Н У Х Т

на основі бакалавра

Увага! На цій сторінці поступово, ближче до відповідних дат викладатиметься ДЕТАЛЬНА інформація про необхідні дії для вступу на магістра.

Відбіркові комісії


2022 рік

 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році  майбутні магістри подаватимуть мотиваційний лист та проходитимуть такі випробування:

 • магістерський комплексний тест (МКТ) ー для вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»;
 • магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) ー для вступу на бюджет і на контракт за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») (галузь знань - перші дві цифри коду спеціальності);
 • фаховий іспит ー для вступу на бюджет на всі спеціальності та для вступу на контракт за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

Для складання МКТ та/або МТНК потенційні вступники на вказані спеціальності мають у термін з 27 червня до 1800 18 липня 2022 року звернутися до відбіркової комісії навчально-наукового інституту економіки і управління (контакти будуть розміщені на цій сторінці пізніше) для реєстрації на складання магістерського комплексного тесту (МКТ)  та магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК). Інформація про реєстрування детально описана на цій сторінці нижче. Затверджено план проведення МТНК і МКТ.

Увага! Реєстрація на МКТ та/або МТНК не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Подання електронної заяви на участь у конкурсному відборі здійснюється вступником у визначені терміни через особистий електронний кабінет на сторонньому вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (сайт працюватиме з 01 серпня).

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які  передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

Звертаємо вашу увагу, що під час дії воєнного стану дирекції і деканати навчальних підрозділів не приймають відвідувачів, приймальна і відбіркові комісії працюють дистанційно і можуть не відповідати на дзвінки по вказаних телефонах з кодом +38044. Для зв'язку користуйтесь електронним листуванням на вказані електронні поштові скриньки.

Дати вступної кампанії

Детальна інструкція по процедурі реєстрації на МТНК / МКТ

Основне про МТНК / МКТ

Заяви для вступу до закладів вищої освіти подаються в електронній формі онлайн через електронні кабінети.

Інструкція з реєстрації електронного кабінету вступника
та подання заяв в електронній формі

Відеоінструкція з реєстрації електронного кабінету вступника та подання заяв в електронній формі (відеоінструкція Міністерства)

Як уникнути найпоширеніших помилок під час реєстрації електронних кабінетів

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ ВСТУПНИКА

Алгоритм дій для тих, хто має іноземний документ про освіту

Відповіді на основні запитання щодо мотиваційного листа

Статуси електронних заяв

Кожна подана електронна заява на вступ матиме відповідний статус, який буде змінюватися внаслідок обробки заяви приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ці зміни будуть відображатись в електронному кабінеті вступника.

 

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:
 
 • «Зареєстровано в ЄДЕБО» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти. На цьому етапі ще можна скасувати заяву без втрати пріоритету;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання у полі "Коментар";
 • «Зареєстровано в закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та розпочато процес щодо прийняття рішення про допуск вступника до участі у конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, вступник може подати іншу заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, але при цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано (у зв'язку із зарахуванням на бюджет)» - за однією з заяв вступника рекомендовано на бюджет, тож інші на бюджет - скасоані, щоб використати одну з таких заяв для вступу на контракт - потрібно звернутися до приймальної комісії;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на бюджет та на контракт.
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі виключно на контракт;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на бюджет, потрібно у визначений час виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на бюджет, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на контракт, потрібно у визначений час бов’язково виконати вимоги до зарахування;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник не виконав або порушив вимоги до зарахування на контракт, заклад вищої освіти обов'язково зазначає причину  виключення;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» - вступника зараховано на бюджет;
 • «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступника зараховано на контракт;
 • «Відраховано» - особу відраховано із закладу освіти або скасовано її зарахування.

Підготовка до випробування з фаху у дистанційному форматі

Програми вступних випробувань

Консультації та вступні випробування

 

Реєстрація на вступні випробування здійснюється відбірковими комісіями за поданими заявами.

Консультації та вступні випробування будуть проводитися у дистанційному форматі за допомогою застосунку ZOOM згідно розкладу.

Дати проведення вступних випробувань а також параметри застосунку ZOOM для входу на консультації та на вступні випробування оголошуються відбірковими комісіями через електронний кабінет вступника.

Обов'язково підготуйтесь до проведення консультації та до вступного випробування!

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 1200 наступного робочого дня приймальної комісії.
Результати вступних випробувань у формі співбесіди оголошуються в день проведення.

Результати вступних випробувань

Кількість бюджетних місць буде оголошена Міністерством по спеціальностях і розподілена нами по освітніх програмах. Інформація буде оприлюднена на сторінці Обсяги прийому (державного замовлення) - 2022

Конкурсні пропозиції

Результати розгляду мотиваційних листів

Рейтинові списки

Списки рекомендованих

Документи для вступу та їх подання для зарахування

Про кваліфікований електронний підпис - отримання, підписання, перевірка