Н У Х Т

Електротехніка та інформаційні технології

Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та освітньою програмою «Електротехніка та інформаційні технології»

electrotex-1.jpgВиникнення цієї освітньої програми обумовлено тією обставиною, що ефективна робота будь-яких сучасних електротехнічних систем досягається тільки під управлінням інформаційних систем та технологій.

Освітня програма підготовки розвиває компетенції у студентів для вирішення задач у галузі електротехніки та інформаційних технологій, що підтримуються використанням сучасних комп'ютерних інструментів та інформаційних технологій.

Електротехніка та інформаційні технології

Електротехніка як інженерна галузь включає знання використання електроенергії у виробничих процесах, комунальній сфері та побуті.

Інформаційні технології та автоматизація в галузі електротехніки включають знання проектування систем управління, пов'язаних з потоками енергії та інформації; використання комп'ютерів, комп'ютерних мереж, системи зв'язку та технології для передавання, обробки, зберігання та відображення інформації, розробка відповідного програмного забезпечення.

Що являє собою навчання за освітньою програмою?

electrotex-3.jpgПрограма заснована на змісті з електротехніки, інформаційних технологій, автоматизації, обробки та передачі даних. Вони можуть бути доповнені вибірковими модулями, наприклад, в електромеханіці, енерговикористанні або комп'ютерній техніці. Це дає студентам широкий спектр інструментів, які дозволяють їм справлятися з постійно мінливими вимогами інженерів-електриків.
Навчальні плани максимально наближені до європейських, що відкриває можливість участі в міжнародних програмах обміну студентами (Erasmus+ тощо) та подальшої участі в магістерських програмах «2 Дипломи» з отриманням національного диплому та диплому європейського ВНЗ-партнера.

Яка структура навчання?

Бакалаврська освітня програма «Електротехніка та інформаційні технології» розділена на дві фази навчання. Технічні та методичні знання доповнюються обов'язковим досвідом в інженерній практиці.

У першому і другому семестрах вивчаються основи в галузі електротехніки, математики, фізики, мов програмування та баз даних.

У 3-му, 4-му, 5-му та 6-му семестрах студенти вивчають спеціальні дисципліни підготовки з електротехніки, автоматики, комп’ютерних систем автоматизованого проектування, інформаційних професійних технологіях.

electrotex-2.jpgУ 7-му та 8-му семестрах вибіркові модулі зосереджуються на індивідуальних інтересах та здібностях студентів. Для цього ви будете проходити інженерну практику в провідних корпораціях та підприємствах енергетичної сфери, де отримаєте професійні та комунікаційні навички. А тематики дипломного проекту пов’язані з реалізацією проектних рішень у виробничих ситуаціях.

Центральний аспект програми ступеня - це міждисциплінарна інтеграція таких дисциплін: електротехніка, автоматика, промислові інформаційні мережі, програмування, побудова та використання баз даних. Крім того, ступінь бакалавра в галузі електротехніки та інформаційних технологій надає соціальні навички та доповнює технічні та методологічні знання з початковим досвідом роботи в інженерній практиці.

Які компетенції та навички я набуваю?

electrotex-4.jpgЯк випускник, ви однаково кваліфіковані для початку кар'єри, а також для подальшої наукової освіти. Випускники здатні самостійно чи в команді вирішувати складні професійні завдання. Крім того, вони освоїли математичні, наукові та інженерні основи професії і зможуть їх структурно використовувати для практичного вирішення проблем. Їх навички дозволяють розробляти та підтримувати в робочому стані електротехнічні пристрої та системи, оснащені автоматикою, інтегровані в інформаційно-керуючу систему підприємства. Також ця освітня програма дає ґрунтовні знання в області інформаційних технологій, що дає можливість працювати в сфері проектів розробки інформаційних комп'ютерних систем будь-якого призначення, включаючи як апаратне, так і програмне забезпечення.

Випускники також розуміють етичні, екологічні, комерційні та промислові наслідки своєї діяльності.

Які професійні можливості я маю з цим ступенем?

Після закінчення програми бакалавра в галузі електротехніки та інформаційних технологій відкриваються перспективи в галузі досліджень та розробки наукоємних продуктів. Ви також можете працювати на керівних посадах, а також у продажах та маркетингу. Існують інші можливості в галузі ІТ технологій та в галузі електротехніки промислових і комунальних об’єктів.

 

Остання зміна: 24 березня 2021