Н У Х Т

Прикладна механіка

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

Prykladna-mekhanika-1.jpgЗабезпечення населення харчовими продуктами, питною водою і енергетичними ресурсами – обов’язок  кожної держави. Сучасні технології агропромислового сектору та переробної промисловості мають розвинені промислові бази й наукове підґрунтя щодо оптимального використання природних умов і ресурсів, які повторюються й поновлюються у кругообігу біосфери земної кулі.

Досвід багатьох поколінь, реалізований в оптимальній кількості харчових  продуктів у сучасній упаковці, що представлені в торгівельних мережах, свідчить про реальний розвиток технологій та пакувального обладнання. Виробництво харчових продуктів та їх споживання є ланцюгом природного кругообігу. Значення спеціаліста в ньому є визначальним на всіх ділянках синтезу, трансформацій, забезпечення енергетичного підґрунтя, якісних показників продукції, технологій зберігання, реалізації продукції тощо.

Технолог, мікробіолог, енергетик і, зрештою, МЕХАНІК – фахівці, творча співдружність яких є запорукою успіху. Крім того, людина на додаток до обов’язкових знань, умінь і навичок повинна «бути механіком», щоб розуміти елементарні принципи влаштування машин і механізмів, ланцюги енергетичних перетворень.

Prykladna-mekhanika-2.jpgШановний читачу, а чи можете Ви пояснити принцип роботи Вашого побутового холодильника чи пральної машини? А кондиціонера? А як забезпечуються умови міцності конструкцій? Відповіді на ці та багато інших життєво важливих запитань Ви зможете отримати і, отже, реагувати на виклики сучасного життя, а також рівень щораз вищих вимог за умови, якщо оберете одержання базової вищої освіти за спеціальністю «Прикладна механіка». Початковою умовою для цього є середня або середня спеціальна освіта. Зазначимо, що наявність середньої спеціальної освіти дозволяє продовжити навчання в університеті за скороченим терміном. Протягом чотирьох років навчання Ви подолаєте бар’єр вивчення дисциплін фундаментальної і загально-інженерної підготовки. Так, серед дисциплін фундаментальної підготовки, Ви вивчатимете: математику, фізику, хімію, інженерну графіку, інформаційні технології. До дисциплін професійно-практичної підготовки, призначення яких глибоко ознайомити майбутніх спеціалістів із їхнім фахом, належать: технології матеріалів, прикладна механіка, кінематика та динаміка машин, основи міцності матеріалів, проектування деталей машин, пневматика та пневмоприводи, транспортні системи, електричні системи, термодинаміка, тепло-масообмін тощо. Крім цього на Вас чекають цікаві дисципліни Вашого майбутнього фаху.

Prykladna-mekhanika-3.jpgОсобливістю підготовки фахівців є широке використання у навчальному процесі комп’ютерних технологій. Практична підготовка здійснюється в сучасних лабораторіях університету, а також на провідних підприємствах галузі.

Після закінчення підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» студенти мають змогу працювати на посадах:

  • механік;
  • механік дільниці;
  • механік цеху;
  • механік виробництва;

Бакалаври за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» можуть продовжити освіту на кафедрі на ОС Магістр за професійним спрямуванням:

  • «Машини і технології пакування»;
  • «Мехатроніка та робототехніка»;
  • «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки».

 

Детальніше про вступ на спеціальність  Дивитись

 

 

Остання зміна: 05 липня 2018