Н У Х Т

Хімічна технологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою «Хімічна технологія»

Сучасна харчова промисловість базується на обов'язковому використанні різноманітних харчових добавок − природних або синтетичних речовин, які додаються до продукту з метою підвищення ефективності технологічного процесу, а також для поліпшення органолептичних властивостей продукту та його стійкості під час зберігання. Із розширенням знань людини про їжу та удосконаленням технологій виробництва харчових продуктів зростало й застосування харчових добавок. Загальна їх кількість, що сьогодні використовується у харчових технологіях у різних країнах світу, складає близько 500. У нашій країні дозволено використовувати близько 200 різних харчових добавок. Цікаво, що різноманітність харчових продуктів сьогодні обумовлена використанням значної кількості природних та синтетичних харчових добавок, до якості яких висувають дуже високі вимоги.

Парфумерно-косметична галузь – одна з найприбутковіших галузей сучасного виробництва, традиційно займає одне з провідних місць у формуванні економіки держави. За світовими тенденціями розвитку косметологія як наука перетворюється на нову «хімію століття» − косметичну хімію, при цьому змінюється імідж самої косметики.

Саме брак кадрів сучасного високого рівня для всіх сфер діяльності вітчизняної харчової та парфумерно-косметичної галузі – актуальна проблема, яка потребує негайного вирішення. Виходячи з цього, є велика потреба у висококваліфікованих фахівцях зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», які вміють виробляти і застосовувати харчові добавки без шкідливих наслідків для людини, контролювати відповідні технологічні процеси, володіють знаннями з технологій виробництва косметичних продуктів, орієнтуються в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, знають та вміють застосовувати на практиці сучасні методи аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів у готовій продукції.

Велика увага випускової кафедри (кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів) приділяється формуванню циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, які є основою фахових знань та вмінь, необхідних випускникам для успішної роботи на сучасному підприємстві. Ґрунтовна хімічна підготовка відрізняє наших випускників серед інших студентів в нашому університеті. Кафедра постійно працює над вдосконаленням лабораторної бази (оснащенням лабораторій, постійним оновленням лабораторного практикуму), пошуком перспективних баз практик студентів. Хімічні лабораторії мають сучасний вигляд та обладнання.

Ще однією особливістю підготовки фахівців галузі хімічної технології в нашому університеті є широке використання у навчальному процесі комп'ютерних технологій. Практично при вивченні всіх дисциплін використовується комп'ютерна техніка, а також загально-інженерне і спеціалізоване програмне забезпечення.

Випускники, які здобули освіту за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» в розрізі майбутньої освітньої програми магістратури «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» за тією ж спеціальністю, необхідні широкому загалу підприємств, які орієнтовані на випуск харчових добавок, готової харчової продукції, парфумерно-косметичних засобів, фармацевтичних препаратів, та контрольно-дослідницьким лабораторіям за фаховим напрямком.

Фахівці хіміки-технологи знають і вміють:

  • виробляти і застосовувати харчові добавки без шкідливих наслідків для людини;
  • контролювати відповідні технологічні процеси;
  • орієнтуватися у широкому спектрі косметичних інгредієнтів та продуктів;
  • вміти проводити хімічний аналіз харчових продуктів та косметичних засобів.

Для тих, хто має диплом молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності існує можливість вступу на старші курси для продовження навчання. Для успішного вступу та навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» школярам під час навчання в школі слід звернути особливу увагу на вивчення української мови, математики, хімії або біології. Випускники нашого університету, які завершили навчання за ступенем бакалавра зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» можуть продовжити навчання за освітніми програмами «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» підготовки магістра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» у нашому університеті.

 

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 16 липня 2020