Н У Х Т

Холодильні техніка та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» та освітньою програмою «Холодильні техніка та технології»

Термін навчання – 1,5 роки

Магістерська підготовка за професійним спрямуванням "Холодильні машини і установки" реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

xm-m-01Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

Приклади тематики магістерських робіт наведені нижче:
  • xm-m-02Моніторинг та оптимізація добового енергоспоживання на виробництво штучного холоду у молочній промисловості на основі акумуляторів холоду.
  • 3D-моделювання процесів теплообміну та гідродинаміки при наморожуванні льоду на вертикальних поверхнях.
  • Дослідження робочих параметрів та моніторинг енергоспоживання при роботі абсорбційних установок кондиціонування повітря у нерозрахункових режимах.
  • Валідація 3D-розрахункових моделей процесу теплообміну при кипінні холодильних агентів за допомогою прикладного пакету "Fluent".

Остання зміна: 04 травня 2018