Н У Х Т

на бакалавра (після школи)

Інформація для громадян України, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання за освітнім ступенем бакалавра до закладів вищої освіти (без пільг).

Вступ здійснюється на перший курс на спеціальності та освітні програми.

Навчання у нас здійснюється відповідними навчальними підрозділами.

Прийом документів вступників у визначені терміни (дивіться таблицю нижче) виконують в електронному вигляді відповідні відбіркові комісії (детальний опис поетапно розміщується на нашому сайті).

Для вступу необхідно подати електронну заяву та мотиваційний лист, прийняти участь у конкурсі за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених  Правилами прийому випадках; побачити себе у списках рекомендованих до зарахування на навчання; у визначені терміни подати оригінали документів і побачити себе у списках зарахованих на навчання.

Інформацію про НМТ треба переглянути тут.

Всі ці дії виконуються безпосередньо вступником.

Радимо також переглянути ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ (серію відеороликів про електронні сервіси в освіті).

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки (основні етапи вступної кампаніїї для вступників, які не мають спеціальних умов щодо участі у конкурсному відборі під час першого етапу, виділені зеленим кольором):

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

 

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

29 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати індивідуальні усні співбесіди до університету

1800 8 серпня

Строки проведення індивідуальних усних співбесід

з 9 по 16 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2

– не пізніше
1200 17 серпня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 на місця державного замовлення*

– не пізніше
1000 20 серпня*

Зарахування вступників, що складали співбесіди та за квотою-2, на навчання за державним замовленням**

– не пізніше
1500 22 серпня**

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста

1800 23 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання:

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

 

– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

 

 

– не пізніше 29 серпня

не раніше
1800 02 вересня

– не пізніше
02 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця державного замовлення

– не пізніше
1800 02 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

05 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
 15 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

– не пізніше
 15 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше

16 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 вересня

Етап другий***

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2 на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб.

– не пізніше
1200 29 вересня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за квотою-2 на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
1000 30 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб за квотою 2, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
1500 30 вересня

Етап третій

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

20 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

17 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 жовтня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
24 жовтня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

 

* – Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 20 серпня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

** – Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

*** – Під час другого етапу проведення вступних іспитів не передбачається.

 

Остання зміна: 07 червня 2022