Н У Х Т

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»

Сучасна харчова, фармацевтична та біотехнологічна промисловість є високотехнологічними галузями економіки країни і фахівці з якісною технічною освітою, обізнаних у питаннях інжинірингу, завжди затребувані та мають високооплачувані посади у цих сферах діяльності.

ixbv-1.jpgМета освітньої програми – підготовка фахівців з комп'ютерно - інформаційних засобів дослідження і проектування технологічних систем, технічного сервісу обладнання для виробництва харчової та біотехнологічної продукції шляхом перетворень органічної сировини, матеріалів під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення.

Спеціалісти з інжинірингу визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо створення нового обладнання та технологічних комплексів, проектування та компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання налагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування.

ixbv-2.jpgПід час навчання студенти, цієї перспективної спеціальності, набувають загальні компетентності що надає їм здатність застосовувати інформаційні та комп'ютерні технології, використовувати інженерні знання у практичних ситуаціях, навчатися і оволодівати сучасними знаннями та технологіями, працювати самостійно та у складі команди.

В процесі вивчення професійних дисциплін студенти розширюють свої знання та навики по застосуванню сучасних аналітичних методів та комп'ютерних програмних засобів для розв'язування інженерних завдань, визначенню техніко-економічної ефективності впровадження нових зразків технологічного обладнання, систем мехатроніки та робототехніки, використанню інноваційного потенціалу у проектних розробках на засадах комерційної та економічної діяльності, забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички в питаннях інжинірингу, а саме:

 1. знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях;
 2. будови та принципу роботи технологічного обладнання підприємств галузі, методик розрахунку його технологічних, конструктивних та інших параметрів;
 3. знання найпопулярніших систем автоматизованого проектування, інженерних програмних засобів аналізу, систем комп'ютерного моделювання, мов програмування, інформаційних систем управління проектами та підприємствами:
  • цифрове 3D прототипування та моделювання (CAD);
  • дослідження гідродинамічних та теплових процесів (CFD);
  • інтегрований інженерний аналіз конструкцій (CAE);
  • управління виготовленням засобами з ЧПУ (CAM);
  • 3D технології принтування (3D printing);
  • дизайн виробів та візуалізація (3ds Max);
  • мови програмування (CI++, VB, iLogic);
  • управлення даними об'єкта (PDM);
  • менеджмент життєвого циклу виробу (PLM);
  • логістика фінансових та матеріальних потоків (ERP);
 4. вміння організовувати виготовлення якісної, безпечної, конкурентоспроможної продукції у відповідності до міжнародних стандартів.

Практична підготовка студентів проходить на провідних підприємствах - партнерах інституту. В теперішній час запроваджується дуальна форма освіти - старшокурсники поєднують навчання та стажування на підприємствах, де набувають практичних навичок в умовах реального виробництва.

Фахівці даної професії гарантовано працевлаштовані та успішно будують свою кар'єру у компаніях та організаціях, де працюють на посадах головних технічних менеджерів, керівників проектів, фахівців з технічного дизайну та проектування, конструкторів, спеціалістів з комп'ютерних систем автоматизованого проектування та інженерного аналізу, інженерів-механіків, науково-технічних співробітників, професіоналів з аудиту технічних систем.

Якісна, сучасна інженерна освіта – перспектива успішного професійного майбутнього!

 

Детальніше про вступ на спеціальність Дивитись

 

 

Остання зміна: 22 березня 2021