Н У Х Т

на бакалавра (після коледжу)

Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання (на старші курси з нормативним строком навчання) (основні етапи вступної кампаніїї для вступників, які не мають спеціальних умов щодо участі у конкурсному відборі під час першого етапу, виділені зеленим кольором)

Етапи вступної кампанії

за державним або
регіональ­ним замовлен­ням

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етап перший

Початок прийому заяв та документів

29 липня

29 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 23 серпня

1800 23 серпня

Строки проведення індивідуальних усних співбесід

з 9 по 24 серпня

з 9 по 24 серпня

Термін оприлюднення рейтин­гових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше
02 вересня

– не раніше
1800 07 вересня

Закінчення строку вибору вступ­ника­ми місця навчання

– не пізніше
1800 07 вересня

– не пізніше
1300 17 вересня

Терміни зарахування вступників

09 вересня

– не пізніше
19 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

– не пізніше
21 вересня

Етап другий*

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

20 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

17 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 жовтня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
24 жовтня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

* Другий етап планується за умови наявності вакантних місць для осіб, які вже подавали електронну заяву у перший етап, але не приймали участі у вступних випробуваннях (карантин чи хвороба, підтверджені документально) чи не донесли оригінали документів для зарахування у перший етап, але може і не відбутись.

Остання зміна: 07 червня 2022