Н У Х Т

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підготовка фахівців
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»
за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності «Підприємництво та торгівля» в Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій (НУХТ) передбачає навчання тривалістю 1 рік 4 місяці:

 • за денною формою;
 • на бюджетній і контрактній основі;
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

Освітньо-професійна програма магістра передбачає поєднання теоретичної підготовки з практичними аспектами професійної  діяльності, що дозволяє студентам набути необхідних навичок з урахуванням вимог ринку праці. Програма орієнтована на глибоку професійну підготовку ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес-середовищі фахівців, підприємців, аналітиків та експертів. Формує управлінців з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Наповнення програми. Задля набуття магістрантом фахових компетенцій з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в навчальному плані передбачено вивчення перспективних дисциплін:

 • електронна комерція,
 • управління стартап-проектами,
 • ритейл-мерчендайзинг,
 • міжнародна торгівля,
 • управління продажами,
 • стратегії торговельних підприємств,
 • дизайн мислення в підприємництві,
 • тендерна політика підприємства,
 • Інтернет-торгівля,
 • ритейл-брендинг.

Викладацький склад. З метою здійснення ефективної підготовки, з магістрантами спеціальності «Підприємництво та торгівля» працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі (3 доктори економічних наук та 14 кандидатів економічних наук), які мають значний науковий і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Профіль професійної компетентності фахівця спеціальності «Підприємництво та торгівля» дозволяє обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати власні ідеї у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.

Компетенції випускників-магістрів за магістерською програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дозволяють їм обіймати посади (за ДК 003:2010):

1224 Завідувач підприємства роздрібної торгівлі
1229.8 Начальник митниці
1233 Директор комерційний; начальник відділу збуту (маркетингу); начальник комерційного відділу
1235 Начальник відділу матеріально-технічного постачання
1237.1 Головний товарознавець
1314 Директор (керівник) малої торговельної фірми; керуючий магазином; комерсант
1317 Керуючий агентством (торговельним)
1452 Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі
1453 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами
1453.1 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті
1453.2 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами
1454 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
1475.4 Менеджер (управитель) з постачання; менеджер (управитель) зі збуту
2310.2 Асистент; викладач вищого навчального закладу.

 

Остання зміна: 19 червня 2023