Н У Х Т

Міжнародна економіка

Підготовка фахівців у галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 056 «Міжнародні економічні відносини»
та професійним спрямуванням «Міжнародна економіка»
 

Освітня програма магістра з міжнародної економіки в Навчально-науковому інституті економіки і управління Національного університету харчових технологій передбачає навчання тривалістю 1,5 роки.

Навчальні плани та програми підготовлені з урахуванням досвіду провідних європейських університетів Польщі, Литви, Німеччини. Передбачено вивчення наступних нормативних та вибіркових дисциплін:

Нормативна частина

Вибіркова частина

Основи наукових досліджень

Міжнародний ринок праці

Глобальна економіка

Світова економічна кон’юнктура

Міжнародна конкурентоспроможність

Міжнародний туризм

Міжнародні інвестиції

Стандартизація та сертифікація

Міжнародний аудит

Міжнародне комерційне право

Інноваційний розвиток підприємств

Механізми функціонування СОТ

Інтелектуальна власність

Міжнародні угоди

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Ділова іноземна мова

Професіонал з міжнародної економіки на первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання. Професійні  назви робіт, які може виконувати магістр з міжнародної економіки:

 • Експерт або консультант із зовнішньоекономічних питань
 • Економіст із збуту
 • Консультант із зовнішньоекономічних питань
 • Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
 • Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
 • Економіст з міжнародної торгівлі
 • Аналітик з інвестицій
 • Економічний радник
 • Консультант з економічних питань
 • Огляд з економічних питань
 • Економіст у фінансових установах та організаціях, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Магістранти залучаються до науково-дослідної роботи кафедри, в т.ч. через роботу студентського наукового товариства «Інтелект», приймають участь у науково-практичних конференціях (університетських, міжвузівських та ін.), круглих столах в рамках наукового семінару кафедри та олімпіадах (кафедральних, міжвузівських).

Результати досліджень оформлюються у вигляді наукових доповідей, публікацій в збірниках наукових матеріалів тощо.

Перед Вами відкриваються можливості у вирішенні проблем, що виникають на світових продовольчих ринках. Ця професія для амбітних, цілеспрямованих та працелюбних!

Запрошуємо Вас до вступу на магістерську програму «Міжнародна економка»!

Остання зміна: 12 лютого 2019