Н У Х Т

Бакалавр - 2022

Програми вступних випробувань для вступників пільгових категорій, які замість подання результатів НМТ мають право складати вступні випробування в університеті.

Програми вступних випробувань 2022 року оприлюднюються по мірі надходження.

Програми 2021 року можна переглянути тут

Конкурсний предмет:

Українська мова

Історія України

Математика

Мотиваційний лист

 

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року у закладі вищої освіти (не тільки у НУХТ) здобувають ступінь бакалавра за іншою спеціальністю та виконують у повному обсязі навчальний план, при прийомі на навчання за скороченими строками підготовки бакалавра, допускаються особи, які мають результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з предметів, що були встановлені для вступу на цю спеціальність правилами прийому у попередніх роках (від року вступу особи на навчання), або встановлені для вступу правилами прийому у 2022 році.

Конкурсний бал дорівнює сумі балів зовнішнього незалежного оцінювання або вступних випробувань з першого, другого та третього предметів та середнього балу документа про повну загальну середню освіту, переведеного у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5 до Умов прийому) і вноситься до Єдиної бази.

Програми минулих років можна переглянути у архіві