Н У Х Т

Дати вступної кампанії - 2022

Інформація для громадян України, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання за освітнім ступенем бакалавра до закладів вищої освіти (без пільг).

Вступ здійснюється на перший курс на спеціальності та освітні програми.

Навчання у нас здійснюється відповідними навчальними підрозділами.

Прийом документів вступників у визначені терміни (дивіться таблицю нижче) виконують в електронному вигляді відповідні відбіркові комісії (детальний опис поетапно розміщується на нашому сайті).

Для вступу необхідно подати електронну заяву та мотиваційний лист, прийняти участь у конкурсі за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) або зовнішнього незалежного оцінювання, індивідуальної усної співбесіди, вступного іспиту для іноземців або розгляду мотиваційних листів в передбачених  Правилами прийому випадках; побачити себе у списках рекомендованих до зарахування на навчання; у визначені терміни подати оригінали документів і побачити себе у списках зарахованих на навчання.

Інформацію про НМТ треба переглянути тут.

Всі ці дії виконуються безпосередньо вступником.

Радимо також переглянути ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ (серію відеороликів про електронні сервіси в освіті).

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки (основні етапи вступної кампаніїї для вступників, які не мають спеціальних умов щодо участі у конкурсному відборі під час першого етапу, виділені зеленим кольором):

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

 

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

29 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати індивідуальні усні співбесіди до університету

1800 8 серпня

Строки проведення індивідуальних усних співбесід

з 9 по 16 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2

– не пізніше
1200 17 серпня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 на місця державного замовлення*

– не пізніше
1000 20 серпня*

Зарахування вступників, що складали співбесіди та за квотою-2, на навчання за державним замовленням**

– не пізніше
1500 22 серпня**

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста

1800 23 серпня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання:

– за державним замовленням

 

– за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

 

– за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

 

 

– не пізніше 29 серпня

не раніше
1800 02 вересня

– не пізніше
02 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця державного замовлення

– не пізніше
1800 02 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

05 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
 15 вересня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

– не пізніше
 15 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше

16 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 вересня

Етап другий***

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2 на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб.

– не пізніше
1200 29 вересня

Закінчення строку вибору вступниками, рекомендованими до зарахування за квотою-2 на навчанняза кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
1000 30 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб за квотою 2, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
1500 30 вересня

Етап третій

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

20 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

17 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 жовтня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
24 жовтня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

 

* – Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 години 20 серпня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

** – Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

*** – Під час другого етапу проведення вступних іспитів не передбачається.

 

Остання зміна: 07 червня 2022

Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання (на старші курси з нормативним строком навчання) (основні етапи вступної кампаніїї для вступників, які не мають спеціальних умов щодо участі у конкурсному відборі під час першого етапу, виділені зеленим кольором)

Етапи вступної кампанії

за державним або
регіональ­ним замовлен­ням

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етап перший

Початок прийому заяв та документів

29 липня

29 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 23 серпня

1800 23 серпня

Строки проведення індивідуальних усних співбесід

з 9 по 24 серпня

з 9 по 24 серпня

Термін оприлюднення рейтин­гових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше
02 вересня

– не раніше
1800 07 вересня

Закінчення строку вибору вступ­ника­ми місця навчання

– не пізніше
1800 07 вересня

– не пізніше
1300 17 вересня

Терміни зарахування вступників

09 вересня

– не пізніше
19 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

– не пізніше
21 вересня

Етап другий*

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

20 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

17 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням ре­ко­мен­дованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше
19 жовтня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання (виконання вимог до зарахування) на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
24 жовтня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

* Другий етап планується за умови наявності вакантних місць для осіб, які вже подавали електронну заяву у перший етап, але не приймали участі у вступних випробуваннях (карантин чи хвороба, підтверджені документально) чи не донесли оригінали документів для зарахування у перший етап, але може і не відбутись.

Остання зміна: 07 червня 2022

Детальніше
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за денною і заочною формами навчання проводиться в такі строки (Особливі етапи вступної кампанії для вступників на спеціальності галузей знань 05,06,07,28,29 виділені синім кольором. Особливі етапи вступної кампанії для вступників пільгових категорій на спеціальності галузей знань 05,06,07,28,29 щодо участі у конкурсному відборі під час першого етапу, виділені зеленим кольором.):

Етапи вступної кампанії

денна і заочна форми навчання

Етап перший

Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 27 червня
до 1800 18 липня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

з 16 серпня
до 23 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на загальних умовах

з 16 серпня
до 1800 15 вересня

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 10 серпня
до 17 серпня
за графіком МОН

Строки проведення індивідуальних усних співбесід

з 25 серпня
до 31 серпня

Строки проведення фахових іспитів

з 18 серпня
до 16 вересня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

– не пізніше
20 вересня

Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та  магістерського комплексного тесту

з 07 вересня
до 10 вересня
за графіком МОН

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування за державним замовленням

– до 1800
24 вересня

Наказ про зарахування за державним замовленням

25 вересня

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 вересня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
05 жовтня

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
07 жовтня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення

не пізніше
10 жовтня

Етап другий*

 

 

 

 

 

Прийом заяв та документів на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

з 07 по 17 жовтня

Спеціальна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 30 вересня
до 03 жовтня
за графіком МОН

Термін оприлюднення рейтинго­вих списків вступників та надання рекомендацій для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше
19 жовтня

Термін виконання вимог Правил прийому для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
26 жовтня

Терміни зарахування вступників на місцяза кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
28 жовтня

 

 Порядок реєстрації вступників для складання національного мультипредметного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту, їх організації та проведення визначається Міністерсством освіти і науки України.

Остання зміна: 16 червня 2022

Правила прийому в аспірантуру

 1. Прийом документів до вступу в аспірантуру здійснюється з 01 до 12 серпня 2022 р. відбірковою комісією університету.
 2. Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної комісії не пізніше 15 серпня 2022 року.
 3. Вступні випробування проводяться у терміни з 16 по 22 серпня 2022 року.
 4. Рекомендації до зарахування в аспірантуру здійснюються рішенням приймальної комісії не пізніше 15 вересня 2022 року.
 5. Наказ на зарахування до аспірантури видається не пізніше 16 вересня 2022 року.
 6. Зарахування до аспірантури у 2022 році проводитиметься згідно Правил прийому у 2022 році.
 7. Початок навчання в аспірантурі  - з 1 жовтня 2022 року.

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

 

Остання зміна: 07 червня 2022

Правила прийому в докторантуру

Етапи вступної кампанії при вступі на навчання
для здобуття ступеня доктора наук

Етапи вступної кампанії

Строки

Прийом заяв та документів

з 01.08.2022 до 12.08.2022

Подання висновків Вченій раді

до 31.08.2022

Рішення Вченої ради

до 16.09.2022

Зарахування вступників (наказ)

до 23.09.2022

Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:

 • з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700(обідня перерва з 1300 до 1400);
 • по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.

Остання зміна: 07 червня 2022