Н У Х Т

Харчові технології та інженерія

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою «Харчові технології та інженерія»

Харчова промисловість України залишилася єдиною галуззю народного господарства, яка в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але й продовжує їх активно нарощувати. Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після завершення навчання в університеті.

Бакалаврська програма підготовки за освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» спрямована на випуск бакалавра, який володітиме базовими фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями з харчових технологій. При цьому врахована унікальність організації освітнього процесу, притаманна нашому Університету, а саме багаторічний досвід підготовки фахівців для усіх галузей харчової промисловості, чим не може похвалитися жоден заклад відповідного профілю.

Професійне спрямування для поглибленого вивчення певної галузі харчової промисловості студенти обирають після другого року навчання. Новацією даної організації освітнього процесу є те, що для студента створюються усі умови для свідомого вибору професійного спрямування і в подальшого магістерської програми. До того ж студент володітиме поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить йому широкі можливості при працевлаштуванні.

Освітня програма «Харчові технології та інженерія» орієнтована на підготовку фахівців, які зможуть на високому професійному рівні керувати технологічними процесами виробництва усіх харчових продуктів.

Спектр умінь та навичок фахівця з харчових технологій надзвичайно широкий, а саме:

 • здатність використовувати професійно-орієнтовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах харчової промисловості;
 • вміння організовувати та керувати технологічними процесами на підприємствах харчової промисловості;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв'язання виробничих задач;
 • здатність самостійно приймати технічні рішення;
 • вміння визначати контрольні критичні точки технологічного процесу та здійснювати аналіз ризиків виробничого процесу;
 • уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій;
 • вміння розробляти інноваційні та удосконалювати існуючі технології харчових продуктів;
 • вміння створювати нові продукти, зокрема спеціального призначення;
 • вміння самостійно обирати та застосовувати методи визначення якісних показників сировини, напівпродуктів та готової продукції;
 • володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості;
 • навички ведення первинної облікової документації.

Аргументи на користь навчання за спеціальністю «Харчові технології» в Навчально-науковому інституті харчових технологій Національного університету харчових технологій:

 • НУХТ – один з найавторитетніших українських ВНЗ в харчовій індустрії;
 • наші випускники володіють поглибленими знаннями з різних галузей харчової промисловості, що забезпечить їм широкі можливості для подальшого навчання за освітнім ступенем «магістр» та успішного працевлаштування на керівних посадах в усіх галузях харчової промисловості;
 • ґрунтовне викладання в НУХТ фахових дисциплін надає можливість працювати не тільки в українських, але і в зарубіжних компаніях;
 • у НУХТ є всі можливості для того, щоб не лише навчання, а й дозвілля у найкращі студентські роки було по-справжньому цікавим.

Серед професій, які згодом можуть опанувати студенти, що навчаються за спеціальністю «Харчові технології», можна виділити:

 • керівник підприємства;
 • головний інженер;
 • головний технолог;
 • завідувач виробництвом;
 • заступник директора з якості;
 • начальник цеху (зміни);
 • інженер з контролю якості харчових продуктів;
 • фахівець з використання водних ресурсів;
 • майстер виробництва;
 • завідувач лабораторії в науково-дослідних та проектно-конструкторських установах;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу.
Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 12 лютого 2019