Н У Х Т

Теплоенергетика та енергоефективні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та освітньою програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

tet-b-1.jpgМета освітньої програми – підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні знання і компетенції для експлуатації та управління в енергетичних системах, у промислових енергоефективних технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях.

Протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію і теплоту за одночасного забезпечення розуміння широкого спектру енерготехнологій, засвоєння практичних інженерних компетенцій. Студенти вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, у тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.

Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований із вивченням широкого спектру дисциплін, тому студенти отримують необхідні знання та досвід.

tet-b-4.jpgПісля закінченні навчання студенти володіють необхідними для майбутнього кар’єрного зростання технічними знаннями та основними компетенціями:

  • розроблення, впровадження та експлуатація сучасного високоефективного теплоенергетичного обладнання;
  • глибоке розуміння функціонування сучасних енерготехнологій, а також їх розроблення та впровадження;
  • розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу стійких енергетичних систем, енергоефективних технологій;
  • знання традиційних та інтегрованих відновлювальних систем енергопостачання та їх взаємозв’язок з екологічними проблемами;
  • знання методів оцінювання економічних, правових, соціальних та етичних засад стійкої енергетики;
  • техніко-економічний аналіз інтегрованих енергетичних систем на мікро- та макроекономічному рівнях;
  • прийняття управлінських рішень в області застосування енергетичних технологій та техніки для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури.

tet-b-3.jpgБакалаври за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» можуть продовжити освіту у нашому університеті за наступними магістерськими освітніми програмами:

  • «Теплоенергетика та енергоефективні технології»;
  • «Енергетичний менеджмент та аудит».

tet-b-2.jpgВипускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання експлуатаційних, дослідницьких чи управлінських задач. У результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх знань і прагнень.

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 02 серпня 2018