Н У Х Т

Енергетичний менеджмент та аудит

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою «Енергетичний менеджмент та аудит»

Термін навчання – 1,5 роки

Магістерська підготовка за спеціалізацією "Теплоенергетичний менеджмент" реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

tem-m-01Освітня програма магістерської підготовки за спеціалізацією "Теплоенергетичний менеджмент" має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглибленого бачення професійної діяльності, забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

tem-m-02.jpgПриклади тематики магістерських робіт за спеціалізацією "Теплоенергетичний менеджмент" наведені нижче:
  • Аналіз ефективності варіантів схем теплоспоживання цукрових заводів;
  • Розробка критеріїв та показників оцінювання ефективності використання електроенергетичних ресурсів у промисловому виробництві;
  • Енергетичні засади аналізу ефективності електротехнічних систем електроспоживання та оцінки заходів з електрозбереження

Остання зміна: 04 травня 2018