Н У Х Т

Енергетичний менеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою «Енергетичний менеджмент»

Термін навчання – 1,5 роки

elm-m-01.jpgМагістерська підготовка за спеціалізацією "Енергетичний менеджмент" (спеціальність 141 „ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка") реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, для роботи в науково-дослідних організаціях та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності.

elm-m-02.jpgНауковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань. Наявність цього компонента відрізняє підготовку спеціаліста від підготовки магістра.

Приклади тематики магістерських робіт за спеціалізацією "Енергетичний менеджмент" (спеціальність 141 „ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка") наведені нижче:
  • Аналіз ефективності використання електричної енергії на промисловому підприємстві на базі схемних рішень і використання поновлюваних джерел енергії.
  • Розробка критеріїв та показників оцінювання ефективності використання електроенергетичних ресурсів у промисловому виробництві.
  • Енергетичні засади аналізу ефективності електротехнічних систем електроспоживання та оцінки заходів з електрозбереження.

Остання зміна: 19 лютого 2019