Н У Х Т

Менеджмент персоналу

Підготовка фахівців у галузі знань
07 «Управління та адміністрування»
освітнього ступеня «Магістр»
зі спеціальності 073 «Менеджмент»
за освітньо-професійною програмою
«Менеджмент персоналу»(Human Resource Management)

Навчання магістрів освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» спеціальності 073 «Менеджмент» Національного університету харчових технологій здійснюється на умовах:  

Строк навчання

1 рік і 6 місяців

Форми навчання

Бюджетна, контрактна

Денна, заочна

Особливості вступу

На основі освітніх ступенів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» з будь-якої спеціальності

 

Наші студенти магістратури освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» (HRM) вивчають дисципліни, що відповідають навчальним планам підготовки HR-фахівців провідних європейських університетів та з урахуванням рекомендацій компаній-партнерів, що співпрацюють з випусковою кафедрою економіки праці та менеджменту: 

Обов’язкові дисципліни:

Деякі вибіркові дисципліни1:

 • Управління талантами та розвиток персоналу
 • Інтелектуальний потенціал
 • Управління проєктами
 • Менеджмент продуктивності
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Соціально-відповідальні трудові практики в бізнес-процесах харчової промисловості
 • Стратегічне управління людськими ресурсами  
 
 • Тренінг-курс «Пілотні HR-проєкти»
 • Інноваційні технології менеджменту персоналу
 • Маркетинг персоналу та HR-брендинг
 • Репутаційний менеджмент
 • Психологія лідерства
 • Соціальне адміністрування
 • Ризики менеджменту персоналу бізнес-організацій
 • Право соціального забезпечення та соціальна політика

1Здобувачі впродовж навчання мають право вільного вибору частини дисциплін 

Більшість із вказаних дисциплін викладається у співпраці зі стейкхолдерами кафедри: «гостьові» лекції та тренінги, виїзні майстер-класи у роботодавців, профільні кейси від HR-менеджерів українських та міжнародних компаній в якості домашніх проєктів та практичних завдань на парах.

Дисципліни, пов’язані з інформаційними системами, проєктуванням в HRM та управлінні, передбачають використання digital-технологій і спеціалізованого програмного забезпечення на базі комп’ютерної аудиторії.  

Лекційні заняття викладаються виключно докторами і кандидатами економічних наук.

У рамках програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+ здобувачі освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» НУХТ можуть навчатись (стажуватись) в одній із країн ЄС.

hrm

Випускники-магістри освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» (HRM) НУХТзаймають посади 

ТОП-менеджмент

HR бізнес-партнер, HR-директор, керуючий закладом

Відділ рекрутингу (підбору персоналу), рекрутингові агентства

Керівник відділу (рекрутмент-lead), старший консультант з підбору персоналу, senior-рекрутер, хедхантер

Відділ навчання і розвитку персоналу

Керівник відділу, talent-менеджер, T&D-менеджер, менеджер з оцінки та розвитку персоналу, тренінг-менеджер, бізнес-тренер

Відділ компенсацій та пільг

Керівник відділу, C&B-менеджер

Відділ комплаєнс-контролю

Експерт з HR-комплаєнсу

Відділ корпоративних комунікацій та PR

Керівник відділу, менеджер з внутрішніх комунікацій, менеджер з організаційного розвитку, менеджер з корпоративної культури, менеджер з розвитку бренду роботодавця (Employer Brand Manager)

Відділ кадрів (кадрового адміністрування)

Керівник відділу, старший спеціаліст по кадрам, кадровий адміністратор, провідний інспектор з кадрових питань, кадровий аудитор, провідний фахівець з аналітики і кадрової безпеки

Інші підрозділи HR-департаменту

HR Generalist, менеджер з корпоративної соціальної відповідальності, менеджер соціальних проєктів, ергономіст, менеджер з інтелектуальної власності

 

Стань частиною потужного HR-ком’юніті студентів та випускників Національного університету харчових технологій! #тижейчар