Н У Х Т

на магістра

Детальніше
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за денною і заочною формами навчання проводиться в такі строки (Особливі етапи вступної кампанії для вступників на спеціальності галузей знань 05,06,07,28,29 виділені синім кольором. Особливі етапи вступної кампанії для вступників пільгових категорій на спеціальності галузей знань 05,06,07,28,29 щодо участі у конкурсному відборі під час першого етапу, виділені зеленим кольором.):

Етапи вступної кампанії

денна і заочна форми навчання

Етап перший

Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 27 червня
до 1800 18 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

з 16 серпня
до 23 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на загальних умовах

з 16 серпня
до 1800 15 вересня

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 10 серпня
до 17 серпня
за графіком МОН

Строки проведення індивідуальних усних співбесід

з 25 серпня
до 31 серпня

Строки проведення фахових іспитів

з 18 серпня
до 16 вересня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

– не пізніше
20 вересня

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та  магістерського комплексного тесту

з 07 вересня
до 10 вересня
за графіком МОН

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

– до 1800
24 вересня

Наказ про зарахування за державним замовленням

25 вересня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 вересня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
05 жовтня

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
07 жовтня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення

не пізніше
10 жовтня

Етап другий*

 

 

 

 

 

Прийом заяв та документів на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

з 07 по 17 жовтня

Спеціальна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 30 вересня
до 03 жовтня
за графіком МОН

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
19 жовтня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
28 жовтня

 

 Порядок реєстрації вступників для складання національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення визначається Міністерсством освіти і науки України.

Остання зміна: 16 червня 2022