Н У Х Т

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Підготовка фахівців у галузі знань
18 «Виробництво та технології»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 181 «Харчові технології»
та освітньою програмою
«Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

Магістерська підготовка за освітньою програмою «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» реалізує освітньо-професійну програму, що базується на проведенні наукових досліджень і орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукомістких та високих технологій.

Магістр-технолог є ключовою фігурою наукового забезпечення інноваційних харчових технологій, передусім в індустрії здорового харчування.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фахова компонента магістерської програми має забезпечити фахові компетенції випускника вказаної спеціальності.

Наукова компонента магістерської програми призначена для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності. Дуже важливим у науковій діяльності магістра є здатність відчути – осмислити – сформулювати концепцію свого задуму, свого бачення шляхів вирішення проблеми створення нових технологій, проблеми конструювання інноваційних харчових продуктів.

Випускники кафедри технології оздоровчих продуктів досконало володіють основами сучасних харчових технологій, і передусім технологій оздоровчих продуктів. Вони мають навички розроблення та конструювання нових видів харчових продуктів із урахуванням сучасних здобутків медицини щодо ролі харчування у стані здоров’я людини.

Ступінь магістра дає можливість працювати на харчових підприємствах різних форм власності, у навчальних закладах, наукових та конструкторських організаціях, на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві та реалізації оздоровчих продуктів, у Центрах оцінки якості харчових продуктів, на фармакологічних підприємствах; у лабораторіях, що сертифікують харчові продукти та харчові біодобавки і контролюють їхню якість.

Випускники магістратури можуть продовжувати наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі при кафедрі технології оздоровчих продуктів.

Магістри з технологій оздоровчих продуктів призначаються для організаційно-керівної, виробничо-технологічної, науково-дослідницької, торговельно-комерційної діяльності на підприємствах харчової і переробної промисловості.

Це майбутні директори науково-дослідних інститутів, директори лабораторій; начальники лабораторій з контролю виробництва, керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання (декани, завідувачі кафедр, директори коледжів), головні експерти з якості сировини та готових продуктів, керівники науково-дослідних підрозділів, завідувачі науково-дослідних лабораторій, викладачі університетів та інших навчальних закладів, головні наукові співробітники центрів інтелектуальної власності, наукові співробітники-консультанти у сфері харчових виробництв, фахівці аналітичного контролю у науково-дослідних інститутах та центрах оцінки якості харчових продуктів.

Магістри з технологій харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення працюють у престижних компаніях, фірмах та державних установах, у колективах Комітету з контролю за обігом наркотичних речовин (хіміки-технологи), лабораторій з якості харчових продуктів при митницях (головні експерти з харчових продуктів), підприємства «Екомедсервіс» (фахівці з оцінки харчових продуктів та екологічного контролю), ЗАТ «Дольче-Віта», «Оболонь», «Галактон», «Росинка», «Житомирські ласощі», «Рошен» (технологи та фахівці з оцінки безпеки харчових продуктів), Українського НДІ «Ресурс» та ЗАО «Фармак» (спеціалісти з сертифікації технологій та обладнання, гармонізації стандартів), Інституту інтелектуальної власності (експерти з торгових марок), Торгової палати України (експерти з оцінки безпеки та якості продукції), Інституту мікробіології та вірусології НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України (наукові співробітники, керівники наукових проектів), фірми з виробництва та використання біологічно активних добавок до їжі (дієтичних добавок).

Освітня програма «Технології харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії» забезпечує науковими кадрами як сучасні виробництва традиційних харчових і оздоровчих продуктів нової генерації, так і наукові установи харчового, переробного, біотехнологічного, фармакологічного профілю; заклади санітарного і екологічного нагляду, контрольно-аналітичні лабораторії; сферу курортного та санаторно-лікувального харчування.

 

Остання зміна: 14 лютого 2019