навчальний план і бажаєте одночасно здобути ступень бакалавра за іншою спеціальністю – у Вас є можливість поступити до нас на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра на другий курс за іншою формою навчання (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу). Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми: для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - подається мотиваційний лист та результати визначеного Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет) або вступного іспиту для іноземців (предмети визначаються Правилами прийому).

Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити навчання за відповідною спеціальністю магістра.

Детальніше дивіться тут (вкладка Студенти на бакалавра).